Ogólnoświatowa tendencja do ograniczania zużycia energii elektrycznej jest głównym motorem do wprowadzania nowych, wyższych, obligatoryjnych poziomów sprawności (MEPS – Minimum Energy Performance Standards) dla maszyn i urządzeń.

Adam Owczarzy

Silniki elektryczne odpowiadają za znaczące zużycie produkowanej energii elektrycznej, stąd pierwsze obligatoryjne wymagania dla ich sprawności zostały wprowadzone na terenie Unii Europejskiej już ponad 12 lat temu w ślad za wymaganiami obowiązującymi znacznie wcześniej na terenie USA i Kanady (poziom sprawności EPACT, a następnie PREMIUM).
Początkowo wymagania sprawnościowe na terenie Unii Europejskiej dotyczyły wyłącznie silników standardowych, jednakże, uwzględniając potencjał oszczędnościowy w obszarze silników przeciwwybuchowych instalowanych w środowiskach wybuchowych, Komisja Europejska zdecydowała się na ich uwzględnienie w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Komisji UE 2019/1781 i 2021/341 dotyczącym minimalnego poziomu sprawności silników wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej.


Tym samym producenci silników przeciwwybuchowych podczas ich projektowania kierują się już nie tylko aspektem zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom w strefie zagrożonej wybuchem (zgodnie z Dyrektywą ATEX 2014/34/UE), ale też tym, że jednocześnie muszą zapewnić odpowiednią efektywność energetyczną tych silników, tj.:

 • od 1 lipca 2021 silniki przeciwwybuchowe, z wyjątkiem silników górniczych przeznaczonych do eksploatacji w podziemiach kopalń (silniki wyłączone z wymagań sprawnościowych) oraz silników budowy wzmocnionej (Ex eb), muszą spełniać wymagania dla klasy sprawności IE3;
 • od 1 lipca 2023 obligatoryjnym minimalnym poziomem sprawności dla silników przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej (Ex eb) jest poziom określony dla klasy sprawności IE2.

CELMA INDUKTA SA to wieloletni producent szerokiej gamy trójfazowych silników elektrycznych, w tym silników o konstrukcji przeciwwybuchowej przeznaczonych dla przemysłu górniczego i chemicznego. Pierwsze silniki do stref zagrożonych wybuchem zostały wprowadzone do naszej produkcji już w latach 50. ubiegłego wieku.

Uwzględniając ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji silników Ex oraz biorąc pod uwagę nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności wynikające z Rozporządzenia Komisji UE 2019/1781 i 2021/341, CELMA INDUKTA SA zaprojektowała, a następnie zaatestowała (certyfikat ATEX) nową serię silników przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej (Ex eb) typu Ex3SIE (wielkości 90÷180) przeznaczonych dla przemysłu chemicznego (grupa II, strefa 1 lub 2). Nowa seria silników zastąpiła serię ExSg/ExSh, produkowaną przez CELMA INDUKTA SA od ponad 20 lat. Standardowo jest ona oferowana w zakresie mocy 0,75 kW ÷ 22 kW oraz w klasie sprawności IE3, a więc już teraz przewyższając wymagania wynikające z ww. rozporządzenia Komisji UE.

   

Odpowiednia konstrukcja obwodów elektromagnetycznych silników pozwoliła na uzyskanie wysokiej sprawności (IE3 – PREMIUM) przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych czasów tE (czas, w którym podczas przepływu początkowego prądu rozruchowego – przy zablokowanym wirniku – uzwojenie wirnika lub stojana nagrzeje się od temperatury osiąganej przy pracy znamionowej w maksymalnej temperaturze otoczenia do temperatury granicznej). Oprócz standardowego dopuszczenia dla atmosfer gazowych (strefa 1 lub 2: 2G – grupa gazowa IIC, klasa temperaturowa T3) silniki mogą być również dostarczone z dopuszczeniem dla stref pyłowych (strefa 21 lub 22: 2D – grupa pyłowa IIIC, T125°C, IP66).

Warto podkreślić, że przeprowadzone badania, a następnie certyfikacja silników w zewnętrznej Jednostce Notyfikowanej uwzględniały również poniższe opcje wykonania silników:

 • do współpracy z przemiennikami częstotliwości dowolnych producentów przy spełnieniu parametrów granicznych dla przemienników podanych w instrukcji obsługi silników;
 • wyposażenie w dodatkowe zabezpieczenia termiczne uzwojenia typu PTC, KTY, Pt100 lub Pt1000 (standard dla silników z dopuszczeniem dla stref pyłowych i/lub przystosowanych do zasilania z przemiennika częstotliwości);
 • do pracy w niskich temperaturach otoczenia (˂ -20°C);
 • dodatkowe znamionowanie dla częstotliwości 60 Hz.

  Szczegółowe dane technicznie silników serii Ex3SIE można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.cantonigroup.com/celma.

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)