Przesypy dwudrogowe z uszczelnieniem wewnętrznym systemu rurowego Jacob to podstawowe urządzenia służące do zmiany kierunku sypiącego się grawitacyjnie produktu sypkiego. Przesyp składa się z obudowy (jeden wlot oraz dwa wyloty rozchylone pod kątem 60°), płaskiej klapy przymocowanej do łożyskowanego w obudowie wału oraz napędu.
Andrzej  Żelazo


Klapa przesypu składa się z dwóch płaskich blach skręconych ze sobą (jedna z nich jest przyspawana do wału) oraz ściśniętej między blachami uszczelki. Po przestawieniu klapy uszczelka układa się w przetłoczeniu obudowy, zapewniając szczelność pomiędzy poszczególnymi wylotami przy różnicy ciśnienień o wartości do 0,1 bar. Uszczelka może być wykonana z NBR (zakres pracy w temperaturze od -30 do +80°C – stosowana standardowo w przesypach wykonanych ze stali węglowej malowanej) lub z silikonu (temperatura pracy od -60 do +230°C – stosowana standardowo w przesypach wykonanych ze stali nierdzewnej). Napęd przesypu może być ręczny (dźwignia), pneumatyczny (obrotowy lub cylindryczny), elektryczny lub hydrauliczny. Standardowo napędy pneumatyczne obrotowe  składają się z siłownika Air Torque (do wyboru również Bar lub Automax), elektrorozdzielacza z dwiema cewkami (24 V DC lub 230 V AC). Do napędów obrotowych  przymocowana jest skrzynka mechanicznych wyłączników krańcowych, a na siłownikach tłoczyskowych zamontowane są czujniki położenia.
Przesypy z uszczelnieniem wewnętrznym produkowane są w następujących średnicach DN: 100, 120, 150, 175, 200, 250 oraz 300 mm. Grubość ścianki obudowy wynosi 2 mm (a dla przesypów większych niż DN 120 i wykonanych ze stali węglowej – także 3 mm). Przesypy mogą być wykonane jako symetryczne (wlot: pionowo, a wyloty: na prawo i lewo) lub jako niesymetryczne (wlot i wylot: pionowo i odejście w bok). Standardowo przesypy wykonane ze stali węglowej są malowane w kolorze RAL 7032. Mogą być również malowane na dowolny kolor wybrany przez klienta. Przesypy z uszczelnieniem wewnętrznym mogą być przestawiane w trakcie sypania się surowca. Nie mogą być natomiast przestawiane, kiedy surowiec wypełnia przesyp i się nie sypie (w takim przypadku może dojść do urwania lub zniszczenia klapy). Należy zwrócić uwagę, że pod wałem (pomiędzy wałem a obudową) nie ma uszczelnienia. W przypadku większej różnicy ciśnień i bardzo drobnego pylistego produktu oraz w innych szczególnych zastosowaniach należy używać innych przesypów (np. rozdzielaczy dwudrogowych systemu Jacob). Trzeba też nadmienić, że przesyp stosowany do różnicy ciśnień wynoszącej 0,1 bar powinien mieć mocniejszy niż standardowo siłownik.

FOT. 1, 2, 3 Przesyp dwudrogowy niesymetryczny. Specjalne wykonanie z napędem o zwiększonej prędkości działania

Przesypy z uszczelnieniem wewnętrznym są także bardzo dobrą podstawą do wszelkich zastosowań specjalnych lub nietypowych. Jednym z takich zastosowań jest skrócenie czasu przestawienia. Tak zwany „szybki napęd” znajduje zastosowanie w systemach detekcji i usuwania metali z produktu. Detektor metalu zamontowany nad przesypem daje sygnał, jeśli w sypiącym się produkcie wykryje kawałek metalu, a przesyp poniżej automatycznie przestawia się na drugi wylot i produkt wraz z metalem wyrzucany jest do pojemnika (worka, big baga itp.). Skrócenie czasu przestawienia o ok. 40–50% powoduje, że ilość wyrzucanego produktu z metalem jest dużo mniejsza.

FOT. 4, 5, 6 Specjalne wykonanie przesypu dwudrogowego symetrycznego – z napędem z pozycjonerem

Innym wykonaniem specjalnym jest wyposażenie przesypu w napęd z pozycjonerem. Pozycjoner jest to urządzenie montowane na napędzie obrotowym, pozwalające zatrzymać klapę przesypu w dowolnym położeniu. Urządzenie działa w ten sposób, że w zadanym położeniu podaje powietrze z obu stron tłoka w siłowniku i zatrzymuje klapę przesypu w położeniu zadanym. Kąt obrotu przesypu (ok. 74°) jest transponowany na sygnał 4–20 mA. Przy regulacji pozycjonera ustalamy, że 4 mA odpowiadają jednemu położeniu skrajnemu (np. lewemu), a 20 mA odpowiada drugiemu położeniu skrajnemu (prawemu). Dzięki temu, zadając dowolny sygnał (pomiędzy 4 a 20 mA), przesyp ustawi się w zadanym położeniu pośrednim. Pozycjoner po ustawieniu się przesypu wysyła sygnał zwrotny (również 4–20 mA) i w sterowni otrzymujemy potwierdzenie ustawienia klapy przesypu w zadanym położeniu. Ustawianie klapy przesypu w położeniu pośrednim ma za zadanie dzielenie surowca na dwie strugi. W związku z tym, że podczas takiej pracy uszczelka przesypu może ulec szybkiemu zużyciu (znajduje się w strudze surowca), często stosuje się wtedy zamiast uszczelki stalową blachę.
 Ze względu na solidną budowę, niezawodność działania, szczelność i całą gamę różnorodnych zastosowań przesypy dwudrogowe z uszczelnieniem wewnętrznym są podstawowym urządzeniem służącym do rozdziału surowców sypkich na dwa kierunki.

www.proorganika.com.pl

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 10 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 11 12 13
14 15 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 16 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 18 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 19 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 20 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020
21 22 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 24 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 25 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 26 27
28 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 30 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11