Z prezesem Grzegorzem Czesnowskim, wiceprezesem Arkadiuszem Lalewiczem i członkiem zarządu Konradem Ciebieniem z firmy ASE ATEX Sp. z o.o w Gdańsku, rozmawia Adam Krzyżowski

Od lewej: Konrad Ciebień, Grzegorz Czesnowski i Arkadiusz Lalewicz

Adam Krzyżowski: Panie Prezesie, jakie były początki spółki ASE ATEX, jakie są obecnie jej możliwości i zakres działalności?
Grzegorz Czesnowski: Firma ASE ATEX powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2011 r. i do 2019 r. pełniła funkcję podmiotu przeznaczonego do wewnętrznej obsługi łańcucha dostaw między R. Stahl Schaltgerätee a Grupą Technologiczną ASE. Trzy lata temu GT ASE przekierowała do ASE ATEX swoją działalność handlową, opartą na sprzedaży i wdrożeniach rozwiązań technicznych, głównie w wykonaniu przeciwwybuchowym (dla przemysłu). Co warto podkreślić, wraz z ofertą spółka ASE ATEX przejęła kadrę inżynierską, kompetencje oraz referencje. Po tej zmianie ASE ATEX wyszło na rynek, zdobyło samodzielność i przede wszystkim się rozwinęło. Obecnie zakres oferty spółki jest dużo bardziej rozbudowany. ASE ATEX dynamicznie rozwija się w dwóch obszarach: wykonywania pod klucz systemów przeciwpożarowych (wykrywanie pożaru, jak również jego gaszenie) oraz kompleksowych systemów ogrzewania elektrycznego. Co ważne, aktywne angażujemy się w ochronę środowiska, wdrażamy systemy wykrywania oraz monitoringu emisji i wycieków z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii.

A.K.: Panie Prezesie, czy oferowane przez Państwa zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe mają zastosowanie uniwersalne, czy raczej są to rozwiązania indywidulane i niepowtarzalne?
Arkadiusz Lalewicz: Przez przeszło 30 lat – najpierw jako ASE, a obecnie jako ASE ATEX – systematycznie powiększamy zakres oferowanych produktów i usług. Z jednej strony realizowane przez nas projekty zabezpieczeń przeciwwybuchowych czy przeciwpożarowych opierają się na komponentach dostępnych dla każdej firmy, a z drugiej przy wykonawstwie korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki. Inżynierowie ASE ATEX biorą udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Nasi klienci to przemysł chemiczny, Oil & Gas, energetyka. Możemy poszczycić się udziałem w największych i najnowocześniejszych projektach w naszym kraju. Unikalne, często jednostkowe instalacje – instalacje o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – wymagają podejścia indywidualnego, spojrzenia na rozwiązanie problemu w sposób nie do końca standardowy, a więc są to rozwiązania niepowtarzalne. Chciałbym też nadmienić, że realizujemy nie tylko projekty dla przemysłu, ale także dla drogownictwa. Nasze systemy pracują chociażby w tunelach pod korytami rzek.

A.K.: Jak Pan ocenia stopień zaangażowania firmy ASE ATEX w branży materiałów sypkich i jakiego typu zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe do instalacji z pyłami palnymi znajdują się w Państwa ofercie? 
Konrad Ciebień: ASE ATEX to firma inżynierska od zawsze związana z tematyką bezpieczeństwa wybuchowego oraz pożarowego. W tym obszarze możemy wyróżnić takie zagadnienia, jak zagrożenia dotyczące produktów rafineryjnych i te związane z przetwarzaniem, transportem i magazynowaniem materiałów sypkich, tj. pylących, stwarzających ryzyko zapłonu, wybuchu i pożaru. Koncepcja naszej pracy i podejścia do powyższych zagadnień zawiera następujące etapy:

 • identyfikację zagrożenia, opracowanie wstępnych założeń do spełnienia w celu ograniczenia wyżej wskazanych zjawisk;
 • opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych i/lub organizacyjnych, żeby ograniczyć wcześniej wymienione zjawiska;
 • wdrożenie opracowanych rozwiązań – przykładowo w postaci zaprojektowania i wykonania instalacji gaszenia pożaru czy instalacji tłumienia wybuchu HRD;
 • dalsze wsparcie w ramach eksploatowanych instalacji i systemów – w zakresie serwisu i ich dalszej modernizacji i rozbudowy.

 

Nasza oferta jest bardzo kompleksowa: od systemów wykrywania i detekcji zagrożeń (np. detekcji pożaru, detekcji tlenia, detekcji wycieku gazów i cieczy), aż po rozwiązania mające na celu ograniczenie skutków pożaru czy wybuchu (np. instalacje gaszenia pożaru, tłumienia wybuchu HRD oraz zabezpieczenia służące do biernej ochrony urządzeń i konstrukcji przed skutkami wybuchu – chodzi o klapy i panele dekompresyjne, zawory odcinające i zatrzymujące propagację wybuchu).

RYS. 1 Koncepcja zabezpieczenia instalacji systemem HRD

A.K.: Panie Prezesie, oprócz projektowania, dostaw i instalowania urządzeń przeciwwybuchowych i przeciwpożarowych spółka ASE ATEX prowadzi także szkolenia. Do kogo są skierowane Państwa seminaria techniczne i jak można się na nie zapisać?
G.C.: Na wstępie warto zaznaczyć, że nasi inżynierowie posiadają dużą wiedzę na temat wymagań, przepisów, doboru, montażu czy eksploatacji urządzeń i systemów przeznaczonych do obszarów zagrożonych wybuchem gazów i pyłów i chcą tą wiedzą się dzielić. Podczas pandemii organizowaliśmy seminaria on-line (webinaria), w których wzięło udział kilkuset uczestników. W tym roku wracamy do jednodniowych seminariów technicznych. Pierwsze odbyło się w Tarnowie i byliśmy mile zaskoczeni ogromną frekwencją i merytoryczną dyskusją. Bezpłatne seminaria kierowane są do osób zainteresowanych wiedzą na temat aktualnych przepisów i norm, ale również rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii znajdujących się w naszej ofercie.
Na rok 2022 planujemy jeszcze seminaria techniczne, które odbędą się w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku. Proszę obserwować informacje w naszych mediach społecznościowych i na stronie www.aseatex.pl. Przed konkretnym wydarzeniem dodatkowo wysyłamy i rozdajemy zaproszenia. Do udziału w naszych seminariach wystarczy tylko rejestracja.

RYS. 2 Koncepcja zabezpieczenia instalacji systemem tłumienia wybuchu

A.K.: Panie Prezesie, a jakie są jeszcze plany firmy ASE ATEX na ten rok i czy myślą Państwo o rozszerzeniu rynku zbytu swoich rozwiązań?
G.C.: Po okresie pandemii i w czasie trwającej wojny na Ukrainie bieżący rok jest dużym wyzwaniem dla nas wszystkich. Niezależnie od tej sytuacji firma ASE ATEX dynamicznie się rozwija. Planujemy rozszerzyć swoją ofertę o nowe technologie związane z bezpieczeństwem technicznym. Inwestujemy w kompetencje naszych pracowników, np. w zakresie projektowania, zarządzania projektami czy obsługi nowoczesnych programów komputerowych do modelowania. Co do rozszerzenia rynku zbytu, to obecnie celujemy także w rozwijające się branże związanie z zieloną energią, czyli wodór i morskie elektrownie wiatrowe. Chcemy, aby spółka ASE ATEX miała także swój wkład w zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury obronnej w Polsce.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 2. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 3. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 4. 03/2022 (89)

 5. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 7. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 10. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 11. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 12. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 13. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 14. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 15. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 16. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 17. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 18. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 19. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 20. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 21. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 22. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 23. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 24. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 25. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 26. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 27. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 28. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 29. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 30. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 31. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 32. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 33. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 34. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 36. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 37. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 38. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 39. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 40. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 41. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 42. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 43. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 44. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 45. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 46. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 47. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 48. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 49. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 50. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 51. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 52. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 53. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 54. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 55. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 56. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 57. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 58. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 59. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 60. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 61. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 62. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 63. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 64. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 65. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 66. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 67. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 68. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 69. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 70. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 71. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 72. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 73. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 74. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 75. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 76. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 77. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 78. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 79. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 80. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 81. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 82. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 83. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 84. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2022 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9