Z Romanem Warownym, członkiem zarządu i dyrektorem technicznym w firmie WAKRO Sp. z o.o. z Krępnej, rozmawia Adam Krzyżowski

Roman Warowny: Nasi inżynierowie aktualnie pracują nad instalacją odpylającą linię technologiczną do przetwarzania biomasy

 

Adam Krzyżowski: Panie Dyrektorze, od ilu lat zajmują się Państwo projektowaniem, produkcją i montażem instalacji odpylających i jakie cechy wyróżniają je na tle konstrukcji konkurencyjnych?
Roman Warowny: Od początku działalności firmy oferujemy maszyny i urządzenia dla branży kruszyw, w tym instalacje odpylające, które są nieodłącznym elementem każdej linii technologicznej przetwarzającej materiały sypkie. Instalacje te składają się z filtra odpylającego, wentylatora wyciągowego, szeregu rurociągów odpylających oraz emitora. Wszystkie zrealizowane oraz trwające projekty cechuje indywidualny charakter zastosowanych rozwiązań technicznych, zależnych od właściwości fizycznych materiału sypkiego oraz narzuconych przez klienta wymagań, np. danych emisyjnych. Nasze urządzenia charakteryzują się także wysokim standardem bezpieczeństwa, co zapewnione zostaje dzięki przestrzeganiu procedur zawartych w dyrektywie maszynowej i w normach z nią zharmonizowanych.

FOT. 1, 2 Kompleksowe instalacje do odpylania suchego wykonane przez WAKRO

A.K.: Specjalizują się Państwo w odpylaniu suchym. W czym jest ono lepsze od odpylania mokrego?
R.W.: Zarówno odpylanie suche, jak i mokre rządzą się swoimi prawami. Odpylanie mokre stosowane jest głównie do filtracji gazów, w których to procesach strumień zanieczyszczonych gazów zostaje oczyszczony w wyniku kontaktu
z cieczą. Do odpylania suchego – jak sama nazwa wskazuje – stosowane są suche materiały filtracyjne. Odpylanie suche polega wtedy na oddzieleniu zanieczyszczeń w postaci pyłu suchego w takich materiałach, jak worki filtracyjne wykonane z tkaniny czy np. poliestru. Materiał ten ma za zadanie zatrzymać cząstki pyłowe. Dobiera się go indywidualnie – w zależności od właściwości fizycznych materiału sypkiego. 
Odpylanie mokre wiąże się z budową kosztownych instalacji pośrednich – powstały po odpyleniu szlam wymaga rozdziału za pomocą szeregu urządzeń towarzyszących. W przypadku odpylania suchego instalacja taka składa się tylko z filtra odpylającego w zestawie
z wentylatorem wyciągowym, rurociągami odpylającymi oraz emitorem i nie wymaga innych dodatkowych urządzeń.
Nasze filtry wykorzystywane są tam, gdzie podczas procesu technologicznego powstaje sucha mieszanina pyłowo-powietrzna i wymagane jest najskuteczniejsze, najbardziej efektywne oraz wydajne odpylanie.

FOT. 3 Wielkogabarytowy filtr odpylający marki WAKRO

A.K.: Oferują Państwo też instalacje odpylające w wersji przeciwwybuchowej. Czy ich konstrukcja znacząco odbiega od budowy wariantów standardowych?
R.W.: Jeżeli materiał odpylany ma właściwości wybuchowe oraz został zakwalifikowany do jednej z czterech klas wybuchowości, to instalacje wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych, które oczywiście także oferujemy. Już na etapie doboru, a później projektowania, są podejmowane odpowiednie środki, aby ograniczyć skutki wybuchu. Do rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających skutki wybuchu możemy zaliczyć np. konstrukcje odporne na ciśnienie wybuchu. Muszą one być odpowiednio uziemione i zdolne do tłumienia wybuchu bądź jego odciążenia.
Nasze układy odpylania przeznaczone do pracy w strefach ATEX charakteryzują się szeregiem zabezpieczeń – m.in. zastosowaniem materiałów antyelektrostatycznych, membran odciążających wybuch i innych komponentów niezbędnych podczas pracy w tych strefach. Optymalne rozwiązanie każdorazowo jest dobierane przez naszych specjalistów.

A.K.: Nad jakim projektem instalacji odpylającej Państwo teraz pracują?
R.W.: Tak jak już wspomniałem, instalacje odpylania są niezbędne przy liniach technologicznych przetwarzających materiały sypkie, zatem, pracując nad nowymi projektami, zawsze dobieramy optymalne parametry filtracji. Nasi inżynierowie aktualnie pracują nad instalacją odpylającą linię technologiczną do przetwarzania biomasy. Jest to zadanie wymagające i trudne, ponieważ pyły tych surowców mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Dlatego uwzględniamy podczas projektowania tej instalacji analizę ryzyka wybuchu opracowaną na podstawie obowiązującej dyrektywy ATEX oraz aktualnych norm i rozporządzeń. Bezpieczeństwo jej użytkowania będzie na najwyższym poziomie.

A.K.: Jakimi innowacyjnymi rozwiązaniami zajmuje się obecnie Państwa laboratorium?
R.W.: Nasze laboratorium, korzystając z posiadanego wyposażenia w postaci maszyn w skali półtechnicznej, prowadzi badania pod kątem zarówno oceny właściwości fizycznych kruszyw, jak i szeregu różnych procesów technologicznych, np. rozdrabniania, suszenia, transportu pneumatycznego czy przesiewania.
Aktualnie pracujemy nad innowacyjną instalacją granulowania materiałów sypkich z zastosowaniem różnych dodatków ciekłych jako lepiszcza. Nowe urządzenie do granulacji charakteryzować się będzie prostą konstrukcją, pełną automatyzacją, niezawodnością oraz brakiem pylenia podczas pracy. Proces granulowania oraz aglomeracji jest szczególnie pożądany na rynku nawozów mineralnych czy też tam, gdzie pyły poprocesowe wymagają zabezpieczenia przed wtórnym pyleniem, dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, WAKRO zaproponuje niebawem własne rozwiązanie techniczne w tej kwestii.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)
 2. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 3. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 4. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 5. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 6. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 7. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 9. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 10. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 11. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 12. 03/2022 (89)

 13. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 14. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 15. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 16. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 17. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 18. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 19. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 20. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 21. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 22. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 23. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 24. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 25. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 26. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 27. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 28. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 29. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 30. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 31. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 32. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 33. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 34. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 35. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 36. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 37. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 38. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 39. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 40. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 41. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 42. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 43. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 44. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 45. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 46. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 47. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 48. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 49. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 50. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 51. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 52. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 53. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 54. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 55. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 56. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 57. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 58. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 59. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 60. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 61. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 62. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 63. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 64. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 65. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 66. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 67. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 68. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 69. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 70. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 71. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 72. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 73. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 74. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 75. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 76. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 77. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 78. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 79. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 80. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 81. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 82. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 83. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 84. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 85. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 86. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 87. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 88. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 89. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 90. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 91. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 92. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)