Z Igorem Ochnio, wiceprezesem STEO Sp. z o.o. z Łomianek k. Warszawy, autoryzowanego przedstawicielstwa w Polsce firmy Bauer Kompressoren GmbH, rozmawia Adam Krzyżowski

Adam Krzyżowski: Panie Prezesie, rok temu mówił Pan, że firma STEO po restrukturyzacji ma się skoncentrować wyłącznie na rynku wysokich ciśnień. Jaką część Państwa oferty stanowią kompresory, które sprężają powietrze do szczególnie wysokich ciśnień, i czym się one wyróżniają na tle urządzeń konkurencji?
Igor Ochnio: Panie Redaktorze, rzeczywiście restrukturyzacja firmy została zakończona i w dniu dzisiejszym kompresory wysokiego ciśnienia stanowią ponad 80% naszych obrotów. Pozostała część to drobne projekty związane z rynkiem strażackim. Główną naszą działalność stanowi obecnie sprzedaż, dystrybucja i serwis kompresorów i systemów wysokiego ciśnienia firmy Bauer Kompressoren GmbH. Na tle urządzeń konkurencji oferowane przez nas systemy charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysokim poziomem niezawodności. Są to urządzenia, które standardowo mają żywotność na poziomie 50–60 tys. godzin pracy. Na przykład obecnie nadal serwisujemy urządzenia z lat 70. i 80. ub. wieku – czyli nawet ponad 40-letnie. Urządzenia te dalej normalnie pracują, a my w dalszym ciągu mamy w ofercie wszystkie potrzebne do nich części zamienne.
A.K.: Czy nadal zajmują się Państwo też budową kompleksowych instalacji, linii przesyłowych, układów uzdatniania i dystrybucji gazu?
I.O.: Naturalnie. Oferujemy nie tylko same kompresory oraz osprzęt do nich, ale też całe systemy dystrybucji gazu oraz układy uzdatniania i magazynowania gazów. Przyjęliśmy w ostatnim czasie do pracy nowych pracowników, mając głównie na uwadze coraz częściej płynące do nas zapytania dotyczące kompleksowych systemów wysokociśnieniowych, które zawierają poza kompresorem też układy filtracyjne oraz instalacje dystrybucyjne i pomiarowe. Co ważne, nasze systemy spełniają wymóg możliwości pracy z gazami szlachetnymi, takimi jak hel czy argon.
A.K.: Firma Bauer Kompressoren, której są Państwo dystrybutorem, specjalizuje się także w produkcji dużych kompresorów, których charakterystyczną cechą jest niezwykle wysoka wydajność. Jakie jest w Polsce zainteresowanie tego typu urządzeniami?
I.O.: Zainteresowanie nimi rośnie z roku na rok. Użytkownicy przekonują się powoli do systemów wysokociśnieniowych, oferujących większe możliwości oraz lepszą jakość dostarczonego gazu w porównaniu z systemami standardowymi, co wiąże się z potrzebą coraz większej ilości dostępnego gazu, a co za tym idzie – coraz większej wydajności urządzeń. W tym celu Bauer opracował np. specjalne systemy kompresorowe łączące elementy niskociśnieniowe z wysokociśnieniowymi. Są one w stanie uzyskać wydajności ponad 10 000 l/min przy ciśnieniu do 420 bar. Ponadto klienci obecnie częściej wymagają od nas urządzeń do jeszcze wyższych ciśnień i w związku z tym znaczną część naszej sprzedaży stanowią kompresory o ciśnieniu końcowym do 500 bar i wydajności do 2200 l/min.

 
FOT. 1 Kompresor Bauer BK 26-SP (na zdjęciu) w zależności od wersji może generować ciśnienie między 110 a 420 bar przy wydajność do 15 000 l/min

A.K.: Czy udały się Państwa zeszłoroczne plany wejścia na rynek rolno-spożywczy i energetyczno-wydobywczy?
I.O.: Jest to proces, który niestety będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, gdyż konieczne jest przekonanie potencjalnych użytkowników do znacznych inwestycji i pewnej zmiany postrzegania systemów, których używają od wielu lat. W ostatnich miesiącach częściej otrzymujemy zapytania od firm z sektora spożywczego, jednak nie są to projekty łatwe do wprowadzenia – wymagają od nich dosyć poważnych zmian strukturalnych w zakresie produkcji.
Podobnie jest na rynku energetycznym. Systemy wysokociśnieniowe są używane najczęściej w hydroelektrowniach, których w Polsce zostało niestety niewiele, gdyż większość energetyki w naszym kraju bazuje na węglu kamiennym. Wierzymy jednak, że marsz w kierunku odnawialnych źródeł energii elektrycznej da nam większe możliwości włączenia się w rynek energetyczny.
A.K.: Myślę, że uogólniając, można powiedzieć, iż dobrze Państwo sobie radzą w sektorze materiałów sypkich, bo przecież kompresory Bauera są niezbędne podczas produkcji i transportu tych materiałów, nieprawdaż?
I.O.: Jest oczywiście miejsce na poprawę, ale nie możemy narzekać. Coraz więcej firm interesuje się naszymi rozwiązaniami w zakresie transportu materiałów sypkich, szczególnie higroskopijnych, w którym wykorzystywany jest np. azot jako medium pędne – ze względu na bardzo niski poziom wilgoci oraz powszechną dostępność. Jest to również stosunkowo nowy rynek dla wysokich ciśnień, jednak coraz więcej firm dostrzega korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie gazu pod wysokim ciśnieniem. Mamy nadzieję, że rynek ten będzie rozwijał się coraz dynamiczniej.
A.K.: Dziękuję za rozmowę.
 

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 10 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 11 12 13
14 15 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 16 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 18 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 19 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 20 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020
21 22 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 24 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 25 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 26 27
28 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 30 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11