O problemach związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski, energii geotermalnej oraz o działalności naukowo-badawczej Instytutu, z Lidią Gawlik, zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie rozmawia Dobrochna Sajdak-Chudzik

Dobrochna Sajdak-Chudzik: Konferencje organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN zajmują istotne miejsce w kalendarzu imprez branż surowcowej i energetycznej. Co wniosły ubiegłoroczne konferencje? Jakie Instytut ma plany odnośnie tego typu spotkań w 2012 roku?

Lidia Gawlik: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest placówką naukowo-badawczą prowadzącą kompleksowe badania związane z szeroko rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi. Badania stosowane w gospodarce surowcami mineralnymi obejmują szeroki wachlarz metod z różnych dyscyplin naukowych, które w efekcie prowadzą do analizy systemowej i analiz ekonomicznych, ułatwiających spojrzenie z punktu widzenia dużego systemu (gospodarki surowcami mineralnymi) na prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych elementów (etapów) tego systemu.
    Badania prowadzone w Instytucie charakteryzuje interdyscyplinarność i kompleksowość ujęcia i są one prowadzone w pełnym cyklu od badań podstawowych do aplikacji. Ta różnorodność badań naukowych Instytutu związana jest z istotnym ładunkiem problematyki poznawczej, walorami aplikacyjnymi opracowanych metodyk i rozwiązań dla potrzeb rozwoju podmiotów gospodarczych, realizacją filozofii zrównoważonego rozwoju.
    Konferencje, które organizujemy cyklicznie służą upowszechnianiu i promocji prowadzonych przez nas badań. Stanowią ważną platformę, gdzie możliwa jest wymiana myśli i poglądów naukowców i praktyków. Rzeczywiście, zyskaliśmy znaczące grono wiernych uczestników, ale pracowaliśmy na to latami.
    W 2012 r. odbędą się następujące imprezy:  13. edycja konferencji „Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych”, 15. Warsztaty Górnicze dotyczące zagrożeń naturalnych w górnictwie, 21. edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 22. konferencja pod nazwą „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, 26. konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”.
    Konferencje są taką formą upowszechniania nauki, z którą jesteśmy szczególnie związani od początku istnienia Instytutu. Tu ścierają się poglądy, wypracowuje się koncepcje i nakreśla kierunki działania w ważnych dla gospodarki kraju branżach surowcowej i energetycznej. Wypracowywane wnioski służą poprawie warunków funkcjonowania tych branż poprzez zwracanie uwagi na konieczność dostosowywania aktów prawnych do aktualnych warunków, wskazywanie właściwych ścieżek rozwoju, uświadamianie wspólnych interesów i celów różnym podmiotom gospodarczym, upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, promocję innowacyjności. Staramy się, by konkluzje docierały do gremiów decyzyjnych, tak by słuszne postulaty miały szansę na realizację. Przykładem może tu być zorganizowana w ubiegłym roku przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Gospodarki, w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, konferencja "Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i efektywnego zużycia zasobów", Przyjęta przez uczestników tej konferencji deklaracja zawiera apel do Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE o ogłoszenie programu Europejskie Partnerstwo Innowacyjne dla surowców mineralnych oraz kontynuowania wsparcia w obszarze Badań i Innowacji oraz kształcenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poszukiwanie, wydobycie, przeróbkę, ponowne wykorzystanie i recykling. Całość w numerze 1/2012

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 2. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 3. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 4. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 5. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 6. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 7. 03/2022 (89)

 8. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 9. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 10. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 11. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 12. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 13. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 15. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 16. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 17. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 18. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 19. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 20. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 21. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 22. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 23. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 24. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 25. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 26. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 27. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 28. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 29. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 30. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 31. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 32. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 33. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 34. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 35. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 36. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 37. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 38. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 39. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 40. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 41. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 42. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 43. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 44. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 45. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 46. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 47. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 48. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 49. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 50. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 51. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 52. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 53. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 54. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 55. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 56. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 57. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 58. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 59. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 60. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 61. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 62. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 63. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 64. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 65. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 66. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 67. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 68. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 69. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 70. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 71. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 72. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 73. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 74. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 75. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 76. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 77. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 78. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 79. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 80. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 81. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 82. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 83. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 84. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 85. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 86. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 87. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)