Dynamiczny wzrost produkcji, który charakteryzuje rozwój współczesnego przemysłu, wymaga systematycznego podnoszenia poziomu organizacji i automatyzacji procesów wytwórczych. Dotyczy to również stanu organizacji oraz systemu transportu wewnątrzzakładowego, który musi zapewniać ciągłość dostaw surowców oraz odbioru produktów gotowych.


RYS. 1 Hermetyczna linia mieszania produktów sypkich


System transportu musi być ściśle powiązany z istniejącą produkcją oraz pozwalać na szybką reorganizację procesu technologicznego w zależności od potrzeb produkcyjnych. Niezależnie od wielkości zakładu i wielkości produkcji odpowiedni dobór urządzeń transportujących decyduje w dużym stopniu o wydajności i sprawności linii produkcyjnych.

   Bezpośredni udział pracowników w procesach technologicznych może być przyczyną błędnego zadozowania produktów oraz generuje wysokie koszty, stąd coraz częściej spotykamy się z koniecznością automatyzacji procesów.

   Automatyzacja procesu posiada wiele zalet, takich jak:

 • stała i wyższa jakość otrzymywanych produktów;
 • większa wydajność produkcji;
 • kontrola i powtarzalność procesu;
 • wyższy poziom bezpieczeństwa obsługi urządzeń;
 • mniejsze zapylenie obszaru produkcyjnego.

 Linia mieszania i dozowania produktów pylących składa się z układu rozładunku surowca, dozowania do zbiornika wagowego, wymieszania oraz pakowania lub podania produktu do kolejnego procesu technologicznego.
Jeżeli produkty sypkie dostarczane są w workach 25 kg lub workach big bag, to dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie linii mieszania, w których rola operatora ogranicza się tylko do rozładunku surowców z opakowań. Następnie odmierzony surowiec zgodnie z wyznaczonymi recepturami pobierany jest automatycznie do mieszarki. Ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy istotne jest posiadanie poprawnie dobranego układu aspiracji rozładunku opakowań oraz szczelnych układów transportowych.
Taki właśnie schemat produkcyjny został zaprojektowany przez firmę Mysak Group i zastosowany w hermetycznej linii mieszania produktów sypkich o wysokich właściwościach pylących. Została ona przedstawiona na RYS. 1. W zaprezentowanym przykładzie hermetycznej linii mieszania produkty dostarczane są w workach 25 kg. Hermetyzację zasypu surowców osiągamy poprzez stosowanie odciągu zapylonego powietrza dzięki lokalnym filtrom powietrza, które w skuteczny sposób eliminują szkodliwą emisję pyłów. Wkłady filtracyjne automatycznie regenerowane są przedmuchem sprężonego powietrza.
 Dozowanie porcji następuje w cyklu automatycznym, czyli waga steruje wielkościami porcji. Odpowiednio wykonany program automatyki z panelem dotykowym pozwala na płynną regulację ustawiania receptury, m.in. na zmianę prędkości dozowania przy dozowaniu zgrubnym oraz dozowaniu dokładnym, wielkości porcji i kolejności dozowania produktów. Dodatkowo przedstawiona instalacja pozwala na dozowanie surowców płynnych. Pracownik w programie zadaje dokładną ilość dozowanego płynu, który może być dostarczony zarówno w beczce, jak i w paletopojemniku.
Proces mieszania odważonej porcji odbywa się w mieszalniku poziomym o dużej intensywności mieszania w czasie od 4 do 5 min. Urządzenie dodatkowo ma turbinę boczną do dalszego homogenizowania. Podczas procesu mieszania następuje dozowanie płynów przez dysze natryskowe.

FOT. 1 Stacja opróżniania worków

 W przedstawionym przykładzie gotowy produkt grawitacyjnie trafia do worka big bag ustawionego na palecie. Wsyp worka big bag i lej zasypowy połączone są za pomocą pneumatycznego pierścienia, który zapewnia szczelność układu. W mieszarce oraz w głowicy zsypowej zastosowano hermetyczny układ odpowietrzenia. Wyprodukowana przez inżynierów firmy Mysak Group hermetyczna linia mieszania surowców pozwala w bezpieczny, automatyczny
i niepylący sposób produkować różne mieszanki o powtarzalnej recepturze.

 

 

www.mysak.pl

Nowy numer

 1. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 2. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 3. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 4. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 5. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 6. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 7. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 8. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 9. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 10. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 11. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 12. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 13. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 14. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 15. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 16. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 17. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 18. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 19. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 20. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 21. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 22. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 23. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 24. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 25. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 26. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 27. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 28. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 29. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 30. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 31. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 32. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 33. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 34. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 35. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 36. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 37. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 38. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 39. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 40. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 41. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 42. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 43. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 44. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 45. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 46. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 47. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 48. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 49. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 50. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 51. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 52. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 53. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 54. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 55. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 56. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 57. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 58. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 59. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 60. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 61. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 62. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 63. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 64. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 65. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 66. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 67. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 68. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 69. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 70. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 71. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 72. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Marzec 2021 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11