Firma Comex wprowadziła na rynek nowy typ separatora CXR, który pozwala na określenie rodzaju separowanego materiału w oparciu o jednoczesną analizę wewnętrznej struktury cząstek oraz gęstości materiału. W rezultacie możliwa jest separacja różnych minerałów, a zwłaszcza separacja drobnych zanieczyszczeń. Z drugiej strony możliwe jest wzbogacanie rud metali o niewielkiej zawartości metalu, np. ruda złota.
Dr Jacek Kołacz

 

Firma Comex wykorzystuje analizę rentgenowską jako podstawowy element identyfikacji materiałów i minerałów. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie gęstości materiału, jak również zidentyfikowanie jego wewnętrznej struktury. Nowe separatory mogą znaleźć szerokie zastosowanie głównie w przemyśle mineralnym, a także metalurgicznym oraz w recyklingu. Jedno z zastosowań polega na rozpoznaniu zawartości złota w skalach i minerałach, gdzie jego ilość jest bardzo zróżnicowana i waha się od zera do kilkunastu gramów na tonę rudy złota. Wówczas, stosując wstępną separację takiej rudy, można oddzielić skały, które nie zawierają w ogóle złota i które nie wymagają skomplikowanego procesu dalszej przeróbki mechanicznej. Daje to ogromne możliwości redukcji kosztów wzbogacania rudy złota. Innym zastosowaniem jest separacja drobnych zanieczyszczeń, takich jak ciężkie metale lub związki chemiczne, które są uciążliwe w dalszym procesie przetwarzania lub szkodliwe dla końcowego odbiorcy.

Zasada działania
Schemat separatora typu CXR, który jest stosowany do wzbogacania rudy złota, przedstawia RYS. 1. Separacja oparta jest na zaawansowanej identyfikacji, klasyfikacji i analizie fotonów promieniowania rentgenowskiego, co pozwala na rozpoznanie określonego pierwiastka lub związku chemicznego. Po zakończeniu analizy układ elektroniczny podejmuje decyzję co do kwalifikacji materiału i usuwa go z nadawy poprzez system dysz pneumatycznych tak, aby spadł do osobnego wylotu. Cały proces kontrolowany jest przez szybki system komputerowy, umożliwiający separację z przepustowością do nawet kilkunastu tysięcy cząstek na sekundę.
Na FOT. 1 przedstawiony został separator typu CXR podczas prac montażowych.

RYS. 1 Konstrukcja separatora typu CXR firmy Comex

FOT. 1 Separator rentgenowski CXR podczas montażu

Przykład wzbogacania rudy złota
Przykład separacji rudy złota z wykorzystaniem separatora CXR przedstawiony został na FOT. 2, gdzie pokazany jest obraz ze standardowej kamery kolorowej oraz wynik zaawansowanej analizy rentgenowskiej tego samego materiału. W świetle widzialnym (górne zdjęcie) widoczne są tylko różne stopnie szarości i niewielka gama kolorów. Badania składu chemicznego wykazały, że nie ma prawie żadnej korelacji pomiędzy różnicami optycznymi a zawartością złota. Jednak po zastosowaniu zaawansowanej identyfikacji rentgenowskiej (dolne zdjęcie) możliwa jest dokładna analiza zawartości tego metalu. Kolor niebieski przedstawia cząstki skały płonnej, a kolor żółty i czerwony – cząstki o dużej gęstości, czyli o wysokiej koncentracji złota. W ten sposób można usunąć z materiału wsadowego te elementy rudy, które w ogóle nie zawierają złota (kolumna 3. i 4.) lub zawierają go na tyle mało, że jego dalsza przeróbka jest nieopłacalna. Tak więc wstępna separacja skały płonnej pozwala na zdecydowaną poprawę całości procesu wzbogacania, zredukowanie kosztów oraz podniesienie jakości końcowego produktu. Opisany przykład separacji został zastosowany w jednej z kopalń złota i pozwolił na odseparowanie około 85% skały płonnej – tylko 15% materiału wymagało dalszej przeróbki.

FOT. 2 Przykład rentgenowskiej separacji rudy złota

Ogromny potencjał w innych dziedzinach
Ważnym atutem separacji rentgenowskiej jest możliwość jej stosowania podczas oddzielania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Poprzez rozpoznanie niewielkich ilości ciężkich pierwiastków separacja taka daje możliwości usunięcia materiałów szkodliwych – metali lub związków chemicznych. Obecnie urządzenia sortujące CXR znalazły szerokie zastosowanie podczas wzbogacania węgla kamiennego i rudy Cu–Zn–Pb–Sn–Fe oraz przy usuwaniu zanieczyszczeń, w których skład wchodzą metale ciężkie, np. związki rtęci. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy Comex: www.comex-group.com.

Nowy numer

 1. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 2. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 3. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 4. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 5. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 6. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 7. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 8. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 9. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 10. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 11. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 12. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 13. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 14. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 15. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 16. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 17. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 18. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 19. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 20. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 21. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 22. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 23. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 24. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 25. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 26. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 27. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 28. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 29. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 30. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 31. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 32. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 33. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 34. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 35. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 36. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 37. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 38. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 39. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 40. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 41. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 42. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 43. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 44. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 45. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 46. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 47. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 48. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 49. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 50. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 51. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 52. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 53. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 54. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 55. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 56. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 57. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 58. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 59. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 60. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 61. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 62. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Lipiec 2019 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11