Z dr. Jackiem Kołaczem, prezesem firmy Comex Polska Sp. z o.o. z Krakowa, rozmawia Adam Krzyżowski
 

Adam Krzyżowski: Panie Prezesie, jak duże jest w Polsce zainteresowanie usługami firmy Comex?
Jacek Kołacz: W poprzednich latach nasza firma przede wszystkim oferowała swoje urządzenia poza granicami Polski – z powodu miejsca jej założenia, którym była Norwegia. Jednak w obecnej chwili zdecydowanie rośnie zainteresowanie naszymi urządzeniami na terenie Polski, co nas oczywiście bardzo cieszy. Comex oferuje urządzenia do automatycznego sortowania różnorakich produktów oraz technologie i urządzenia do produkcji materiałów sproszkowanych w zakresie mikro- i nanocząsteczek. Zarówno w jednej, jak i drugiej grupie obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania pod kątem bardzo różnych zastosowań. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się urządzenia sortujące, a to głównie z racji ich szczególnych własności. Popularne są zwłaszcza sortery rentgenowskie oraz rentgenowsko-optyczne, które można zastosować do separacji bardzo różnych materiałów. Jest to nowa dziedzina, a takie urządzenia praktycznie wcześniej nie istniały. Myślę że to jest głównym powodem wzrostu zainteresowania nimi zarówno w Polsce, jak i na świecie.

A.K.
: W swoim artykule pod koniec 2017 r. zaprezentował Pan system kontroli składu ziarnowego i napisał, że oferowany jest on klientom jako mobilne urządzenie. Czy mógłby Pan powiedzieć, z jakich części się ono składa i jakie są jego zalety?
J.K.: Urządzenia te są rozwinięciem wcześniej oferowanego produktu o podobnym charakterze, z tą różnicą, że obejmują one kontrolę składu ziarnowego w zawiesinach w różnych cieczach, a nie tylko w mieszaninie z powietrzem. Urządzenia te pozwalają na pobranie dowolnej próbki materiału wymieszanego z cieczą (np. wodą) znajdującą się np. w rurociągu. Znamienne jest tutaj urządzenie próbkujące, które pozwala na pobranie próbki mieszaniny bez nadmiernego zużycia samego próbnika. Zużycie to jest najczęstszym problemem w przypadku badań materiałów w zawiesinach, poruszających się z dość dużą prędkością i powodujących nadmierne niszczenie się wszelakich powierzchni na drodze strugi przepływu. Kolejnym ważnym elementem jest możliwość pobrania i przechowywania kilku próbek materiałów w niezależnych okresach czasowych. Przykładowo możliwe jest pobranie w tym samym czasie kilku próbek, pozostawienie ich w systemie na dowolny czas oraz przeanalizowanie ich w odpowiedniej kolejności. Umożliwia to bardzo precyzyjne analizy składu ziarnowego w systemach, gdzie istotne jest pobranie próbek w odpowiednim czasie, a zwłaszcza w systemach o dużej dynamice zmian. Dodatkowo układ pomiarowy pozwala na kontrolę zawiesin o bardzo dużym zróżnicowaniu gęstości oraz o składzie ziarnowym od kilkuset nanometrów do kilku milimetrów.

A.K.: Państwa laboratorium w Kętach dysponuje elektronowym mikroskopem skaningowym SEM. Jakiego typu przedsiębiorstwa zlecają Państwu przeprowadzanie badań przy jego użyciu?
J.K.: Mikroskop SEM jest przede wszystkim używany do badan materiałów sproszkowanych będących produktem naszych urządzeń separujących i mielących. Wówczas istotne jest sprawdzenie stanu powierzchni na poziomie mikrometrów – aby ocenić efektywność separacji. Takie badania przeprowadzamy też dla zewnętrznych firm, które mają podobne potrzeby w tym zakresie. Urządzenie to jest proste w obsłudze i nie wymaga skomplikowanej procedury przygotowawczej. Można go również używać do badań grubszych frakcji materiału, w których istotna jest obserwacja i ocena stanu powierzchni cząstek, np. poziomu mikrozanieczyszczeń. Zaczyna to być już bardziej standardową metodą oceny jakości materiału.

FOT. 1 W laboratorium w Kętach firma Comex wykonuje m.in. usługi separacji rentgenowskiej i optycznej w skali pilotażowej – na zdjęciu sorter rentgenowsko-optyczny

A.K.: Comex jest znanym na świecie producentem separatorów. Dodatkowo Państwa firma oferuje usługi związane z tymi urządzeniami. Jak w skrócie odbywa się przykładowa usługa i czy nie jest problemem transport tak dużego sprzętu do siedziby klienta?
J.K.: Oferujemy nie tylko instalacje urządzeń u klienta, ale również przetwarzanie materiału w naszej firmie – jako małe kampanie produkcyjne. Bardzo często klient nie dysponuje środkami inwestycyjnymi pozwalającymi na zakup kompletnych linii produkcyjnych. Wówczas najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wyprodukowanie u nas partii materiału do dalszych procesów, często dla innych klientów. Odbywa się to po szczegółowej kalkulacji całości przedsięwzięcia i zaakceptowaniu próbnej produkcji. Jest to niemal niezbędna procedura, zwłaszcza w obecnych czasach, w których bardzo ważnym elementem jest zredukowanie poziomu ryzyka we wszelkich formach działalności. Dlatego wszystkie urządzenia oferowane przez naszą firmę mają swój odpowiednik w skali pilotowej, znajdujący się również w naszym laboratorium, i umożliwiają przetwarzanie materiału zarówno w skali kilku kilogramów na godzinę, jak i kilkudziesięciu ton na godzinę. Pozwala to również na całkowitą weryfikację pracy naszych urządzeń w skali produkcyjnej, co jest kolejnym ważnym elementem redukującym ryzyko inwestycji.

A.K.: Podsumowując naszą rozmowę, proszę powiedzieć, jakie jeszcze badania prowadzone są w laboratorium i czy myślą Państwo o rozwinięciu jego oferty badawczej.
J.K.: Nasza firma nigdy nie poprzestaje na sprzedaży urządzeń. Równolegle z naszą standardową działalnością prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe, obejmujące wiele dziedzin i finansowane z własnych i unijnych środków. Zwłaszcza urządzenia sortujące wymagają ciągłego procesu rozwoju – ze względu na coraz nowocześniejsze technologie w dziedzinie elektroniki, które pozwalają na nowe zastosowania coraz to nowszych technik identyfikacji materiału z wykorzystaniem różnych własności fizykochemicznych. Takie technologie wymagają nie tylko weryfikacji, ale również przystosowania do warunków przemysłowych, które są w większości przypadków bardzo wymagające. Jest to niezbędne w celu zmniejszenia awaryjności nowych urządzeń i czujników oraz ich efektywnego wykorzystania.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 2. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 3. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 4. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 5. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 6. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 7. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 8. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 9. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 10. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 11. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 12. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 13. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 14. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 15. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 16. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 17. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 18. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 19. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 20. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 21. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 22. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 23. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 24. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 25. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 26. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 27. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 28. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 29. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 30. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 31. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 32. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 33. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 34. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 35. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 36. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 37. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 38. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 39. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 40. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 41. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 42. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 43. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 44. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 45. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 46. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 47. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 48. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 49. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 50. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 51. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 52. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 53. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 54. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 55. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 56. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 57. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Styczeń 2019 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10