Z Aleksandrem Dąbrowskim, prezesem firmy KMC Global Europe Sp. z o.o. z Opola, rozmawia Adam Krzyżowski

Aleksander Dąbrowski: Już na najbliższych targach SyMas w Krakowie zaprezentujemy jeden z prototypów, który pozwoli na pokazowe zaprezentowanie nowego sposobu działania przenośnika ZERO-Impact

Adam Krzyżowski: Panie Prezesie, od ilu lat firma KMC Global Europe pracuje nad projektem antyrezonansowego przenośnika wibracyjnego ZERO-Impact i jak przy jego realizacji układa się Państwa współpraca z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego?
Aleksander Dąbrowski: Umowa na dofinansowanie została podpisana przez nas w czerwcu 2021 r., co oczywiście nie stanowiło początku naszej pracy nad tym projektem, tylko było jedynie pewnym krokiem w celu jego realizacji. Prace nad projektem nowego typu przenośnika trwają bowiem już od 2015 r. KMC Global Europe ściśle współpracuje z instytucjami naukowymi w celu usprawniania rozwiązań technologicznych dla przemysłu. To nasze ogromne doświadczenie praktyczne wsparte wiedzą teoretyczną profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej zaowocowało właśnie pomysłem na nowy typ przenośnika, jakim będzie ZERO-Impact.
Dobre pomysły to jednak nie wszystko. Aby je zrealizować, potrzebne są realne środki pieniężne oraz wykwalifikowani pracownicy. Z tego powodu zdecydowaliśmy, że wystartujemy w konkursie Szybka Ścieżka, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nasz pomysł na przenośnik ZERO-Impact spotkał się z dużym zainteresowaniem ekspertów będących sędziami konkursu, co zaowocowało podpisaniem umowy na dofinansowanie.
Pomoc ze strony Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przede wszystkim NCBiR jest nieoceniona. Pracownicy NCBiR są doświadczeni w kwestii realizacji projektów unijnych, dlatego jesteśmy przekonani, że jako beneficjent konkursu Szybka Ścieżka jesteśmy w dobrych rękach.

A.K.: Jakie są główne cechy tego urządzenia i czym się ono wyróżnia na tle innych przenośników dostępnych na polskim rynku?
A.D.: Przenośnik typu ZERO-Impact w odróżnieniu od konkurencyjnych przenośników będzie charakteryzował się niemal 100-procentową redukcją oddziaływań na podłoże, na którym pracuje. Sprawi to, że nasz przenośnik będzie mógł pracować na wiotkich konstrukcjach wsporczych czy piętrowych instalacjach przemysłowych, co pozwoli na implementacje tego typu maszyn w miejscach do tej pory niedostępnych. Będzie to szansa na otworzenie nowych rynków, do których przez specyfikę działania maszyn wibracyjnych nie mieliśmy do tej pory dostępu.

RYS. 1 Projekt przenośnika ZERO-Impact

A.K.: Kiedy możemy się spodziewać pierwszej publicznej prezentacji przenośnika ZERO-Impact?
A.D.: Jako że cały czas pracujemy nad ostateczną wersją maszyny, nie możemy na razie pokazać światu właściwego przenośnika, niemniej jednak już na najbliższych targach SyMas w Krakowie zaprezentujemy jeden z prototypów, który pozwoli na pokazowe zaprezentowanie nowego sposobu działania przenośnika ZERO-Impact.

FOT. 1 Jeden z prototypów przenośnika ZERO-Impact

A.K.: Czy planują Państwo też zaprezentowanie tego prototypu na wystawach zagranicznych?
A.D.: Według naszych przewidywań, przenośnik ZERO-Impact – jako nowoczesne urządzenie o przełomowej zasadzie działania – będzie miał wielu odbiorców na całym świecie, dlatego chcemy pokazać nasz projekt jak największej grupie potencjalnych odbiorców. Targi zagraniczne pozwolą nam na pokazanie naszego prototypu i zasady działania. W naszych planach są na pewno targi Solids w Dortmundzie – i to właśnie na tych targach skupimy się w przyszłym roku. Niemniej nie wykluczamy, że prototypy pokażemy jeszcze podczas innych wydarzeń branżowych.
 
A.K.: A kiedy ruszy jego produkcja na skalę pilotażową i później przemysłową?
A.D.: Prace związane z realizacją projektu idą pełną parą i jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych dotychczas wyników, jednak jest jeszcze za wcześnie na otwieranie szampana i świętowanie sukcesu. Przewidujemy, że produkcja pilotażowa powinna rozpocząć się na przełomie 2022 i 2023 r., a pełna produkcja przemysłowa powinna ruszyć już w 2024 r.
 
A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)
 2. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 3. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 4. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 5. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 6. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 7. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 9. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 10. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 11. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 12. 03/2022 (89)

 13. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 14. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 15. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 16. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 17. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 18. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 19. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 20. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 21. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 22. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 23. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 24. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 25. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 26. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 27. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 28. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 29. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 30. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 31. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 32. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 33. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 34. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 35. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 36. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 37. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 38. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 39. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 40. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 41. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 42. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 43. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 44. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 45. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 46. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 47. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 48. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 49. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 50. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 51. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 52. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 53. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 54. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 55. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 56. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 57. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 58. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 59. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 60. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 61. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 62. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 63. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 64. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 65. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 66. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 67. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 68. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 69. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 70. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 71. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 72. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 73. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 74. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 75. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 76. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 77. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 78. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 79. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 80. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 81. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 82. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 83. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 84. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 85. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 86. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 87. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 88. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 89. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 90. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 91. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 92. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Grudzień 2023 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
            1