W ofercie firmy Masterflex Polska z Płocka znajduje się specjalny typ węży pomocny w odmetanowywaniu podziemnych wyrobisk górniczych – Master-PUR Trivolution H-EL.

Odmetanowanie kopalni węgla kamiennego jest najskuteczniejszą metoda likwidacji zagrożenia wybuchem w jej podziemnych wyrobiskach. Jak wiadomo, metan w mieszaninie z powietrzem jest gazem wybuchowym i towarzyszy eksploatacji pokładów węglowych od niepamiętnych czasów, stanowiąc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładów górniczych.

   Charakterystyka Master-PUR Trivolution H-EL:

zakres temperatur: -40°C do +90°C (chwilowo do +125°C);

rezystancja powierzchniowa: RO ≤ 104Ω;

zgodny z normą TRBS 2153 (strefa 0, 20) – do przesyłu palnych gazów i pyłów, odprowadzenie ładunków elektrostatycznych następuje poprzez obustronne uziemienie spirali;

odporny na ścieranie;

lekki, elastyczny, mały promień zagięcia;

gazoszczelny;

odporny na olej, opary paliwa;

dobra odporność chemiczna;

odporny na ozon atmosferyczny (nie dotyczy formy skoncentrowanej);

odporny na promieniowanie UV;

wysokie charakterystyki próżniowe i ciśnieniowe;

wysoka odporność na rozciąganie i pękanie;

optymalne charakterystyki przepływu;

zgodny z RoHS;

standardy produkcyjne: DN 25 – DN 500, czarny kolor, długość 10 i 15 m.

www.masterflex.pl

Nowy numer

 1. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 2. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 3. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 4. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 5. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 6. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 7. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 8. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 9. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 10. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 11. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 12. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 13. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 14. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 15. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 16. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 17. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 18. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 19. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 20. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 21. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 22. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 23. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 24. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 25. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 26. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 27. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 28. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 29. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 30. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 31. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 32. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 33. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 34. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 35. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 36. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 37. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 38. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 39. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 40. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 41. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 42. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 43. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 44. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 45. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 46. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 47. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 48. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 49. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 50. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 51. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 52. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 53. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)