Bardzo często w różnych gałęziach przemysłu występuje konieczność przetransportowania dość znacznych ilości materiału na sporą odległość. Wykorzystywanie do tego celu przenośników mechanicznych związane byłoby z ogromnymi kosztami zabudowy i nie zawsze jest to fizycznie możliwe. Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest transport pneumatyczny.

Firma WAKRO opracowała i opatentowała własny system wysokociśnieniowego transportu pneumatycznego, który wykonywany jest za pomocą urządzenia nazwanego podajnikiem komorowym (z dolnym opróżnianiem). Rozwiązanie to pozwala na pracę instalacji w systemie ciągłym przy zastosowaniu co najmniej dwóch podajników komorowych. Transport materiałów w tym układzie odbywa się poprzez dwufazowy proces przepływu cząstek fazy stałej i powietrza w przewodzie zamkniętym. W systemie tym kilka podajników komorowych pracujących naprzemiennie daje możliwość kilkukrotnego zwiększenia wydajności. Zastosowanie w instalacji np. tandemu podajników komorowych pozwala na pracę całego układu w czasie, gdy jeden z nich jest w trakcie konserwacji lub serwisu.

FOT. 1 Wysokociśnieniowy transport pneumatyczny (podajniki komorowe)

Firma WAKRO dobiera, projektuje oraz kompleksowo wykonuje instalacje transportu pneumatycznego wysoko- i niskociśnieniowego (za pomocą dozownika celkowego i inżektora). Firma ma status centrum badawczo-rozwojowego, a co za tym idzie – ma własne laboratorium materiałów sypkich, w którym znajduje się m.in. instalacja transportu pneumatycznego. Instalacja ta jest wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia, pozwalające na badanie możliwości przesyłania poszczególnych materiałów, często niestandardowych lub powodujących problemy w transporcie, a także na dobór sprzętu do odpowiedniego typu transportu, pomiar zapotrzebowania na sprężone powietrze i określenie wydajności procesu. W laboratorium firmy WAKRO bada się zarówno instalacje transportu niskociśnieniowego (dozownik celkowy z inżektorem), jak i wysokociśnieniowego (podajnik komorowy) w szerokim zakresie zmian parametrów procesowych. Opisane możliwości pozwalają na zaprojektowanie instalacji do transportu niestandardowych i często specyficznych materiałów.

FOT. 2 Instalacja transportu pneumatycznego w laboratorium materiałów sypkich w firmie WAKRO

Do niewątpliwych zalet transportu pneumatycznego należy zaliczyć:
dużą elastyczność (możliwość zastosowania go w układach technologicznych, gdzie występuje brak miejsca na zainstalowanie podajników mechanicznych);
hermetyczność procesu umożliwiającą transportowanie materiałów gorących, żrących oraz wybuchowych;
dużą odległość transportu, nawet do 3000 m, w następstwie zastosowania układu wspomagania.

FOT. 3 Niskociśnieniowy transport pneumatyczny (dozowniki celkowe i inżektory)

Dzięki ogromnemu doświadczeniu firmy WAKRO w zakresie produkcji systemów transportu pneumatycznego jej klienci zawsze mają pewność, że otrzymają produkt niezawodny i sprawny. Jakość urządzeń firmy jest gwarantowana przez certyfikowany system jakości ISO 9001:2009. WAKRO ma również uprawnienia UDT oraz świadectwo uznania technologii spawania.
Co warte podkreślenia, kompleksowe wykonanie przez WAKRO obejmuje także zamontowanie systemu sterowania całą instalacją zgodnie z wymogami inwestora. Instalacje są wykonywane „pod klucz” – począwszy od doradztwa technicznego, projektowania, wykonawstwa w zakresie mechanicznym i elektrycznym, poprzez wykonanie układu sterowania oraz montaż i uruchomienie, a na przeszkoleniu obsługi z zakresu działania instalacji skończywszy.

www.wakro.com.pl

Nowy numer

 1. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 2. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 3. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 4. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 5. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 6. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 7. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 8. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 9. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 10. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 11. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 12. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 13. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 14. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 15. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 16. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 17. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 18. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 19. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 20. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 21. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 22. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 23. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 24. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 25. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 26. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 27. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 28. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 29. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 30. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 31. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 32. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 33. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 34. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 35. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 36. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 37. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 38. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 39. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 41. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 42. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 43. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 44. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 45. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 46. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 47. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 48. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 49. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 50. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 51. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 52. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 53. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 54. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 55. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 56. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 57. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 58. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 59. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 60. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 61. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 62. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 63. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 64. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 65. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 66. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 67. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 68. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)