W przemyśle spożywczym mamy do czynienia z określonymi wymogami, jakie muszą spełniać urządzenia i elementy instalacji kontaktujące się z produktem spożywczym. Urządzenie lub elementy instalacji muszą być wykonane ze stali nierdzewnej (czasem o określonej chropowatości), powinny być łatwe do czyszczenia i mycia, a także spełniać określone wymagania temperaturowe czy wybuchowe (ATEX). Takie wymagania spełnia najbardziej rozbudowany system elementów rurowych – system rurowy firmy Jacob.

 

W branży spożywczej wykorzystuje się głównie elementy systemu wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (304L) lub ze stali nierdzewnej AISI 316L-1.4404 lub AISI 316Ti-1.4571. Wszystkie elementy mają atest PZH. Jest to „Świadectwo jakości zdrowotnej”, wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Mają także certyfikat FDA, czyli świadectwo zgodności z przepisami amerykańskimi „Food and Drug Administration”. Dodatkowym dokumentem jest tzw. certyfikat „Food Grade”. Jest to dokument producenta stwierdzający zgodność elementów systemu rurowego Jacob z rygorystycznymi wymaganiami europejskiego rozporządzenia EC 1935/2004 z 27 października 2004 r. Innym dostarczanym (do danej dostawy / danego elementu) dokumentem może być certyfikat materiałowy 3.1 lub 2.2.

System rurowy Jacob to zestaw rur, łuków, trójników, redukcji, przepustnic, zasuw, przesypów dwudrogowych lub wielodrogowych, w którym każdy z elementów zakończony jest charakterystyczną wywijką (standardowo ma 6 mm) i łączony jest na obejmy żłobkowe. Zasada działania systemu polega na łączeniu elementów rurociągów z wywijanymi obrzeżami za pomocą obejm żłobkowych. W przypadku produktów spożywczych generalnie stosowane są elementy wykonane ze stali nierdzewnej oraz uszczelki spełniające wymagania FDA oraz EC 1935/2004 (seria „Food Grade”). Uszczelki mogą być wykonane z silikonu białego lub niebieskiego (wykrywalny na detektorach metali) albo z czarnego EPDM (przewodzącego ładunki elektrostatyczne). Obejmy łączące mogą być wykonane ze stali nierdzewnej (tak jak elementy rurociągów) albo ze stali węglowej ocynkowanej (obejma nie ma kontaktu z produktem). Maksymalna temperatura pracy uszczelek to 250°C (uszczelki silikonowe).

Elementy systemu rurowego firmy Jacob łączone są nie tylko na obejmy żłobkowe (w zakresie średnic od DN 60 do DN 630), ale także za pomocą kołnierzy luźnych (w zakresie średnic od DN 350 do DN 1250) i spawanych kołnierzy płaskich (w zakresie średnic od DN 1250 do DN 1600). Elementy wykonywane ze stali nierdzewnej mają grubość ścianki 1 (1,5) lub 2 mm. Jedynie największe łuki o promieniu R = 5D mogą być wykonane ze stali o grubości g = 3 mm, ale i tak mają przyspawany na końcu króciec z wywijką o grubości g = 2 mm. System rurowy Jacob jest odpowiedni do pracy przy ciśnieniu w rurociągu do 0,5 bar. Większość elementów (z reguły dla grubości ścianki 2 mm oraz średnicy do 300 mm) ma odporność na ciśnienie wybuchu wynoszącą 3 bar. W przypadku wymagań ATEX dodatkowo stosuje się elementy służące do odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, takie jak ucha, kabelki czy mostki (specjalne elementy nakręcane na śrubę obejmy, łączące metalicznie dwa elementy ze sobą). Mostki składają się z dwóch końcówek ze sprężyną pośrodku, zapewniającą stały ich docisk do łączonych elementów. Elementy napędowe (przesypy, przepustnice czy rozdzielacze wielodrogowe) dostosowane są do pracy w strefie ATEX 2.0 (wewnątrz urządzenia) oraz mogą być wyposażone w osprzęt do pracy w strefie ATEX 2.2 lub 2.1 (na zewnątrz urządzenia).
Łatwy montaż, szybkość rozłożenia do mycia (czyszczenia) i powtarzalność ponownego złożenia, a także spełnienie wszystkich wymaganych norm zapewniają firmie Jacob czołową pozycję dostawcy elementów rurowych w przemyśle spożywczym.

 

 

www.proorganika.com.pl

Nowy numer

 1. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)
 3. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 4. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 5. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 6. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 7. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 8. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 10. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 11. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 12. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 14. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 15. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 16. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 17. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 18. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 19. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 20. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 22. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 23. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 24. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 26. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 27. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 28. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 29. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 30. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 31. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 32. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 33. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 34. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 35. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 37. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 38. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 39. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 40. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 41. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 43. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 44. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 45. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 46. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 47. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 48. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 49. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 50. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 51. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 52. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 54. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 55. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 56. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 57. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 58. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 59. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 60. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 61. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 62. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 63. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 64. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 65. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 66. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 67. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 68. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 69. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 70. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 71. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 72. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 73. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 74. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 75. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 76. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 77. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2021 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10