Z Romanem Warownym, członkiem zarządu i dyrektorem technicznym w firmie WAKRO Sp. z o.o. z Krępnej, rozmawia Adam Krzyżowski

Roman Warowny: Oferujemy różne typy kruszarek i młynów, a w ostatnich latach pracujemy nad wysokociśnieniowymi prasami walcowymi, które charakteryzują się wysokim stopniem rozdrobnienia i niskim jednostkowym zużyciem energii

Adam Krzyżowski: Panie Dyrektorze, od ilu lat oferują Państwo urządzenia dla branży kruszyw i jak mocna jest pozycja firmy WAKRO w tej gałęzi przemysłu?
Roman Warowny: Maszyny i urządzenia dla branży kruszyw proponujemy od samego początku działalności firmy. Specjalizujemy się w procesach magazynowania, transportu, rozdrabniania, suszenia, dozowania oraz granulowania. Nasze wyroby cieszą się uznaniem z uwagi na wysoka jakość i efektywność. Maszyny do rozdrabniania projektujemy indywidualnie po przeprowadzeniu badań w naszym laboratorium.

A.K.: Jakie ciekawe rozwiązania technologiczne do rozdrabniania i kruszenia są w Państwa ofercie?
R.W.: Oferujemy różne typy kruszarek i młynów, a w ostatnich latach pracujemy nad wysokociśnieniowymi prasami walcowymi, które charakteryzują się wysokim stopniem rozdrobnienia i niskim jednostkowym zużyciem energii. Dzięki zastosowaniu tej technologii uzyskuje się większą wydajność układu w porównaniu z konwencjonalnymi systemami. Poddanie surowca wysokiemu ciśnieniu powoduje powstanie mikropęknięć i szczelin, dzięki czemu proces kruszenia jest bardziej efektywny.

FOT. 1 Wykonana przez WAKRO instalacja do suszenia, przesiewania i magazynowania kruszyw

A.K.: Wspomniał Pan, że Państwa laboratorium specjalizuje się też w badaniach kruszyw. Na jakich aspektach tych badań się obecnie koncentruje?
R.W.: Laboratorium Materiałów Sypkich i Procesów Spawalniczych prowadzi badania zarówno pod kątem oceny właściwości fizycznych kruszyw, jak i procesów kruszenia i mielenia – przy wykorzystaniu posiadanego wyposażenia w postaci maszyn o wydajności w skali półtechnicznej. Dysponujemy m.in. młynem kulowym, kruszarkami oraz zespołem przesiewaczy. Stale się rozwijamy i poszerzamy ofertę badań w laboratorium.
A.K.: A jakie urządzenia poleciłby Pan do granulowania?
R.W.: Proces granulowania i aglomeracji materiałów sypkich jest ważny nie tylko ze względu na uzyskanie nowej postaci surowca oraz jego łatwiejszej aplikacji i lepszego magazynowania, ale również dlatego, że jest on wykorzystywany do utylizacji pyłów poprocesowych i zabezpieczania ich przed wtórnym pyleniem. Urządzeń do granulacji jest cały wachlarz, a zastosowanie danego rozwiązania uzależnione jest od celu granulacji i oczekiwanej postaci surowca. W przypadku granulacji pyłów poprocesowych urządzenie granulujące musi charakteryzować się prostą konstrukcją, pełną automatyzacją, brakiem obsługi, niezawodnością i brakiem pylenia podczas pracy. Na rynku brakuje takich urządzeń i dlatego wkrótce firma WAKRO zaproponuje własne rozwiązanie techniczne, które będzie się charakteryzowało wszystkimi wymienionymi cechami.

FOT. 2 Nowoczesna linia do mielenia i separacji nawozów mineralnych – jedno z ciekawszych rozwiązań produkowanych przez WAKRO

A.K.: Z branżą kruszyw połączony jest przemysł cementowo-wapienniczy. Jakiego typu maszyny proponuje WAKRO zakładom z tej gałęzi przemysłu?
R.W.: Oferujemy kompletne zakłady przetwórstwa surowców mineralnych (przemiałownie) oraz zakłady do produkcji mieszanek cementowo-wapiennych, w których mają odbywać się procesy mielenia, magazynowania, transportu, dozowania, mieszania i pakowania. Nasze maszyny i urządzenia pracują w wielu zakładach produkcyjnych znanych marek, oferujących m.in. nawozy, kleje, zaprawy, gotowe tynki i farby.

 

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

 

Nowy numer

 1. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

  03/2022 (89)
 2. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 6. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 7. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 8. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 9. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 10. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 11. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 12. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 13. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 14. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 15. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 16. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 17. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 18. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 19. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 20. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 21. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 22. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 23. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 24. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 25. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 26. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 27. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 28. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 29. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 30. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 31. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 32. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 33. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 34. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 35. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 36. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 37. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 38. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 39. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 40. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 41. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 42. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 43. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 44. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 46. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 47. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 48. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 49. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 50. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 51. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 52. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 53. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 54. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 55. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 56. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 57. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 58. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 59. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 60. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 61. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 62. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 63. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 64. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 65. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 66. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 67. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 68. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 69. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 70. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 71. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 72. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 73. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 74. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 75. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 76. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 77. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 78. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 79. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 80. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 81. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Maj 2022 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5