Z Janem Gnidą, członkiem zarządu i kierownikiem ds. konstrukcji i sprzedaży maszyn wibracyjnych w Przedsiębiorstwie Wdrażania Innowacji INWET SA w Chorzowie, rozmawia Adam Krzyżowski

Jan Gnida: Obecnie nasze urządzenia znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. również w produkcji granulatów, regranulatów i płatków z tworzyw sztucznych

Adam Krzyżowski: Panie Inżynierze, jest Pan znanym w Polsce projektantem i konstruktorem wibracyjnych przesiewaczy, podajników, dozowników i stołów, które znalazły zastosowanie m.in. w wielu zakładach zajmujących się przetwórstwem i recyklingiem tworzyw sztucznych. Jakie były początki tej Pańskiej pasji i które z tych urządzeń skonstruował Pan w przedsiębiorstwie INWET jako pierwsze?
Jan Gnida: Pracę w firmie INWET rozpocząłem od projektowania systemów udrażniania zbiorników i silosów z materiałami sypkimi za pomocą pulsatorów pneumatycznych i wibratorów. Po kilku latach wyspecjalizowałem się w doborze wibratorów przemysłowych do różnych zastosowań w liniach technologicznych. Na bazie tych doświadczeń, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych z naszych klientów, zająłem się projektowaniem maszyn wibracyjnych. Pierwszym projektem były dozowniki wibracyjne do podawania orzechów ziemnych i przypraw do bębna aromatyzatora i podajniki odsiewające pył z orzechów przed procesem prażenia. Początkowo były to urządzenia dla przemysłu spożywczego, ale obecnie nasze urządzenia znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. również w produkcji granulatów, regranulatów i płatków z tworzyw sztucznych.

RYS. 1 Wibracyjny dozownik z funkcją odsiewania

A.K.: Czy mógłby Pan powiedzieć, ile mniej więcej czasu trwa produkcja takiego urządzenia wibracyjnego i jak przebiega proces jego projektowania i konstruowania.
J.G.: Czas wykonania urządzenia oczywiście zależy od stopnia jego skomplikowania. Zazwyczaj zajmuje to ok. 4–12 tygodni. Proces zaczyna się od uzgodnień technicznych z odbiorcą i wykonania projektu koncepcyjnego. Po jego zatwierdzeniu przez klienta przystępujemy do przygotowania projektu wykonawczego i przesłania go do działu produkcyjnego. Po wykonaniu maszyny przystępujemy do testów i strojenia, tak by urządzenie spełniało wszystkie założenia techniczne.

RYS. 2 Wibracyjny podajnik rozprowadzający

A.K.: Praktycznie każde Pana urządzenie staje się później częścią linii technologicznej i musi z nią współgrać. Czy te urządzenia są oferowane razem z systemami sterowania?
J.G.: W zależności od wymagań użytkownika i rodzaju maszyny wibracyjnej nasze urządzenia dostarczamy ze sterowaniem lub bez niego. W przypadku dozowników wibracyjnych z napędem elektromagnetycznym zawsze dostarczamy dedykowany sterownik, zestrojony z urządzeniem. Sterowniki te doskonale współpracują z nadrzędnymi układami sterującymi całą linią technologiczną.

RYS. 3 Wibracyjny przesiewacz do regranulatu

A.K.: Które z Pańskich urządzeń najczęściej znajdują zastosowanie w procesach produkcji i recyklingu tworzyw sztucznych?
J.G.: Większość naszych urządzeń, które znalazły zastosowanie w tych procesach, stanowią przesiewacze – służące zarówno do przesiewania tworzyw sztucznych po procesie mielenia, jak i do oddzielania niedociętego lub zlepionego granulatu od właściwego produktu. Ponadto do równomiernego rozsypywania produktu (np. płatków PET) przed separatorem optycznym są stosowane podajniki wibracyjne. Natomiast stoły wibracyjne naszej produkcji pozwalają zwiększyć stopień upakowania produktów (granulatów czy płatków PET) w opakowaniach typu big-bag i oktabina.

RYS. 4 Wibracyjny stół do płatków PET

A.K.: Na jakiej tegorocznej imprezie targowej będą prezentowane najnowsze Pańskie konstrukcje?
J.G.: W tym roku będziemy prezentować nasze produkty na targach SyMas, które odbędą się w Krakowie w dniach 19-20 października br.
A.K.: Czy w planach przedsiębiorstwa INWET leży też rozbudowa Pana działu konstrukcyjnego, czy raczej będzie się ono koncentrowało na rozwoju innego typu działalności?
J.G: W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost zainteresowania przemysłu naszymi produktami, a szczególnie maszynami wibracyjnymi, więc rozbudowa działu konstrukcyjnego jest bardzo prawdopodobna.

 

 

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 2. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

  03/2022 (89)

 3. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 4. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 5. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 6. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 7. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 8. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 9. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 10. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 11. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 12. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 13. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 14. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 15. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 16. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 17. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 19. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 22. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 23. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 24. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 25. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 26. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 27. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 28. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 29. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 30. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 31. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 32. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 33. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 34. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 35. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 36. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 37. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 38. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 39. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 40. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 41. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 42. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 43. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 44. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 45. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 46. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 48. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 49. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 50. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 51. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 52. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 53. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 54. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 55. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 56. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 57. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 58. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 59. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 60. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 61. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 62. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 63. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 64. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 65. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 66. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 67. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 68. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 69. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 70. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 71. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 72. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 73. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 74. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 75. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 76. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 77. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 78. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 79. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 80. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 81. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 82. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Czerwiec 2022 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10