Firma Viridor Waste Management usprawniła z pomocą przedsiębiorstwa Canning Conveyor przetwarzanie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania poprzez zainstalowanie w pełni zintegrowanego układu przenośników na całym swoim obiekcie o powierzchni 10 akrów. Przenośniki te stanowią część linii papieru i tworzyw sztucznych Zakładu Ponownej Przeróbki Materiałów (MRF).

Canning, które zdobyło wstępny kontrakt na dostawę systemu przenośników dla zakładu Viridor Waste Management Century Wharf, wygrało następnie drugi kontrakt na dostawę dwóch stacji zapewnienia jakości i sześciu towarzyszących im przenośników dla nowej linii produkcyjnej ponownej przeróbki materiałów (MRF) filii tego przedsiębiorstwa w Crayford.

Canning zrealizowało pierwsze zamówienie na trzy przenośniki transportowe i sitowy przenośnik podawczy, które zostały dostarczone, zamontowane i uruchomione w zakładzie Century Wharf w początkach 2007 roku. Gdy nowy system przyjmował zasilanie z istniejącego przesiewacza bębnowego, przedsiębiorstwo Canning zaprojektowało, wyprodukowało i zamontowało urządzenia w ramach drugiego kontraktu.

 

 

 

Każda stacja zapewnienia jakości zawiera przenośnik zasilający, który dostarcza odpady na nowy przesiewacz dwupoziomowy, zainstalowany przez Viridor Waste Management. Umożliwia on podawanie materiałów nadwymiarowych na przenośnik nadwymiarowy i przenośnik zapewnienia jakości. Dostarczone zostały również dwie nowe stacje zapewnienia jakości wraz z konstrukcjami nośnymi nowych przenośników oraz zsuwniami sortowniczymi, podłogami, schodami i pełnymi poręczami.

 

System przenośnikowy linii tworzyw sztucznych

Ostatnio przedsiębiorstwo Canning otrzymało trzecie zamówienie i pomyślnie dostarczyło nowy przenośnik zasilający w celu scalenia go ze zmianami w obrębie istniejącego systemu przenośników linii tworzyw sztucznych. Dwa nowe przenośniki taśmowe nieckowe o długości 12 m, zamontowane w Viridor Waste Management - każdy o szerokości 900 mm - są przeznaczone do przyjmowania mieszanych tworzyw sztucznych z istniejącego przenośnika. Odbywa się to w układzie zasilania jednego przenośnika przez drugi z podnoszeniem zasilania na nowy przenośnik znajdujący się na wysokim poziomie.

 

 

Wspomniany nowy przenośnik zasilający ma długość około 90 m i przyjmuje mieszane tworzywa sztuczne na wysokim poziomie. Ulokowany jest na wysokości 6 metrów poziomo ponad placem. Przebiegając równolegle do istniejącego budynku, rozładowuje przenoszony materiał bezpośrednio do nowych koszy samowyładowczych, zasilających instalację sortowania tworzyw sztucznych i puszek.


 

System przenośnikowy linii papieru

Kolejnym zadaniem Canning było dostarczenie nowego systemu przenośnikowego linii papieru do zakładu Century Wharf, który został zbudowany i jest obecnie zainstalowany oraz eksploatowany w tym zakładzie. Ten czwarty element projektu wiązał się z dostarczeniem siedmiu przenośników, łącznie ze zmechanizowanymi bębnami Canning SuperDriveTM i modyfikacjami istniejących przenośników przebierczych. Canning zmodyfikowało również trzy istniejące przenośniki, tak że są one teraz takiej samej długości. Modyfikacja tych przenośników, których zadaniem jest podawanie zasilania na nowy przenośnik albo do istniejącego przedziału, polegała na zamontowaniu 2-drogowej zsuwni z drzwiami klapowymi. Zainstalowany został również krótki przenośnik gromadzący, o długości 15 m i szerokości 1,2 m, którego zadaniem jest odbieranie zasilania od trzech istniejących przenośników. Jest on przeznaczony do przyjmowania wszystkich odrzuconych materiałów z trzech taśm.

Przenośnik ten przebiega poziomo poniżej podłogi stacji przebierczej i na zewnątrz na tyłach budynku, gdzie dochodzi do rozładowania transportowanego materiału na przenośnik podnoszący. Canning dostarczyło zarówno przenośnik podnoszący, jak i nowy przenośnik napowietrzny. Taśmowy nieckowy przenośnik podnoszący o długości 20 m jest przeznaczony do podnoszenia pod kątem około 20° i przebiega równolegle do budynku przed miejscem, gdzie dochodzi do rozładowania materiału na nowy przenośnik napowietrzny.

 

 

Przenośnik napowietrzny o długości 75 m jest zbudowany na ciężkiej ramie kratownicowej i jego trasa wiedzie poziomo 5 m ponad placem, zanim dokona on rozładowania poprzez zsuwnię 2-drogową albo bezpośrednio do istniejącego przedziału magazynowego, albo na nowy przenośnik zasilający, również dostarczony przez Canning. Trasa tego nowego przenośnika zasilającego - o długości około 10 m - przebiega ponad dachem budynku, a rozładowanie przenoszonego materiału odbywa się poprzez zsuwnię 2-drogową do istniejącej prasy do belowania.

Wszystkie nowe przenośniki są napędzane przez zmechanizowane bębny silnikowe Canning SuperDriveTM. Od momentu wprowadzenia silnikowych kół pasowych Canning SuperDriveTM w 2005 r. potwierdziły one swoją przydatność w branży przeróbki odpadów. Ponowna przeróbka ogólnych odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i odpadków ze spalania stanowi wyzwanie dla układów uszczelniania wszystkich elementów składowych wykorzystywanych w przenośnikach i systemach sortowania w tej branży przemysłu.

Jednymi z głównych przyczyn awarii systemu są taśmy VHS/kaset dźwiękowych, szkło, nici z tworzyw sztucznych oraz druty stalowe i miedziane, które mogą uwięznąć i nawij ać się wokół istotnych miejsc, takich jak wały i uszczelnienia. Canning zaleciło montowanie w tych obszarach na zmechanizowanych kołach pasowych SuperDrive dodatkowych zewnętrznych i niewymagających ponawiania smarowania stalowych uszczelnień labiryntowych, aby zapewnić wymagane zabezpieczenia przed tymi szczególnymi problemami. Umożliwi to działanie koła pasowego bez ciągłego nadzorowania, co pozwoli na wykorzystanie jego pełnej trwałości.

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Październik 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
28 29 30 1 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 2 3 4
5 6 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 7 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 8 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 9 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 10 11
12 13 14 14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Obróbki, Magazynowania, Przeładunku, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas  14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE 14-10-2020 - 15-10-2020 4. Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND 15 14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Obróbki, Magazynowania, Przeładunku, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas  14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE 14-10-2020 - 15-10-2020 4. Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND 16 17 18
19 20 21 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 22 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 23 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8