W związku z wprowadzonymi w życie nowymi przepisami obligującymi wytwórców energii do większego wykorzystania biomasy zwiększyło się automatycznie zapotrzebowanie na układy służące do filtracji pyłów powstających podczas jej rozładunku i dalszych procesów przetwórczych.
Mgr inż. Łukasz Skibicki

Biomasa stosowana w procesach wytwarzania energii charakteryzuje się dużą podatnością na kruszenie oraz niską wilgotnością, co z kolei powoduje powstawanie dużej ilości pyłów pogarszających warunki pracy osób zaangażowanych w proces. Ponadto pyły powstające podczas obróbki biomasy mają właściwości wybuchowe, więc ich odpowiednie odseparowanie jest bardzo istotne dla zachowania bezpieczeństwa na terenie zakładów przetwórczych.
Wychodząc naprzeciw tej problematyce, firma BART Sp. z o.o. z Sosnowca w 2013 r. wykonała instalacje odpylania w Łódzkiej Elektrociepłowni nr 4, należącej do grupy Dalkia. Wykonany układ ogranicza zapylenie na całej linii technologicznej – począwszy od procesu rozładunku biomasy pochodzenia leśnego i rolniczego, poprzez jej transport systemem przenośników do silosów magazynowych, a skończywszy na linii transportu od silosów do kotła, gdzie zachodzi proces spalenia. Zamontowany przez firmę BART system zapewnia ograniczenie pylenia już w momencie rozładunku do poziomu poniżej 10 mg pyłu/m3 powietrza w odległości 2 m od granicy muldy rozładowczej, co znacznie poprawia warunki pracy obsługi rozładunku. Szczególną rolą systemów odpylania jest ograniczenie ryzyka wybuchu poprzez znaczne obniżenie jego poziomu. Powietrze po przejściu przez odpylacze jest oczyszczone do poziomu niższego niż 2 mg/m3.

FOT. 1 Odpylacz systemu nr 1 – zrębki                                 FOT. 2 Odpylacz systemu nr 3 –  transport biomasy do
                                                                                                  kotła
Instalacje odpylające mają łącznie wydajność 225 000 m3/h, złożone są trzech systemów odpylających opartych na trzech nowoczesnych odpylaczach workowych z systemem czyszczenia powierzchni filtracyjnej impulsami sprężonego powietrza. System nr 1, o wydajności 100 000 m3/h, obejmuje proces rozładunku trzech boksów biomasy leśnej dostarczanej transportem samochodowym, system nr 2, o wydajności 80 000 m3/h, obsługuje rozładunek samochodowy biomasy rolniczej w dwóch boksach rozładowczych. Ostatni, trzeci system, o wydajności 45 000 m3/h, przeznaczony został do usuwania zapylenia w instalacji transportu biomasy na trasach boks rozładowczy – silos i silos – kocioł. Ponadto w oparciu o odpylacz inwestora wykonano dodatkowy układ odpylający o wydajności
10 000 m3/h, pracujący na potrzeby wieży przesypowej i dwóch punktów w budynku nawęglania. Chciałbym tu podkreślić, jak istotnym aspektem jest właściwy dobór wydajności instalacji odpylających. Kubatury boksów rozładowczych i dynamika procesu rozładunku wymagają odpowiednich prędkości porywania i są one kluczem do właściwego odpylenia tego typu instalacji.
Wszystkie cztery instalacje z uwagi na właściwości występującego tam pyłu biomasy wyposażono w stosowne zabezpieczenie minimalizujące ryzyko wybuchu. Odpylnie uzbrojone zostały w płytki bezpieczeństwa, uwalniające ciśnienie eksplozji w momencie wybuchu, a pyłoprzewody zabezpieczone zostały przez klapy zwrotne. Dodatkowo każde urządzenie filtracyjne zostało wyposażone w suchy pion gaśniczy. Zastosowane urządzenia wykonano z zachowaniem wszystkich wymogów dyrektywy ATEX. Ponadto zgromadzony w lejach zsypowych i wyseparowany na powierzchni filtracyjnej pył odprowadzany jest poprzez przenośniki ślimakowe i zawory celkowe, stanowiące jednocześnie barierę wybuchową, do worków typu big bag.

FOT. 3 Odpylacz systemu nr 2 – pelety

Cały projekt powierzony firmie BART został zaprojektowany i zrealizowany przez naszych inżynierów i wykwalifikowane ekipy montażowe – zaczynając od opracowania dokumentacji budowlanej w zakresie instalacji odpylania, konstrukcji i instalacji elektrycznych, poprzez opracowanie operatu środowiskowego i uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę, a na uruchomieniu systemów odpylania kończąc. Zarówno projekt, jak i instalacja wykonane przez firmę BART zostały zweryfikowane przez Kopalnię Doświadczalną „Barbara” w Mikołowie, która wykonała ocenę zabezpieczenia przed wybuchem potwierdzającą prawidłowy dobór i wykonawstwo instalacji.
AUTOR JEST KIEROWNIKIEM PROJEKTU W FIRMIE BART SP. Z O.O. W SOSNOWCU

www.bart-vent.pl

 

Nowy numer

 1. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)
 2. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 3. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 4. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 5. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 6. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 7. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 9. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 10. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 11. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 12. 03/2022 (89)

 13. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 14. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 15. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 16. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 17. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 18. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 19. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 20. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 21. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 22. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 23. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 24. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 25. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 26. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 27. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 28. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 29. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 30. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 31. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 32. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 33. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 34. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 35. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 36. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 37. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 38. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 39. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 40. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 41. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 42. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 43. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 44. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 45. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 46. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 47. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 48. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 49. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 50. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 51. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 52. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 53. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 54. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 55. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 56. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 57. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 58. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 59. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 60. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 61. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 62. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 63. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 64. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 65. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 66. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 67. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 68. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 69. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 70. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 71. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 72. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 73. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 74. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 75. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 76. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 77. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 78. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 79. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 80. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 81. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 82. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 83. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 84. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 85. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 86. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 87. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 88. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 89. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 90. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 91. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 92. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)