Firma Comex dostarcza na rynek różne typy separatorów rentgenowskich własnej produkcji, które pozwalają na określenie rodzaju separowanego materiału w oparciu o jednoczesną analizę wewnętrznej struktury cząstek przy użyciu zaawansowanych czujników elektronicznych. Umożliwia to efektywne sortowanie różnych materiałów podczas m.in. recyklingu.
dr Jacek Kołacz

Comex już od wielu lat wykorzystuje analizę rentgenowską jako podstawowy element identyfikacji materiałów. Dzięki temu możliwe jest pośrednie określenie gęstości materiału, a zwłaszcza zidentyfikowanie jego wewnętrznej struktury oraz określenie kształtów podczas analizy ukrytych lub słabo widocznych konturów badanych cząstek. Ma to kluczowe zastosowanie w przypadku recyklingu, w którym cześć materiału jest ukryta lub całkowicie zasłonięta w procesie identyfikacji i sortowania do odpowiednich frakcji.

Zasada działania
Zasada działania separatora serii CXG przedstawiona jest na RYS. 1. Głównymi elementami układu identyfikacji są analizator rentgenowski oraz powiązane z nim czujniki elektroniczne. Analiza polega na zidentyfikowaniu rodzaju materiału poprzez pośrednie określenie jego gęstości oraz kształtów i tekstury jako charakterystycznych cech do dalszej separacji. Po zakończeniu analizy rentgenowskiej układ elektroniczny podejmuje decyzję co do kwalifikacji materiału i usuwa go z nadawy poprzez system dysz pneumatycznych lub łopatek, przekierowujących odpowiednie cząstki materiału do osobnych kanałów wylotowych.

RYS. 1 Zasada działania sortera typu CXG

Zaawansowana analiza rentgenowska
Na FOT. 1 przedstawiony został obraz zaawansowanej analizy rentgenowskiej odpadów drewna i kamieni. Kolor niebieski przedstawia obiekty drewniane, a kolor czerwony elementy o większej gęstości – w tym przypadku kamienie. Same detektory zawierają czujniki o wysokiej czułości, pozwalające na indywidualne zliczanie fotonów promieniowania rentgenowskiego – po przejściu przez analizowany obiekt, nawet przy dużej grubości materiału. Umożliwia to identyfikację konkretnych materiałów, które w różny sposób pochłaniają promieniowanie rentgenowskie. Jednak podstawową zaletą tego systemu jest jego zdolność do identyfikacji kształtów obiektów będących zagrożeniem dla procesu produkcji lub bezpieczeństwa pracy. Na FOT. 2 przedstawiony jest obraz rentgenowski odpadów (niebieski kolor), gdzie zidentyfikowane zostały niepożądane obiekty (kolor żółty), takie jak elementy metalowe, a zwłaszcza obiekty niebezpieczne, typu zbiorniki z łatwopalnym materiałem, butle gazowe, gaśnice itp. Niezależnie od ich położenia oraz stopnia zamaskowania innymi obiektami możliwe jest rozpoznanie ich kształtów i w rezultacie odseparowanie od głównego strumienia materiałów. W tym celu stosowane są zaawansowane samouczące się algorytmy AI, rozpoznające rodzaj kształtów typowych dla określonych obiektów, które są konieczne do usunięcia z dalszego procesu.

FOT. 1 Przykład identyfikacji ukrytych kamieni w odpadach drewna

FOT. 2 Przykład identyfikacji niebezpiecznych obiektów

Potencjalne zastosowania

Zaprezentowana identyfikacja i separacja rentgenowska daje możliwości szerokiego, ogólnego zastosowania w przemyśle, a zwłaszcza w recyklingu, w którym separowane obiekty maja nieokreślony kształt, położenie i rozmiary. Właśnie w takich sytuacjach dochodzi do najczęstszych błędów w sortowaniu, podczas którego wykorzystywane są systemy optyczne lub prowadzone jest sortowanie ręczne. Zastosowanie inteligentnych systemów identyfikacji rentgenowskiej może więc rozwiązać wiele problemów w tej dziedzinie – głównie tam, gdzie w czasie regularnej produkcji potencjalnie może dojść do eksplozji lub zanieczyszczenia środowiska, co grozi nieodwracalnymi stratami materialnymi bądź utratą zdrowia lub życia. 
Obecnie urządzenia sortujące firmy Comex znalazły szerokie zastosowanie podczas recyklingu, m.in. przy usuwaniu zanieczyszczeń składających się z metali ciężkich oraz przy wzbogacaniu rud metali, takich jak Au–Cu–Zn–Pb–Sn–Fe–Cr. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy Comex: www.comex-group.com.

Nowy numer

 1. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)
 3. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 4. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 5. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 6. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 7. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 8. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 10. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 11. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 12. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 14. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 15. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 16. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 17. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 18. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 19. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 20. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 22. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 23. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 24. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 26. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 27. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 28. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 29. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 30. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 31. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 32. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 33. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 34. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 35. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 37. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 38. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 39. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 40. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 41. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 43. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 44. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 45. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 46. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 47. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 48. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 49. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 50. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 51. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 52. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 54. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 55. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 56. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 57. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 58. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 59. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 60. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 61. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 62. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 63. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 64. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 65. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 66. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 67. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 68. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 69. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 70. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 71. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 72. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 73. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 74. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 75. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 76. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 77. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2021 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10