Z Mariusem Rasmussenem, dyrektorem sprzedaży na Polskę i Europę Wschodnią w firmie Jesma Sp. z o.o. z Robakowa k. Poznania, rozmawia Adam Krzyżowski

Marius Rasmussen: W naszej firmie nie ma podziału urządzeń na klasy lepsze czy gorsze. Wszystkie są projektowane tak, by mogły pracować bezawaryjnie w całym okresie eksploatacji

Adam Krzyżowski: Panie Dyrektorze, od wielu lat firma Jesma jest liczącym się na światowym rynku producentem urządzeń ważących i dozujących. O Państwa przewadze konkurencyjnej decyduje ciągłe podnoszenie jakości i precyzji oferowanych rozwiązań. Jakiego typu unowocześnienia sprzętu wprowadziła Jesma od czasu naszej poprzedniej rozmowy w roku 2021?
Marius Rasmussen: Nie był to łatwy okres dla żadnej z branż i sytuacja rynkowa miała też wpływ na naszą produkcję, ale są także pozytywne strony. W ciągu ostatnich trzech lat opracowaliśmy swoje systemy automatyki sterowania i obecnie jesteśmy w stanie dostarczać zaawansowane systemy dozowania, ważenia i transportu pneumatycznego oparte na naszych rozwiązaniach sterowania. Opracowaliśmy również systemy ułatwiające operatorom bezpyłowy załadunek silosów z worków przy użyciu mobilnego układu zasypu. Ponadto zaprojektowaliśmy nowe wagi dla przemysłu spożywczego. Tak więc nie próżnowaliśmy przez te lata.

FOT. 1 JesBag Top Rail

A.K.: W czasie obecnego kryzysu większość zakładów przemysłowych jest jednak nastawiona na cięcie kosztów i nie nadąża z zakupem najnowszych urządzeń ważąco-dozujących. Co Jesma ma do zaoferowania tego typu przedsiębiorstwom?
M.R.: Przez cięcie kosztów rozumiem optymalizację produkcji. Z tym problemem spotykamy się niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy nie. Firma produkcyjna musi zarabiać, żeby inwestować. Ceny surowców mają ogromy wpływ na końcową cenę produktu. Jeśli producenci nie mają w procesie produkcyjnym kontroli nad tym, czy surowce są dozowane i ważone we właściwych proporcjach, to muszą się liczyć z konsekwencjami, np. z większym zużyciem energii czy gorszą jakością produktu. Naturalnie na samym końcu będzie to miało wpływ na wyniki finansowe. Niezależnie od sytuacji staramy się wyjść klientowi naprzeciw, proponując kompletne rozwiązania ułatwiające kontrolę i automatyzację procesów ważenia i dozowania.
A.K.: Przypuszczam, że najbardziej skomplikowane jest ważenie i dozowanie mieszanek składających się z różnych komponentów. Co Jesma może zaproponować w takiej sytuacji?
M.R.: Przy ważeniu oraz dozowaniu mieszanek jest wiele parametrów, na które musimy zwrócić uwagę. Projekt zaczynamy zawsze od zweryfikowania oczekiwań klienta. Takie informacje, jak liczba komponentów lub liczba porcji na partię, są bardzo istotne. Na podstawie receptur klienta dobieramy wydajności przenośnika ślimakowego, wielkość i dokładność wagi  oraz pojemość zbiorników. Obecnie nasze systemy dozowania są podzielone na cztery grupy: nano, mikro, medi oraz makro – zaczynając od najmniejszej wagi Jesbatch 2, ważącej z dokładnością  ±0,5 g, i przenośnika dozującego z dokładnością ±1 g, a kończąc na systemach makro z wagami o pojemności 1000 kg i więcej.

FOT. 2 Wagopodajniki JesBelt bardzo dobrze sprawdzają się podczas ciągłego i długotrwałego ważenia i dozowania produktu

FOT. 3 JesBelt A-FG Flex – wagopodajnik dla przemysłu spożywczego

A.K.: Szczególnej wytrzymałości wymagają urządzenia dozujące w sposób ciągły. Jakie rozwiązania poleciłby Pan do pracy długotrwałej?
M.R.: W naszej firmie nie ma podziału urządzeń na klasy lepsze czy gorsze. Wszystkie są projektowane tak, by mogły pracować bezawaryjnie w całym okresie eksploatacji. Oczywiście wagi – tak samo jak inne urządzenia – by pracować bezawaryjnie, wymagają regularnych przeglądów serwisowych, które również świadczymy. Wracając do Pana pytania, to w zależności od wytycznych możemy w tej sytuacji zaproponować systemy LIW lub wagopodajniki JesBelt, które sprawdzają się znakomicie podczas dozowania w konfiguracjach wymagających ciągłego podawania materiału do głównego produktu w określonych proporcjach.

FOT. 4 Waga przesypowa JesIntake – do ciągłego zasypu i załadunku materiałów sypkich

A.K.; Podczas ważenia na większą skalę materiałów sypkich i masowych – np. w portach i centrach logistycznych – zazwyczaj używa się wag o dużych wydajnościach oraz wysokim poziomie niezawodności. Czy takie duże wagi też znajdują się w ofercie Jesmy?
M.R.: W naszej ofercie mamy legalizowane wagi odważająco-porcjujące o maksymalnej wydajności 2500 m3/h i klasie dokładności 0,2% oraz wagi taśmowe o wydajności 12 000 t/h i klasie dokładności 0,5%. Są to urządzenia przystosowane do pracy w ciężkich warunkach, w których wydajność i bezawaryjność są najważniejsze. Oczywiście wszystkie te urządzenia są przystosowane do pracy w strefach wybuchowych ATEX.

 

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

 


Nowy numer

 1. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  034/2024 (104)
 2. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)

 3. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 4. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 5. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 6. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 7. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 8. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 9. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 10. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 11. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 12. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 13. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 14. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 15. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 16. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 17. 03/2022 (89)

 18. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 19. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 20. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 21. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 22. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 23. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 24. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 25. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 26. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 27. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 28. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 29. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 30. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 31. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 32. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 33. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 34. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 35. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 36. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 37. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 38. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 39. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 40. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 41. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 42. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 43. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 44. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 45. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 46. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 47. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 48. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 49. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 50. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 51. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 52. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 53. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 54. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 55. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 56. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 57. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 58. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 59. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 60. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 61. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 62. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 63. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 64. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 65. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 66. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 67. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 68. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 69. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 70. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 71. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 72. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 73. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 74. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 75. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 76. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 77. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 78. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 79. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 80. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 81. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 82. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 83. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 84. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 85. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 86. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 87. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 88. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 89. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 90. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 91. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 92. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 93. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 94. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 95. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 96. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 97. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Czerwiec 2024 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7