System przenośników transportujących klinkier cementowy w zakładzie produkcyjnym Lägerdor firmy Holcim AG wykorzystuje SmartWire-DT – innowacyjny system komunikacyjny firmy Eaton.

Klinkier to surowy materiał, który w trakcie procesów produkcyjnych przerabiany jest na cement. W pierwszym etapie wapień jest wydobywany z własnego kamieniołomu firmy Holcim, a następnie miesza się go z gliną i piaskiem. W kolejnym etapie mieszanka jest wypalana w piecu.  W rezultacie otrzymujemy surowy klinkier (ziarnistość granulatu  zawiera się w przedziale średnic od 3 do 5 cm). W kolejnym procesie klinkier jest rozdrabniany w młynie kulowym i otrzymujemy produkt finalny – cement. System SmartWire-DT jest wykorzystywany na linii przenośników transportujących klinkier z pieca do silosów, w których jest magazynowany i dystrybuowany.

Rejestrowanie stanów procesowych i tworzenie przejrzystego  systemu monitorowania  procesów produkcyjnych to wymogi o stale wzrastającym znaczeniu. Ich celem jest zapewnienie wczesnego wykrywania błędów w procesach technologicznych, a  nawet zapobieganie przestojom dzięki terminowej interwencji i wdrażaniu odpowiednich środków zapobiegawczych. Firma Eaton oferuje  w tym zakresie rozwiązanie oparte o elektroniczne wyłączniki silnikowe PKE, wyłączniki NZM oraz system komunikacyjny SmartWire-DT.
Wyłączniki PKE niezawodnie monitorują i chronią linie zasilające silniki do wartości prądu
znamionowego 32A. Złożony z jednostki podstawowej PKE i bloku wyzwalającego PKE modułowy wyłącznik może być elastycznie dopasowany do monitorowania danego zakresu prądowego. Szeroki zakres wartości nastaw bloku wyzwalającego pozwala zastąpić dużą liczbę wersji konwencjonalnych bimetalowych przekaźników, upraszczając znacznie projekt techniczny głównego obwodu. Wyłączniki NZM są przeznaczone do ochrony systemów i silników o wyższych wartościach prądu – do 1600 A. Podobnie jak PKE, wyłączniki NZM z elektronicznym wyzwalaniem charakteryzują się szerokim zakresem nastaw i zastępują kilka wersji konwencjonalnych wyłączników bimetalowych. Dzięki połączeniu ze SmartWire-DT oba rodzaje wyłączników wymagają tylko kilku prostych czynności, aby zintegrować się z system sterującym. Pozwala to transfer danych na temat stanu zasilania silnika i sekcji systemu do sterownika wyższego poziomu. W fabryce  Lägerdorf  wszystkie rozruszniki silników NZM2 (nawrotne i DOL) są używane razem z elektronicznymi wyłącznikami PKE zabezpieczającymi silniki.
System SmartWire-DT jest oparty o standardowe magistrale przemysłowe, takie jak Profibus DP czy CANopen, co pozwala na łatwą integrację z popularnymi systemami programowania PLC (takimi jak CoDeSys czy Step7) oraz systemami SCADA. Każdemu urządzeniu slave w systemie SmartWire-DT zostaje przypisany adres w gateway'u  w momencie naciśnięcia przycisku w  kolejności, w której zostało podłączone. Pojedyncze urządzenia slave nie są aktywne dopóki adres nie zostanie wywołany. Oprogramowanie systemu SmartWire-DT ( SWD-Assist) wspomaga użytkownika w trakcie planowania. Pomaga we właściwym wyborze elementów funkcyjnych, sugeruje akcesoria i przeprowadza kontrolę niezawodności. W przypadku konfiguracji sieciowych (takich jak dla Profibus) program może tworzyć pliki opisu urządzenia ( pliki GSD), które  następnie można łatwo importować do  właściwych systemów programowania.

SmartWire-DT ma minimalne wymagania co do montażu i okablowania. Nie sposób nie zauważyć zielonej taśmy SW-DT na rozdzielnicy – zapewnia ona połączenia komunikacyjne między wymaganymi komponentami. Ponadto SW-DT całkowicie eliminuje potrzebę stosowania oprzewodowania dla systemów sterujących - pojedynczy kabel SmartWire-DT zazwyczaj zapewnia  wymagane zasilanie. Konwencjonalne moduły I/O również już nie są wykorzystywane, odkąd poziom I/O w systemie SmartWire-DT został bezpośrednio zintegrowany w rozdzielnicy, co całkowicie eliminuje możliwość występowania pomyłek. System SmartWire-DT otwiera w ten sposób  drogę do bezproblemowego odczytu i kontroli danych procesowych.  Wraz z PKE i NZM pozwala to na przetwarzania zarówno prostych danych binarnych, takich jak położenie przełączników, a także bardziej złożonych informacji, takich jak przyczyny wyzwolenia wyłącznika oraz danych analogowych (wartość prądu silnika czy obciążenie termiczne silnika). Zróżnicowana transmisja danych pozwala użytkownikom wykorzystać nowe możliwości monitorowania i sterowania procesami. Należą do nich zarówno zwiększona przejrzystość procesów produkcyjnych (monitoring), jak i wczesne wykrywanie krytycznych stanów czy awarii oraz zarządzanie prewencyjnymi czynnościami konserwacyjnymi.

www.eaton.com.pl

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Październik 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
28 29 30 1 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 2 3 4
5 6 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 7 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 8 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 9 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 10 11
12 13 14 14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Obróbki, Magazynowania, Przeładunku, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas  14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE 14-10-2020 - 15-10-2020 4. Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND 15 14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Obróbki, Magazynowania, Przeładunku, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas  14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE 14-10-2020 - 15-10-2020 4. Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND 16 17 18
19 20 21 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 22 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 23 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8