Systemy sortujące bazujące na odpowiedzi z różnego typu czujników optycznych i rentgenowskich pozwalają na efektywne rozpoznanie rodzaju cząstek, a następnie na ich oddzielenie ze strumienia nadawy. W ten sposób na wczesnym etapie przetwarzania odpadów można metodą „na sucho” oddzielić klasy jakościowe metali (np. aluminium, cynku, miedzi, mosiądzu, ołowiu) od tworzyw sztucznych czy innych zanieczyszczeń.
mgr inż. Roland Horak

Sortowanie metali kolorowych jest kluczowym procesem w recyklingu, który pozwala odseparować różne rodzaje metali – takie jak aluminium, cynk, miedź, mosiądz, ołów – lub rozmaite zanieczyszczenia w celu ich efektywnego przetworzenia. Wykorzystując nowoczesne metody analizy, takie jak XRT (X-Ray Transmission), kamery światła widzialnego (RGB) i kamery podczerwieni (InfraRed), można precyzyjnie oddzielić od siebie poszczególne frakcje jakościowe przy użyciu jednego urządzenia – sortera optycznego typu OCXR. 
Technologia XRT wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, które przenika przez materiał, a jego absorbcja jest mierzona i analizowana. Część grup metali kolorowych różni się zdolnością do absorbowania promieniowania rentgenowskiego w zależności od ich gęstości, co umożliwia ich identyfikację i sortowanie. Dodatkowo technologia ta daje również możliwość analizy cząstek ze względu na specyficzny kształt lub rozmiar. Kamery światła widzialnego (RGB) rejestrują obraz złożony z trzech podstawowych kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Wykorzystując analizę barw, mogą pomóc w identyfikacji metali kolorowych, takich jak miedź czy mosiądz, oraz w eliminacji niepożądanych zanieczyszczeń. Ich zaletą jest wysoka rozdzielczość, natomiast wadą analiza powierzchniowa cząstki, która w przypadku pokrycia farbą może dawać fałszywe sygnały. Kamery podczerwieni (IR) skanują materiał, wykrywając różnice w absorbancji promieniowania podczerwonego przez różne metale. Każdy metal ma charakterystyczny wzorzec absorpcji, co pozwala na ich identyfikację nawet w mieszaninach. Proces ten jest szybki i precyzyjny, co czyni go idealnym do zastosowania w linii sortującej metale kolorowe.

RYS. 1 Obraz prezentujący wyniki detekcji różnych materiałów (rzędy od góry: ołów, mosiądz, cynk, miedź, aluminium, aluminium zanieczyszczone, tworzywo sztuczne) przy zastosowaniu różnych technologii analizy (kolumny od lewej: zdjęcie rzeczywiste, obraz XRT, obraz IR, obraz RGB)

Wymagania dotyczące podziału złomu kolorowego stale rosną. Przykładowo samo aluminium można sortować na różne klasy czystości. Normy odbiorców zwłaszcza w branży motoryzacyjnej są bardzo rygorystyczne, a produkcja aluminium o określonych parametrach ze strumienia złomów wymaga wysokiej jakości separacji. Stosując kombinację kilku wybranych technologii analizy obrazu, można uzyskać jeszcze lepsze wyniki w procesie sortowania metali. Na przykład połączenie technologii XRT z IR może umożliwić dokładniejszą identyfikację i oddzielenie metali o zbliżonych właściwościach fizycznych.
Sortowanie metali z wykorzystaniem technologii XRT, RGB i IR jest nowością i pozwala na uzyskanie kompleksowej analizy fizycznych i chemicznych właściwości materiału, co prowadzi do jeszcze bardziej efektywnego procesu sortowania.
Firma Comex oferuje systemy sortowania wyposażone w różne typy sensorów dopasowane do potrzeb klienta. Podczas procesu sortowania, materiał jest przenoszony na taśmie transportującej, bramka XRT wraz z kamerą IR lub RGB skanują każdy element, a oprogramowanie analizuje otrzymane dane i identyfikuje typy metali na podstawie cech charakterystycznych dla danej technologii. Następnie elementy są oddzielane za pomocą specjalnych precyzyjnych dysz pneumatycznych (RYS. 2). 
Zastosowanie systemów sortowania typu OCXR umożliwia efektywne i zrównoważone przetwarzanie surowców metalicznych, co przyczynia się do ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

RYS. 2 Schemat ideowy działania sortera – 1: podajnik wibracyjny; 2: taśmociąg podający z prędkością 1,5 m/s; 3: bramka Xray; 4: układ optyczny (RGB oraz InfraRed); 5: układ sterujący; 6: układ odrzucający za pomocą dysz pneumatycznych; 7: odrzucana cząstka; 8: frakcja odrzucona (produkt nr 1); 9: frakcja nieodrzucona (produkt nr 2)

 

www.comex-group.com

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)