10 października br., w pierwszym dniu targów SyMas w Krakowie, odbędzie się X jubileuszowa konferencja „Nowoczesne technologie w branży materiałów sypkich”, organizowana przez redakcję POWDER&BULK - wieloletniego partnera Targów w Krakowie.

Organizatorzy przewidzieli tradycyjnie już szereg wystąpień, których tematyka z pewnością zainteresuje użytkowników wszelkiej aparatury, urządzeń i instalacji w branży materiałów sypkich. Tegoroczna impreza skupiona będzie m.in. wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, transportem materiałów sypkich, systemami odpylania i odpowietrzania oraz nowoczesnych rozwiązań dla naszego sektora.

Konferencja „Nowoczesne technologie w branży materiałów sypkich” skierowana jest do inżynierów, konstruktorów, pracowników działów technicznych oraz utrzymania ruchu w zakładach przemysłu cementowo-wapienniczego, spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, kopalniach podziemnych i odkrywkowych, zakładach przeróbczych i innych.  Co roku uczestniczy w niej od 90 do 120 specjalistów oraz naukowców, gdyż celem konferencji jest również połączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem oraz wykorzystanie jej w konkretnych aplikacjach. Prelekcje wygłoszą pracownicy naukowi z AGH i Politechniki Śląskiej oraz przedstawiciele zaproszonych firm. 

Ramowy harmonogram konferencji:

 • 9.00 - 9.30 – Rejestracja uczestników
 • 9:30 –  Rozpoczęcie konferencje i powitanie gości
 • 9:40 – 10:00 - Specjalistyczne konstrukcje kruszarek udarowych
 • 10:00 – 10:20 - Ważenie i dozowanie materiałów sypkich - metody i dobór urządzeń
 • 10:20 – 10:40 - Wykonania higieniczne dozowników celkowych oraz ich czyszczenie. Dozowniki celkowe z systemem wykrywania zakłóceń
 • 10:40 – 11:00 - Rękawy załadunkowe oraz ich dobór
 • 11:00 – 11:20 - Sposób na niezawodny transport materiałów sypkich – zastosowanie nowoczesnych węży z tworzyw sztucznych
 • 11:20 – 11:40 - System rurowy Jacob - tradycja i nowoczesność
 • 11:40 – 12:00 - Zastosowanie aeracji dynamicznej oraz technik wibracyjnych dla uzyskania płynnego przepływu materiałów sypkich w wybranych obiektach technologicznych
   
 • 12:20 – 13:00 - Przerwa kawowa i zwiedzanie targów
   
 • 13:00 – 13:20 - Nowoczesne rozwiązania stacji przesypowych w transporcie przenośnikowym
 • 13:20 – 13:40  - Sortowanie materiałów z wykorzystaniem hiperspektralnej analizy obrazu
 • 13:40 – 14:00 - Innowacyjny analizator mini 3d – nowa metoda trójwymiarowego pomiaru cząstek
 • 14:00 – 14:20 - Mobilne zestawy dozujące sorbent i inne reagenty
 • 14:20 - 14:40 - Instalacje odpylania w wykonaniu ATEX dla pyłów wybuchowych i elementy konieczne do ich bezpiecznej eksploatacji
 • 14:40 – 15:00 – Analiza ryzyka jako metoda umożliwiająca ograniczenie kosztów dostosowania urządzeń nieelektrycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
   
 • 15:00 – Losowanie nagród książkowych i lunch 
   

Więcej informacji uzyskać można w redakcji POWDER&BULK: redakcja@powderandbulk.com.pl lub pod numerem telefonu 510 485 880


Zapraszamy do uczestnictwa.


Dla zainteresowanych uczestnictwem formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Nowy numer

 1. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 2. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 3. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 4. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 5. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 6. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 7. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 8. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 9. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 10. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 11. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 12. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 13. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 14. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 15. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 16. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 17. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 18. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 19. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 20. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 21. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 22. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 23. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 24. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 25. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 26. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 27. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 28. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 29. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 30. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 31. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 32. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 33. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 34. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 35. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 36. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 37. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 38. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 39. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 40. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 41. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 42. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 43. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 44. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 45. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 46. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 47. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 48. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 49. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 50. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 51. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 52. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 53. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 54. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 55. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 56. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 57. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 58. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 59. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)