Około 40% materiałów używanych w procesach technologicznych przechodzi przez postać sypką. Podczas transportu tych materiałów jednym z obszarów kluczowych są miejsca ich składowania: silosy, bunkry i inne zbiorniki.
Jerzy Pawlikowski

W zależności od rodzaju materiału – np. jego własności fizykochemicznych, ciężaru usypowego, wilgotności, granulacji, sposobu eksploatacji, związanego z charakterem produkcji – występują zjawiska tworzenia się narostów i oklejeń na ścianach wewnętrznych zasobników. Także stopień wyeksploatowania zbiorników, wewnętrzne chropowatości oraz ubytki w zastosowanych wykładzinach mają niebagatelny wpływ na to, że materiały się zawieszają, tworząc nawisy, oklejenia czy tzw. mostki. W każdym przypadku zmniejsza to objętość użyteczną zasobnika, a gdy nastąpi całkowite zatkanie – uniemożliwia prowadzenie procesu technologicznego. Zjawiska opisane powyżej mają miejsce nie tylko w zasobnikach, ale też w różnego rodzaju innych obiektach technologicznych, takich jak przesypy, rury transportowe, kruszarki, filtry czy suszarki. Żeby uniknąć różnych tego rodzaju niekorzystnych zjawisk, stosuje się rozmaite rozwiązania oparte na aeracji sprężonym powietrzem lub na technologiach wibracyjnych. Najczęstszą technologią stosowaną na dużych zasobnikach jest metoda aeracji dynamicznej z wykorzystaniem pulsatorów pneumatycznych.
FOT. 1 Pulsatory pneumatyczne na wieży wymienników pieca cementowego

Pulsatory pneumatyczne są urządzeniami, których istota działania polega na tzw. wstrzeliwaniu do zasobników porcji sprężonego powietrza, co powoduje odrywanie narostów i oklejeń od ścian. Wstrzeliwanie sprężonego powietrza odbywa się poprzez króćce przyłączeniowe, które są montowane w newralgicznych miejscach danego zasobnika w taki sposób, żeby osiągnąć maksymalny efekt przy minimalnej inwestycji. Każdy pulsator wyposażony jest w zbiornik ciśnieniowy o dobranej objętości, tak aby również porcja powietrza była dopasowana optymalnie do rodzaju powstającego nawisu. Projektant określa miejsca montażu, wielkość i liczbę urządzeń i sposób działania, gdyż właściwie dobrane pulsatory tworzą układ przestrzenny gwarantujący skuteczność rozwiązania. Układ ten sterowany jest z systemu sterowniczego, który można dowolnie zaprogramować w zależności od potrzeb.
 FOT. 2 Pulsatory pneumatyczne na zbiorniku blendy prażonej

Odpowiednio dobrany układ pulsatorów, wyposażony we właściwy system automatyki, z zasady powinien zapewnić ciągłą eksploatację zasobników bez powstawania zawieszeń lub oklejeń. Najważniejsze bowiem jest profilaktyczne utrzymywanie wewnętrznych ścian zasobników w czystości.
   Montaż pulsatorów pneumatycznych na zasobnikach stalowych, gdzie dostępne są ściany zewnętrzne, jest prosty. Polega na wspawaniu w ściany zasobników króćców przyłączeniowych, montażu urządzeń, wykonaniu instalacji sprężonego powietrza i sterowania. W przypadku zbiorników żelbetowych sprawa się nieco komplikuje, ale można wtedy wywiercić otwory, w których króćce się osadza i przyspawuje do odsłoniętego zbrojenia.
   Z powodu tego, że w sąsiedztwie zasobników znajdują się inne maszyny i urządzenia, nie zawsze udaje się wykonać idealny układ pulsatorów, jednakże zawsze należy podejmować próby jego zoptymalizowania.
   Innym sposobem aeracji jest stosowanie systemów aeracyjnych składających się ze skrzynek aeracyjnych. Systemy te montuje się w strefie dennej zbiornika w postaci rzędów, gwiazd itp. Rozwiązanie to umożliwia poprawny odbiór materiałów dobrze się aerujących – np. w przypadku załadunku do wagonów i big bagów lub transportu do urządzeń pakujących. Także w tym wypadku należy dobrze zaprojektować technologię i odpowiednio skonfigurować system sterowania – aby osiągnąć najlepszy efekt.
   Czasami stosuje się systemy kombinowane: skrzynki aeracyjne oraz pulsatory – żeby uzyskać szybszy rozładunek silosu.
   Na zbiornikach mniejszych stosuje się tzw. grzybki aeracyjne ze spieków porowatych, które odpowiednio rozmieszczone i właściwie sterowane gwarantują poprawny spływ materiałów.
   W przypadkach gdy zastosowanie systemów aeracyjnych jest niemożliwe, np. ze względu na konieczność utrzymania czystości prowadzonego procesu, dużym powodzeniem cieszą się technologie wibracyjne – różnego rodzaju wibratory lub odbijaki.

FOT. 3 Wibrator elektryczny VV na zbiorniku z kruszywami

Najbardziej popularne i od dawna stosowane są wibratory elektryczne, które, wprowadzając ściany zasobników w wibracje, powodują uwalnianie materiału. Jednakże niewłaściwie dobrane i użytkowane mogą być także zagrożeniem dla ustroju zbiornika.

FOT. 4 Pneumatyczny wibrator rolkowy typu DAR zamontowany na wylocie zbiornika blendy prażonej
 
W miarę rozwoju technik wibracyjnych zostały wprowadzone do użytkowania innego rodzaju wibratory – przede wszystkim pneumatyczne, generujące różnego rodzaju drgania o określonej sile wymuszającej, częstotliwości czy amplitudzie. Właściwie dobrane wibratory, np. turbinowe, mogą spowodować, że zawartość zasobnika staje się „płynna” i materiał łatwo go opuszcza.
FOT. 5 Odbijak typu FKL na zbiorniku z granulatem parafiny
 
W wypadku stosowania odbijaków odpowiednio dobrane uderzenia powodują np. odrywanie narostów wewnątrz zasobnika lub usuwanie tzw. mostków. W sumie zastosowanie właściwego rozwiązania w dziedzinie wibratorów to dość duży obszar wiedzy, wynikającej przede wszystkim z inżynierskiego doświadczenia i odpowiednio dużej liczby wdrożonych aplikacji. W stosowaniu wyżej opisanych technologii firma INWET specjalizuje się od 27 lat, posiadając doświadczenie wynikające z zastosowania kilku tysięcy rozwiązań.
 

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 10 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 11 12 13
14 15 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 16 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 18 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 19 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 20 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020
21 22 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 24 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 25 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 26 27
28 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 30 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11