Z Alessandro Robottim, ekspertem ds. przetwórstwa PCW w firmie Mixaco Maschinenbau Dr. Herfeld GmbH & Co. KG z Neuenrade w Niemczech, rozmawia Adam Krzyżowski

Alessandro Robotti: Przedstawicielem Mixaco w Polsce jest firma Chempol z Wrocławia

Adam Krzyżowski: Jakiego typu urządzenia chciałaby polecić firma Mixaco polskim zakładom zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych i kto jest Państwa przedstawicielem na polskim rynku?
Alessandro Robotti: Firma Mixaco to producent wysokiej jakości systemów mieszających do wszelkiego typu zastosowań w branży tworzyw sztucznych. Maszyny i oprzyrządowanie firmy są wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnych, technicznie zaawansowanych rozwiązań w celu ulepszenia jakości mieszania, zwiększenia produktywności linii produkcyjnych i zagwarantowania ich niezawodności. Przedstawicielem Mixaco w Polsce jest firma Chempol z Wrocławia.
A.K.: A konkretnie o jakie systemy mieszające chodzi?
A.R.: Mixaco oferuje mieszalniki pojedyncze, kombinacje mieszalników, mieszalniki kontenerowe, kompleksowe rozwiązania dla zakładów powlekania proszków oraz mieszalniki laboratoryjne.
A.K.: Co Pan miał na myśli, mówiąc o kombinacjach mieszalników?
A.R.: Jest to jedna z najciekawszych naszych propozycji produktowych. Chodzi o kombinację dwóch mieszalników: gorącego i zimnego, która tworzy jedną maszynę – mieszalnik grzewczo-chłodzący. Mieszalnik ten przeznaczony jest do przygotowywania mieszanki PCW jako surowca bazowego do produkcji w technologii wytłaczania i wtrysku. Stworzenie takiej mieszanki charakteryzuje się koniecznością podgrzania użytych surowców w mieszalniku gorącym do ich wstępnej plastyfikacji, a następnie ich schłodzenia w mieszalniku zimnym, aby uniknąć tworzenia się dużych aglomeratów.


FOT. 1 Firma Mixaco oferuje kombinacje mieszalników, czyli mieszalniki grzewczo-chłodzące, o różnych wydajnościach (maks. do ponad 8000 kg/h)

A.K.: Proces mieszania na ciepło oparty jest zapewne na odpowiednim ogrzewaniu misy mieszalnika?
A.R.: W procesie mieszania na ciepło osiąganie wysokiej temperatury nie jest związane jedynie z samym ogrzewaniem misy mieszalnika. Proces mieszania jest tu prowadzony w taki sposób, aby wytworzyć właściwy wir mieszający, dzięki któremu można uzyskać tarcie wprowadzające energię i ciepło do mieszanki PCW. Biorąc pod uwagę fakt, że PCW jest materiałem bardzo wrażliwym na ścinanie, jego cząstki silnie reagują na ścinanie wytworzone przez wir w mieszalniku. I właśnie stworzenie odpowiedniego wiru mieszającego – oprócz tarcia cząstek mieszanki o siebie – ma kluczowe znaczenie dla homogenizacji mieszanego materiału. Ukształtowanie wiru jest bezpośrednio uzależnione od kształtu i parametrów zastosowanych narzędzi. Wykonane na zamówienie łopatki mieszadła, zaprojektowane specjalnie dla każdego klienta i do każdego zastosowania, zapewnią wzmocniony wir i skrócą czas mieszania. Wzmocniony wir jest połączeniem siły odśrodkowej z ciągłym ruchem materiału w misie z góry na dół. Dzięki zastosowaniu niestandardowych łopatek lub ich indywidualnej konfiguracji (dla każdego klienta) można zwiększyć rozwój momentu obrotowego w całym czasie mieszania. Spowolnienie krzywej momentu obrotowego podczas topnienia dodatków jest wyeliminowane, co skutkuje ciągłym dodawaniem energii do materiału.

A.K.: A na czym polega proces mieszania na zimno?
A.R.: Z kolei w procesie mieszania na zimno zależy nam głównie na wyprowadzeniu ciepła z mieszanki PCW. Jest to istotny element przygotowania mieszanki PCW, który wpływa na długość cyklu mieszania, a zatem ma wpływ na wydajność mieszalnika. Na czas chłodzenia wpływa kilka parametrów. Pierwszym z nich jest powierzchnia chłodzenia. Im większa jest efektywna powierzchnia chłodzenia mieszalnika chłodzącego, tym szybciej stygnie materiał. Również sama konstrukcja narzędzi mieszających oraz ich prędkość mają ważny wpływ na studzenie mieszanki. Narzędzia mieszające w mieszalniku chłodzącym są zaprojektowane tak, żeby nie wprowadzać ciepła do mieszanki – w przeciwieństwie do mieszalnika grzewczego. Ponadto ich prędkość jest tak dobrana, aby materiał poruszał się, ale nie wytwarzał ciepła poprzez tarcie.

AK.: W dzisiejszych, pełnych pośpiechu czasach bardzo ważna jest długość trwania procesu mieszania. Co Pana zdaniem może jeszcze go przyspieszyć, a co spowolnić?
A.R.: Czynników wpływających na szybkość mieszania jest bardzo dużo. Chciałbym tu szczególnie zwrócić uwagę na fakt mieszania PCW wraz z dodatkami. Na przykład mieszaniny z dużą ilością CaCO3 mają znacznie krótszy czas mieszania, a to dlatego, że przewodność cieplna PCW jest kilkadziesiąt razy mniejsza od przewodności cieplnej CaCO3. Oznacza to, że CaCO3 przyspiesza proces chłodzenia. Innym przykładem, ale o odwrotnym działaniu do opisanego powyżej, są plastyfikatory. Plastyfikatory opóźniają proces chłodzenia w mieszalniku chłodzącym, ponieważ ich przewodność cieplna jest bardzo zbliżona do przewodności PCW, a ponadto mają one dwukrotnie większą pojemność cieplną. Znaczy to, że plastyfikatory przechowują więcej ciepła wewnątrz niż inne materiały. Dlatego proces chłodzenia trwa dłużej w przypadku mieszanek PCW zawierających spore ilości plastyfikatorów.

 

   To nie wszystko, bardzo ważne dla zwiększenia szybkości procesu mieszania jest zastosowanie optymalnego stabilizatora, na co większość firm zajmujących się przetwarzaniem PCW zazwyczaj nie zwraca uwagi. Uogólniając – im większa ilość substancji nieorganicznych wchodzących w skład stabilizatora, tym większe tarcie w procesie mieszania na ciepło i krótszy czas jego trwania.

FOT. 2 Mixaco produkuje także niezbędne narzędzia i części zamienne do mieszalników– ich wyłącznym dystrybutorem w Polsce też jest firma Chempol

A.K.: Jest to wiedza wysoce specjalistyczna. Czy firma Chempol z Wrocławia, Państwa autoryzowany przedstawiciel na Polskę, ma do niej dostęp?
A.R.: Naturalnie. Nasz sprawdzony i zaufany polski partner, którym jest firma Chempol, na bieżąco jest informowany o najnowszych wynikach badań. Jesteśmy w ciągłym kontakcie on-line.
 
A.K.: Dziękuję za rozmowę.
 
 

Nowy numer

 1. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  034/2024 (104)
 2. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)

 3. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 4. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 5. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 6. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 7. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 8. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 9. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 10. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 11. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 12. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 13. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 14. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 15. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 16. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 17. 03/2022 (89)

 18. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 19. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 20. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 21. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 22. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 23. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 24. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 25. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 26. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 27. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 28. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 29. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 30. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 31. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 32. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 33. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 34. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 35. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 36. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 37. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 38. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 39. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 40. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 41. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 42. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 43. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 44. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 45. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 46. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 47. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 48. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 49. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 50. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 51. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 52. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 53. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 54. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 55. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 56. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 57. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 58. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 59. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 60. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 61. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 62. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 63. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 64. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 65. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 66. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 67. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 68. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 69. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 70. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 71. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 72. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 73. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 74. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 75. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 76. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 77. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 78. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 79. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 80. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 81. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 82. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 83. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 84. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 85. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 86. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 87. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 88. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 89. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 90. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 91. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 92. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 93. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 94. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 95. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 96. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 97. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Czerwiec 2024 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7