Z Romanem Burgielem, prezesem firmy BART Sp. z o.o. z Sosnowca, rozmawia Adam Krzyżowski

Adam Krzyżowski: Panie Prezesie, jakie innowacyjne technologie chciałby Pan w tym roku zaproponować branży materiałów sypkich i masowych?
Roman Burgiel: Wentylacja przemysłowa ciągle się rozwija. Zmieniają się też wymogi formalne oraz wiedza o konsekwencjach pewnych zagrożeń pyłowych w przypadku braku odpowiednich instalacji. Jeżeli chodzi o faktyczne nowości, innowacje, to należałoby stwierdzić, że rewolucyjnych zmian nie zanotowaliśmy. Bez przerwy prowadzone są prace nad nowymi urządzeniami i materiałami filtracyjnymi oraz zabezpieczeniami zarówno przeciwpożarowymi, jak i przeciwwybuchowymi.
 Zmienia się również nastawienie oraz świadomość inwestorów w zakresie konieczności stosowania odpylania pod kątem zabezpieczenia pracownika przed skutkami przebywania w środowisku zapylonym oraz zabezpieczenia przed negatywnym wpływem zapylenia na urządzenia technologiczne w halach produkcyjnych, a także ze względu na ryzyko pożaru i wybuchu.
 Do najistotniejszych zmian, jakie można na rynku zauważyć, należy na pewno powszechność używania rozwiązań zgodnych z dyrektywą ATEX (do pyłów wybuchowych). Obecnie coraz częściej stosowane jest odpylanie procesowe, głównie układów przesypowych, rozładunków i załadunków materiałów sypkich. Innym powszechnym standardem stały się instalacje odkurzania, mające na celu poprawienie czystości stanowisk pracy oraz zapobieganie zaleganiu pyłów na posadzkach, maszynach itd. Instalacje te w znacznym stopniu ograniczają ryzyko wybuchu, bo wybuch to nie tylko sprawa filtra, silosu, zbiorników, ale przede wszystkim ryzyko wtórnego wybuchu pyłów zgromadzonych w różnych miejscach obiektu.
A.K.: W jakich przypadkach mógłby w sektorze produktów proszkowych znaleźć zastosowanie oferowany przez Państwa system odpylania „Push Pull”?
R.B.: Ideą odpylania procesów produkcyjnych jest wychwytywanie pylenia bezpośrednio u źródła ich powstawania. Dlatego też projektujemy specjalne ssawy i odciągi przesypów materiałów sypkich, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pyłów w hali. Jest to szczególnie istotne w przypadku pyłów wybuchowych, które mogą tworzyć w mniejszych przestrzeniach mieszaniny wybuchowe, czy też pyłów respirabilnych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pracowników w związku ze swoim kancerogennym charakterem. Niestety, są sytuacje, w których nie wszystkie źródła pylenia są objęte instalacjami odciągowymi lub w których nie wszystkie procesy mogą być odpylane ze względu na sam proces technologiczny. W takich przypadkach nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zastosować zwiększoną wentylację w obszarach nieuporządkowanej emisji. Rozwiązanie, które jest w tym przypadku stosowane, określa się nazwą „Push Pull” – od angielskich słów push (pchać) i pull (ciągnąć). Oczywiście nie mówimy tutaj o instalacjach typowo wentylacyjnych. Są to raczej instalacje odpylania całych przestrzeni hali, gdzie takie zagrożenie występuje. Instalacje tego typu są wyposażone w jednostki filtrów przemysłowych, a układ dysz nawiewnych oraz czerpni jest tak ułożony wewnątrz obiektów, aby wytworzyć jednokierunkowy przepływ powietrza w hali, a zawieszone w powietrzu zanieczyszczenia wychwytywać za pomocą filtra.
   Trzeba podkreślić, że taki układ musi być wyposażony w filtry przemysłowe, a bazowanie na filtracyjnej sekcji centrali wentylacyjnej jest skazane nie kompletne fiasko. Niestety, takie sytuacje ciągle są spotykane na rynku w przypadku, gdy wentylacją przemysłową zajmują się firmy niemające doświadczenia w odpylaniu procesowym.
 Do instalacji „Push Pull” są często dodawane układy mieszające doprowadzające do niej czyste powietrze z zewnątrz hali. Powietrze to często jest dodatkowo doprowadzane do wymaganych parametrów temperatury, czasami wilgotności, ale to jest już związane ze specyfiką obiektów, gałęzią przemysłu i istniejącymi instalacjami wentylacyjnymi.
A.K.: Czy proponowana przez firmę Bart metoda dopalania katalitycznego spotyka się z zainteresowaniem przedsiębiorstw z segmentu produktów sypkich, np. z branży farmaceutycznej?
R.B.: Wymóg ograniczenia emisji lotnych związków organicznych LZO opisują rozporządzenia i jest on uzależniony od warunków otoczenia, w jakich się dany zakład znajduje. Emisja LZO zawsze wiąże się z kosztami wynikającymi z opłat środowiskowych. Współcześnie najlepszą stosowaną metodą ograniczenia, a w zasadzie eliminacji LZO jest zastosowanie dopalaczy lub – do mniejszych instalacji – filtrów z węglem aktywnym. Szczególnie godna polecenia jest metoda eliminacji LZO za pomocą regeneracyjnych dopalaczy. Firma Bart jest w tym zakresie przedstawicielem włoskiego producenta Airprotech, który specjalizuje się w produkcji tego typu urządzeń. Zastosowanie tych urządzeń jest bardzo szerokie w wielu branżach przemysłu, np. w drukarniach, ale również w branży farmaceutycznej czy chemicznej.
A.K.: Nad jakimi instalacjami Państwo obecnie pracują?
R.B.: Bart zatrudnia ok. 40 pracowników – począwszy od projektantów, poprzez inżynierów opracowujących koncepcje i realizujących projekty, a skończywszy na grupach montażowych i serwisowych – i ma odpowiedni potencjał do prowadzenia wielu prac równocześnie. Aktualnie jesteśmy zajęci realizacją projektów dla firmy z branży paszowej dotyczących odpylania suszarni. Wykonujemy również instalację centralnego odkurzania i odpylania dla zakładu produkującego uszczelnienia oraz kilka instalacji centralnego odkurzania biomasy i popiołów dla elektrowni oraz elektrociepłowni. Realizujemy też projekty instalacji wraz z zabudową stanowiskową dla firmy MAN w Starachowicach oraz jeszcze parę innych, mniejszych projektów.
   Bart oprócz wykonywania wentylacji przemysłowej i instalacji odpylania rozwinął w przeciągu ostatnich dwóch lat także nowy kierunek działania, którym są realizacje projektów instalacji klimatyzacji precyzyjnej wraz z zabudową pomieszczeń czystych. Kierunek ten w szczególności jest związany z branżą farmaceutyczną, elektroniczną, ale występuje również w laboratoriach wielu firm z branży materiałów sypkich i masowych.
A.K.: Czy firma Dustcontrol zaprezentowała w tym roku jakieś nowe urządzenia do instalacji centralnego odkurzania?
R.B.: Dustcontrol posiada szeroki asortyment urządzeń znanych i stosowanych na rynkach całego świata i wielu branż przemysłowych. Prace rozwojowe w firmie Dustcontrol są prowadzone w sposób ciągły – od małych modyfikacji istniejących urządzeń, aż po bardziej istotne zmiany wprowadzane w dłuższych odstępach czasu.
 Dalej rozwijana jest gama urządzeń przejezdnych pod kątem spełnienia wymogów stawianych przez dyrektywę ATEX. Należy tutaj nadmienić, że przejezdne urządzenia spełniające te wymogi to rzadkość w ofertach innych firm.
A.K.: Dziękuję za rozmowę.
 

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 2. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 3. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 4. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 5. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 6. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 7. 03/2022 (89)

 8. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 9. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 10. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 11. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 12. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 13. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 15. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 16. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 17. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 18. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 19. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 20. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 21. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 22. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 23. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 24. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 25. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 26. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 27. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 28. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 29. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 30. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 31. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 32. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 33. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 34. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 35. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 36. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 37. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 38. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 39. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 40. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 41. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 42. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 43. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 44. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 45. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 46. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 47. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 48. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 49. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 50. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 51. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 52. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 53. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 54. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 55. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 56. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 57. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 58. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 59. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 60. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 61. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 62. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 63. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 64. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 65. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 66. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 67. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 68. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 69. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 70. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 71. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 72. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 73. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 74. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 75. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 76. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 77. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 78. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 79. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 80. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 81. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 82. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 83. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 84. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 85. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 86. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 87. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)