Comex oferuje systemy o wysokim stopniu czystości i układy spełniające wymagania pracy w strefie Ex.

dr Jacek Kołacz

Laboratoryjne systemy mielenia lub klasyfikacji są niezbędne przy produkcji eksperymentalnych porcji materiału oraz w celach optymalizacji większych układów produkcyjnych. Dotyczy to zarówno standardowych systemów, jak i procesów o wysokim stopniu czystości lub spełniających wymagania strefy Ex. W wielu przypadkach zanieczyszczenia nawet na poziomie ppm lub ppb mogą spowodować znaczną degradację jakości materiału podczas jego wytwarzania. Materiały ogólnie określane jako niebezpieczne lub wybuchowe mogą ulegać procesom niekontrolowanego utleniania nawet bez obecności tlenu. Systemy produkcyjne muszą być w związku z tym dopasowane do wymogów tzw. dyrektywy ATEX. W tym celu firma Comex wprowadziła na rynek układy mielenia i klasyfikacji aerodynamicznej do przeprowadzania badań w skali laboratoryjnej, które pozwalają na zaprojektowanie optymalnych instalacji przemysłowych spełniających wymagania ATEX oraz gwarantujących minimalny stopień zanieczyszczenia końcowego produktu.

Zasada działania
Schemat układu mielenia i separacji przedstawia RYS. 1. Układ może działać jako samodzielny system mielenia strumieniowego, jako osobny układ klasyfikacji aerodynamicznej lub jako wersja łącząca te dwa warianty. W systemie mielenia materiał wsadowy dostarczany jest grawitacyjnie do komory młyna poprzez podajnik śrubowy, umieszczony nad młynem strumieniowym. Sprężone powietrze zaś jest przesyłane do młyna za pomocą czterech dysz, ułożonych naprzemianlegle. Odpowiednie obroty wirnika wewnętrznego klasyfikatora zapewniają uzyskanie wymaganego rozdrobnienia produktu. Zmielony produkt przedostaje się wraz z powietrzem do cyklonu, gdzie prawie wszystkie cząstki są usuwane z powietrza. Wylot cyklonu jest podłączony do filtra, gdzie są oddzielane bardzo drobne cząstki niewyłapane przez cyklon. Wylot filtra jest połączony z wentylatorem, aby zapewnić podciśnienie w układzie w celu ograniczenia emisji materiału do atmosfery.

RYS. 1 Schemat systemu mielenia i klasyfikacji aerodynamicznej

Jeżeli układ jest skonfigurowany do klasyfikacji, to materiał wsadowy dostarczany jest do klasyfikatora za pomocą podajnika ślimakowego i transportu pneumatycznego. Wewnątrz klasyfikatora znajduje się wirnik, którego prędkość determinuje wielkość odseparowanych cząstek. Cząstki grube (lub ciężkie) są odrzucane przez wirnik i grawitacyjnie opadają do pojemnika frakcji grubej. Produkt drobny, który przedostał się przez wirnik, trafia do cyklonu i filtra, gdzie podobnie jak w przypadku młyna strumieniowego usuwany jest z powietrza.

   W układzie mieszanym możliwe jest połączenie młyna strumieniowego z dodatkowym klasyfikatorem, co daje możliwości bezpośredniej produkcji określonego materiału w postaci dwóch frakcji. Wówczas można produkować materiał o wymaganym rozmiarze maksymalnych i minimalnych cząstek (i możliwe jest np. uzyskanie stromej krzywej składu ziarnowego). 
Wszystkie wspomniane konfiguracje umożliwiają uzyskanie bardzo czystego produktu bez zanieczyszczeń (na poziomie ppm, a nawet ppb) pochodzących od wewnętrznych elementów układu – dzięki zastosowaniu specjalnych wyłożeń w wewnętrznych elementach mających kontakt z materiałem. Dodatkowo system mielenia i klasyfikacji przystosowany jest do pracy z materiałem o rożnym stopniu wybuchowości. W przypadku niskiego zagrożenia wybuchem możliwe jest zablokowanie fali nadciśnienia gazu w układzie oraz odciążenie niewielkiego wybuchu za pomocą zaworu upustowego zamontowanego na korpusie filtra. Gdy materiał jest bardzo niestabilny i zagrożenie wybuchem jest wysokie, wówczas można zastosować atmosferę azotu lub innego gazu obojętnego. Ponadto wewnętrzne ruchome elementy mechaniczne systemu wykonane są z odpowiednich materiałów, eliminujących powstawanie zapłonu mieszaniny materiału z gazem lub powietrzem. FOT. 1 przedstawia opisany układ podczas produkcji w warunkach laboratoryjnych. System ten jest bardzo kompaktowy, może pracować w niedużym pomieszczeniu laboratoryjnym i wymaga niewielkiej ilości materiału – zazwyczaj w ilości kilku lub kilkunastu kilogramów.

FOT. 1 Systemy mielenia i klasyfikacji podczas prowadzenia testów
 
Typowe zastosowania
Mikrosystemy mielenia i klasyfikacji mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest produkowanie ograniczonych ilościowo próbek materiału pod ścisłą kontrolą układu pomiarowego. Dotyczy to głównie materiałów o wysokiej jakości oraz wartości. Bardzo ważne jest też zapewnienie minimalnych strat materiału wsadowego w stosunku do końcowego produktu.
   Przeprowadzenie optymalizacji mielenia i klasyfikacji wymaga bardzo wielu doświadczeń i jest pracochłonne. W efekcie taki proces optymalizacji jest praktycznie niemożliwy w warunkach przemysłowych – z powodu wysokich kosztów, pracochłonności oraz dużego zużycia materiału wsadowego, a przede wszystkim ze względu na wymagania dyrektywy ATEX. W przypadku opisywanego układu możliwe jest przeprowadzenie prób w kontrolowanych warunkach, aby określić wpływ poszczególnych parametrów systemu na końcowy produkt. Możliwe jest wtedy przeskalowanie parametrów systemu mielenia do skali przemysłowej, w której już zastosowane parametry będą zbliżone do optymalnych. Firma Comex Polska wielokrotnie przeprowadzała tego typu badania w skali laboratoryjnej w celu optymalizacji procesu, a następnie dostarczała klientom oparty na tych badaniach system produkcyjny działający w skali przemysłowej. Więcej informacji na temat systemów mielenia i klasyfikacji wykonywanych z zachowaniem wysokiej czystości produktu oraz przeprowadzanych w atmosferze gazu obojętnego – zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej – znajduje się na stronie producenta: www.comex-group.com.
 

Nowy numer

 1. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)
 2. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 3. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 4. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 5. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 6. 03/2022 (89)

 7. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 8. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 9. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 10. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 11. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 12. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 13. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 14. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 15. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 16. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 17. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 18. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 19. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 20. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 21. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 22. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 23. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 24. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 25. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 26. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 27. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 28. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 29. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 30. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 31. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 32. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 33. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 34. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 35. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 36. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 37. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 38. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 39. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 40. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 41. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 42. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 43. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 44. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 45. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 46. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 47. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 48. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 49. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 50. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 51. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 52. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 53. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 54. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 55. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 56. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 57. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 58. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 59. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 60. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 61. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 62. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 63. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 64. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 65. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 66. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 67. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 68. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 69. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 70. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 71. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 72. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 73. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 74. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 75. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 76. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 77. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 78. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 79. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 80. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 81. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 82. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 83. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 84. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 85. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 86. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Grudzień 2022 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
3 4 5 6 7 8 9