Rozmowa z Jerzym Pawlikowskim, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji INWET SA z Chorzowa.

Adam Krzyżowski: Panie Prezesie, innowacyjność jest już w samej nazwie Państwa firmy. Skąd wziął się pomysł na taki rodzaj działalności gospodarczej?
Jerzy Pawlikowski: Rzeczywiście, od założenia firmy w 1989 r., tj. od 28 lat, zajmujemy się wdrażaniem innowacji w polskim przemyśle. U podstaw takiego wyboru była chęć młodych inżynierów, którymi wtedy byliśmy, do tworzenia sensownych rozwiązań poprawiających istniejące technologie, a także do konstruowania całkiem nowych urządzeń, wcześniej niestosowanych. Pierwszym takim urządzeniem był zaprojektowany w naszej firmie pulsator pneumatyczny SYNEX – działko pneumatyczne przeznaczone do stosowania na silosach i zasobnikach do usuwania nawisów składowanych tam materiałów. Na bazie tego urządzenia stworzyliśmy około 500 rozwiązań do zbiorników z najróżniejszymi surowcami. Początkowo do tych z węglem, potem do innych – z rudami miedzi, wapnem, solą, sodą itd.
A.K.: Obecnie INWET jest znanym polskim eksporterem. Czy na początku działalności też oferowali Państwo swoje rozwiązania zagranicznym odbiorcom?
J.P.: Dopiero po kilkunastu latach działalności na polskim rynku nabyliśmy tyle wiedzy i doświadczenia, aby móc zaryzykować oferowanie naszych rozwiązań za granicą. Okazało się, że nie jest to wcale takie trudne. Rozpoczęliśmy od sprzedaży naszych urządzeń na Ukrainie i w Rosji, gdzie rozpoczęto wtedy modernizację przemysłu cementowego i chemicznego. Było to strzałem w dziesiątkę. Nasi partnerzy potrzebowali bowiem naszych rozwiązań. Z czasem rozszerzyliśmy obszar działań na Białoruś, Litwę, Gruzję, Mołdawię, Rumunię, Serbię, a nawet Iran. Obecnie eksport nie jest tak duży jak 5–10 lat temu, co wynika z sytuacji polityczno-ekonomicznej w niektórych z tych krajów, jednak cały czas stanowi on znaczący udział w naszej sprzedaży.

FOT. 1 Zaprojektowany, wyprodukowany i zamontowany przez INWET dozownik wibracyjny DV

A.K.: Jednym z filarów Państwa działalności jest produkcja podajników i przesiewaczy wibracyjnych.
J.P.: Tak. Od 20 lat projektujemy, konstruujemy i produkujemy podajniki i przesiewacze wibracyjne. W szczególności zajmujemy się projektami indywidualnymi, realizowanymi zgodnie z precyzyjnymi wymaganiami klientów. Przeważnie są to urządzenia nietypowe, które umieszcza się w konkretnym miejscu linii technologicznej i których projektowanie wymaga każdorazowo nowego podejścia. Kosztuje to nas wiele pracy – ale jaka jest satysfakcja zawodowa, gdy podajnik czy przesiewacz działają bez zarzutu!

FOT. 2 INWET jest też producentem m.in. przesiewaczy wibracyjnych PWS

A.K.: Czy wśród tych urządzeń są też specjalne rozwiązania przeznaczone do przetwórstwa tworzyw sztucznych?
J.P.: Oczywiście, że wykonujemy też urządzenia dla tej branży. Największy udział mają tu przesiewacze do granulatów tworzyw sztucznych. Służą one zazwyczaj do oddzielania produktu o właściwym rozmiarze od pyłu i niedociętych nitek. Podajniki wibracyjne mają za zadanie transport granulatu z jednoczesnym jego chłodzeniem. Oprócz przesiewaczy i podajników produkujemy również stoły wibracyjne do zagęszczania granulatu w pojemnikach typu oktabina lub big bag, umożliwiające zwiększenie ich pojemności.
A.K.: Jak często produkowane przez Państwa podajniki dozujące znajdują zastosowanie w systemach ważących?
J.P.: Podajniki dozujące naszej produkcji generalnie służą do podawania produktów sypkich właśnie do systemów wagowych. W ostatnim czasie większość sprzedanych przez nas podajników jest stosowana do zasilania wag wielogłowicowych w systemach pakowania produktów spożywczych, np. orzechów, mrożonek, słodyczy itp. Urządzenia te wykorzystuje się z powodzeniem również w przemyśle chemicznym, np. na liniach do naważania worków z nawozami sztucznymi czy stearyną. Dozowniki wibracyjne pozwalają także w systemach niewymagających bardzo wysokiej dokładności na ciągłe, objętościowe dozowanie produktu w określonym czasie, np. na posypywanie wiórkami kokosowymi batoników, przyprawami różnych wypieków itd.

FOT. 3, 4 Pulsatory SYNEX – sztandarowy produkt oferowany przez INWET

A.K.: Od lat zajmują się Państwo także konstruowaniem układów sterowania. Co nowego pojawiło się u Państwa w tej dziedzinie?
J.P.: Potrzeba projektowania i wykonywania systemów sterowania rosła wraz z rozwojem firmy i postępem myśli technicznej w tym obszarze. Początkowo realizowaliśmy w firmie projekty prostych układów sterowania, które dzisiaj są wręcz muzealnymi zabytkami. Z czasem rozwinęliśmy produkcję bardziej zaawansowanych systemów. Aktualnie układy sterowania produkowane przez naszą firmę przeznaczone są do zarządzania urządzeniami stosowanymi w technologiach materiałów sypkich, takimi jak pulsatory pneumatyczne SYNEX, odbijaki pneumatyczne, aeratory i inne. Układy te są ciągle modernizowane i przystosowywane do najnowszych trendów oraz indywidualnych wymagań zleceniodawców. Mogą one współpracować z różnego rodzaju czujnikami, w tym z czujnikami ciśnienia, montowanymi standardowo na pulsatorach i instalacjach pneumatycznych. Proponowane rozwiązania uwzględniają systemy sterowania funkcjonujące na liniach technologicznych oraz powiązanie układów w rozproszonym systemie sterowania i wizualizacji za pośrednictwem np. protokołu komunikacyjnego Profibus DP.
A.K.: Czy planują Państwo rozszerzenie oferty i jeśli tak, to o jakie rozwiązania?
J.P.: Cały czas staramy się dotrzymać kroku czołowym światowym firmom, oferując rozwiązania porównywalne pod względem technologii i innowacyjności i unowocześniając swoje produkty. Tak jest np. z naszymi pulsatorami, których kolejne generacje są produkowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami.
Aktualnie w naszej komórce badawczo-rozwojowej prowadzimy badania nad nowo projektowanymi napędami elektromagnetycznymi, które mają uzupełnić gamę oferowanych przez nas urządzeń i które równocześnie będą produktem czysto polskim.
Niezależnie od powyższego bez przerwy współpracujemy z zagranicznymi firmami, naszymi partnerami z Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Belgii, skąd uzyskujemy rozwiązania, których nie mamy. Czasem jest to niezbędne, aby, korzystając z doświadczenia tych firm, oferować naszym polskim klientom oczekiwane, kompleksowe i profesjonalne rozwiązanie.
Podstawą całej naszej filozofii inżynierskiej jest oferowanie rozwiązań wysokiej jakości i od tego priorytetu staramy się nie odstępować. Ta idea przyświeca nam od początku istnienia firmy i mamy nadzieję, że będzie nam ona towarzyszyła w przyszłości.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

www.inwet.eu

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)