O pracach naukowo-badawczych dla przemysłu nawozowego i rolnictwa z Cezarym Możeńskim, dyrektorem Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach, rozmawia Agnieszka Tyc.

Agnieszka Tyc: Instytut Nawozów Sztucznych w ramach działalności naukowej realizuje projekty unijne, także projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Proszę w skrócie przedstawić najważniejsze z nich.
Cezary Możeński: Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej z surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 oraz Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą – to dwa programy unijne, których realizację właśnie zakończyliśmy.
Pierwszy dotyczy opracowanej przez Instytut unikatowej technologii pozwalającej na uzyskiwanie niezwykle cennych ekstraktów roślinnych z owoców i nasion, a także z bezużytecznych dzisiaj produktów ubocznych z zakładów przetwarzających owoce. Produkty ekstrakcji wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Zadbaliśmy również o unikatowy sprzęt do analizy surowców ekstrakcji, produktów oraz pozostałości poekstrakcyjnych. Drugi z wymienionych projektów pozwolił na modernizację i wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą prowadzenie nowoczesnych, na światowym poziomie, badań katalizatorów zgodnych z oczekiwaniami przemysłu chemicznego. 
Posiadając tak dobrze wyposażone zaplecze do prowadzenia badań B+R możemy realizować również inne projekty współfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przykładem może być udział Instytutu w prowadzonym przez Akademię Górniczo-Hutniczą dużym projekcie strategicznym pn. „Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych”. INS specjalizujący się w badaniach katalizatorów podjął się niezwykle ważnego zadania badawczego, którego celem jest opracowanie podstaw technologii wytwarzania gazu ziemnego oraz nowych katalizatorów do otrzymywania gazów syntezowych z gazu ziemnego w wytwórniach chemikaliów wykorzystujących jądrowe źródło ciepła.
Kolejny przykład to dotyczący produkcji chemikaliów nowej generacji, współfinansowany przez NCN, projekt pn. „Opracowanie podstaw technologii otrzymywania ksantohumolu z odpadów poekstrakcyjnych chmielu oraz poprawy jego rozpuszczalności w środowisku wodnym”. Jego wdrożenie w przemyśle farmaceutycznym pozwoli na uzyskanie cennego surowca do produkcji leków przeciwnowotworowych.

Laboratorium Wysokich Ciśnień (FOT.INS)

A.T.: Państwa Instytut specjalizuje się w pracach naukowo-badawczych dla przemysłu nawozowego oraz rolnictwa. W INS opracowano i wdrożono do produkcji kilkadziesiąt nawozów płynnych z linii INSOL®. Do jakich typów upraw są one przeznaczone i jakie korzyści niesie stosowanie tych nawozów?
C.M.: INS realizuje zadania badawczo-rozwojowe dla polskiego przemysłu chemicznego, a w szczególności dla sektora produkującego nawozy mineralne dla rolnictwa. Opracowane i wdrożone do produkcji, zaawansowane technologicznie koncentraty nawozowe INSOL znane są ze swej skuteczności. INS ciągle doskonali swoją ofertę, dopracowując skład i sposób stosowania koncentratów. Nawiązana ostatnio współpraca z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. zaowocowała opracowaniem nowej linii produktowej. By ułatwić klientom orientację w szerokiej ofercie, wprowadzony został nowy system podziału koncentratów nawozowych INSOL na linie produktowe – zróżnicowane ze względu na przeznaczenie oraz grupy, gdzie kryterium podziału jest funkcjonalność koncentratu. I tak np. linia zielona, to INSOLE dla upraw rolniczych (zboża, buraki cukrowe, rzepak, rośliny strączkowe, ziemniaki czy kukurydza); linia pomarańczowa – dla upraw sadowniczych (drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe, krzewy jagodowe, owoce miękkie), a niebieska – dla rolnictwa i sadownictwa. Ze względu na swoją funkcjonalność koncentraty INSOL występują w grupach: Protect – zapobieganie wystąpieniu niedoborów mikro- lub makroelementów; Control – eliminacja istniejących niedoborów konkretnych mikro- i makroelementów; Energize – pobudzanie roślin do wzrostu oraz grupa Soil – przygotowanie podłoża pod uprawę roślin szczególnie wymagających.
A.T.: W ofercie Instytutu Nawozów Sztucznych znajdują się również produkty chmielowe. Proszę powiedzieć, czym się charakteryzują, jakie jest ich przeznaczenie i kto jest ich potencjalnym i faktycznym odbiorcą.
C.M.: Badania w zakresie ekstrakcji chmielu INS prowadzi już od kilkunastu lat, a od 2001 r. działa badawczo-produkcyjna instalacja do ekstrakcji chmielu za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych. Jesteśmy jedyną firmą w tej części Europy (i jedną z kilku na świecie), która z powodzeniem stosuje technologię typu Hi-Tech. Produkowany tą metodą ekstrakt, będący ciekłym, skoncentrowanym wyciągiem kwasów goryczkowych, olejków chmielowych i garbników, jest produktem o dużej stabilności, nie wykazującym żadnych zmian w składzie, nawet przy długotrwałym przechowywaniu. Nie zawiera azotanów, pestycydów, a także polarnych substancji gorzkich powodujących starzenie się piwa.
Instytut posiada również linię do granulacji chmielu surowego w atmosferze gazów inertnych.
Produkowane przez nas – z polskiego chmielu – granulaty i ekstrakty chmielowe to najwyższej jakości produkty stosowane zarówno przez rodzimych producentów piwa, jak i największe koncerny piwowarskie w Polsce.
A.T.:  INS współpracuje nie tylko z branżą nawozów oraz rolniczą. Państwa oferta badawczo-wdrożeniowa jest znacznie szersza. Do jakich innych gałęzi przemysłu jest ona adresowana i gdzie jeszcze znajdują zastosowanie produkty oferowane przez Państwa placówkę?
C.M.: Oprócz prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie nawozów i środków wspomagających nawożenie, celem Instytutu są również badania w zakresie wysokoparametrowych technologii syntez chemicznych – syntezy amoniaku, metanalu, mocznika, kwasu azotowego, a także technologie oczyszczania gazów przemysłowych i wód technologicznych. Wieloletnie doświadczenia nabyte przy modernizacji polskich wytwórni nawozowych pozwoliły na sprzedaż licencji oraz projektów procesowych za granicę. 
Instytut jest również ważnym europejskim centrum w zakresie technologii produkcji katalizatorów, zwłaszcza niklowych i miedziowych, stosowanych przez przemysł chemiczny, szczególnie nawozowy. Ostatnio INS wynalazł, opatentował i zastosował w wielu instalacjach przemysłowych w świecie katalizator, który ogranicza emisję gazów cieplarnianych w instalacjach kwasu azotowego.
A.T.: Działalność Instytutu obejmuje ponadto opracowanie technologii produkcji, modernizację instalacji wytwórczych i wdrożenia przemysłowe nie tylko na potrzeby producentów nawozów czy pasz, ale również przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych itp. Proszę powiedzieć, jakie najważniejsze wdrożenia znajdują się na liście referencyjnej INS.
C.M.: Źródłem naszych sukcesów są ścisłe związki z przemysłem i stały monitoring jego potrzeb. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebne są innowacje i nowe rozwiązania. Do najważniejszych wdrożeń ostatnich lat należy wspomniany już katalizator do rozkładu N2O, stosowany dziś m.in. przez wytwórnie kwasu azotowego nie tylko w Polsce, ale we Francji, w Australii, Bułgarii, Kolumbii, Chile i na Tajwanie. 
Zmodernizowaliśmy wszystkie krajowe wytwórnie amoniaku i kwasu azotowego. Ale sukcesy w sprzedaży licencji odnieśliśmy również m.in. w Niemczech, Bułgarii, Chorwacji, Rosji oraz na Węgrzech i Ukrainie.
Naszym celem jest utrzymanie stabilnej, wysokiej pozycji Instytutu, jako liczącego się na mapie Europy ośrodka badawczo-rozwojowego.
A.T.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 2. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 3. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 4. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 5. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 6. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 7. 03/2022 (89)

 8. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 9. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 10. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 11. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 12. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 13. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 15. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 16. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 17. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 18. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 19. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 20. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 21. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 22. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 23. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 24. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 25. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 26. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 27. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 28. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 29. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 30. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 31. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 32. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 33. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 34. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 35. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 36. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 37. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 38. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 39. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 40. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 41. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 42. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 43. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 44. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 45. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 46. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 47. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 48. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 49. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 50. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 51. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 52. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 53. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 54. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 55. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 56. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 57. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 58. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 59. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 60. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 61. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 62. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 63. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 64. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 65. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 66. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 67. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 68. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 69. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 70. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 71. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 72. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 73. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 74. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 75. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 76. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 77. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 78. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 79. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 80. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 81. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 82. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 83. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 84. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 85. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 86. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 87. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)