Proces mielenia materiałów organicznych jest często obarczony wyszukanymi wymaganiami ze względu na możliwe zanieczyszczenia w końcowym produkcie. Wówczas młyny strumieniowe znajdują w takich sytuacjach szerokie zastosowanie, mimo że jest to proces bardziej energochłonny w porównaniu z alternatywnymi technologiami milenia.
Dr Jacek Kołacz

Uogólniając, młyny strumieniowe znajdują szerokie zastosowanie przy produkcji materiałów o wysokim stopniu czystości, wysokiej jakości oraz specyficznych własnościach fizycznych. Bardzo często wymagane jest zachowanie stabilnego uziarnienia oraz odpowiednich kształtów ziaren i ich specyficznych własności fizykochemicznych. Opisany poniżej w pełni zautomatyzowany system mielenia spełnia wspomniane wymagania.

Zasada działania
Firma Comex od wielu lat zajmuje się procesem mielenia strumieniowego do specjalistycznych zastosowań. Intensywne prace badawcze zaowocowały nowymi konstrukcjami młynów serii JMX, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Znalazły one zastosowanie w mieleniu materiałów organicznych, w którym niezbędne jest zachowanie odpowiedniej sterylności procesu. FOT. 1 przedstawia wspomniany system JMX w skali przemysłowej, który jest całkowicie zautomatyzowany w zakresie załadunku, rozładunku oraz kontroli procesu i uziarnienia produktu.

Generalnie zasada działania młyna strumieniowego polega na wykorzystaniu energii przepływającego przez dysze gazu lub powietrza w celu przyspieszenia znajdujących się w młynie cząstek do maksymalnych prędkości liniowych. W kolejnej fazie rozpędzone w przeciwnych kierunkach cząstki materiału kierowane są do centralnej części młyna, gdzie następuje kolizja strumieni cząstek. W efekcie materiał ulega rozbiciu i unosi się do strefy klasyfikacji aerodynamicznej. W tej strefie drobny materiał jest odseparowany do rozmiaru ziarna zadanego przez operatora, a większe cząstki wracają do strefy mielenia. Gotowy drobny materiał odzyskiwany jest w urządzeniach zewnętrznych, takich jak cyklon i filtr. Schemat systemu mielenia zademonstrowany został na RYS. 1. System składa się z podajnika materiału wsadowego (1), który może być dostarczany w torbach typu big bag. Następnie system podajników precyzyjnie dozuje materiał do młyna (2), gdzie jednocześnie następuje proces mielenia i klasyfikacji aerodynamicznej. Gotowy produkt oddzielany jest od powietrza procesowego w filtrze (3) i potem podawany na stacje ważąco-pakujące (4) typu big bag poprzez podajnik (5). Przed samym podajnikiem (5) zlokalizowany jest system automatycznego poboru próbek (6). Całość kontrolowana jest za pomocą systemu pomiaru składu ziarnowego (7) i układu automatyki (8). Układ próbkujący (6) pobiera materiał do analizy i niemal w tym samym momencie następuje korekta parametrów nastawnych układu mielenia, jeżeli wykryta zostanie jakakolwiek zmiana w charakterystyce produktu, np. w składzie ziarnowym, powierzchni właściwej, kształcie ziaren itp. Układ napełniania toreb big bag jest również zautomatyzowany. Jeżeli w napełnianej torbie osiągnięta zostanie wymagana waga, to podajnik (5) zmieni automatycznie swój kierunek działania i przejdzie do napełniania drugiej torby, powiadamiając o tym personel obsługujący układ, w celu wymiany gotowej torby z produktem.


FOT. 1 Młyn strumieniowy typu JMX-350 w wykonaniu    RYS. 1 Schemat układu mielenia z pomiarem
ze stali kwasoodpornej                                                      charakterystyki produktu w układzie ciągłym

Kontrola procesu
Dla uzyskania efektywnej wydajności oraz odpowiedniej jakości produktu bardzo ważna jest optymalizacja parametrów nastawnych młyna strumieniowego, takich jak: ciśnienie powietrza, stopień wypełnienia młyna i nastawy prędkości wewnętrznego klasyfikatora, a także dodatkowych parametrów specyficznych dla konstrukcji młyna, takich jak: średnica dysz, ich odległość, położenie itd. Do kontroli procesu wykorzystano nowoczesny sprzęt w postaci zaawansowanego sterownika PLC oraz wielokanałowego urządzenia pomiarowego do kontroli składu ziarnowego metodą on-line. Pozwoliło to na określenie dynamicznych zmian w procesie mielenia rozpoznawanych w różnych punktach systemu mielenia, włącznie z komorą młyna. FOT. 2 przedstawia wspomniane urządzenie do pomiaru składu ziarnowego (firma Comex dostarcza te urządzenia na rynek światowy od wielu lat), wykonane w oparciu o dyfraktometr przedsiębiorstwa Malvern Instruments. To urządzenie firmy Comex umożliwia zebranie danych o procesie nie tylko w jednym miejscu, ale również w innych strefach mielenia, gdzie ważne jest rozpoznanie niepożądanych odchyleń od charakterystyki materiału. Tego typu kontrola procesu jest w pełni niezależna od operatora i pozwala na osiągniecie bardzo stabilnych parametrów końcowego produktu. Więcej informacji na temat opisanych systemów mielenia znajduje się na stronie internetowej firmy Comex: www.comex-group.com.

FOT. 2 System pomiaru składu ziarnowego w układzie ciągłym

Nowy numer

 1. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 2. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 3. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 4. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 5. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 6. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 7. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 8. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 9. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 10. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 11. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 12. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 13. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 14. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 15. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 16. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 17. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 18. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 19. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 20. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 21. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 22. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 23. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 24. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 25. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 26. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 27. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 28. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 29. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 30. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 31. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 32. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 33. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 34. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 35. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 36. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 37. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 38. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 39. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 40. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 41. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 42. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 43. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 44. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 45. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 46. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 47. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 48. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 49. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 50. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 51. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 52. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 53. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 54. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 55. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 56. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 57. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 58. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 59. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)