Transport pneumatyczny jest wydajną i efektywną metodą przenoszenia materiałów sypkich, ale w przypadku transportu materiałów delikatnych i kruchych, stanowi nie lada wyzwanie.

Zniszczenie materiału jest czymś innym dla każdego surowca. W przypadku cukru zniszczeniem materiału można nazwać zmiany w ilości rozmiarów poszczególnych cząstek. W przypadku orzechów ziemnych jest to już nawet drobne obicie czy pęknięcie jądra orzecha, a w przypadku karmy dla zwierząt będzie to powstanie pyłu i rozbicie granulatu.
Większość producentów ma własną definicję tego, co stanowi degradację ich materiału, każdy stosuje swoje metody pomiaru zniszczenia, takie jak: mierzenie zmian gęstości nasypowej, analiza sitowa, a nawet ręczne liczenie większych cząstek w danej objętości próbki. Niezależnie od tego, co nazywamy degradacją materiału, największy wpływ na jej poziom ma prędkość transportowanego produktu. Należy ją zminimalizować i rozpatrzeć specjalną konstrukcję zbiorników odbiorczych, ograniczyć ilość kolan czy całkowicie przeprojektować układ rurociągów.


Przykład rozgałęzionej instalacji

Transport w fazie rzadkiej
Metoda transportu w fazie rzadkiej jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem transportu pneumatycznego. Nie należy ona jednak do delikatnych, ze względu na 3-5 razy większą prędkość przesuwu materiału względem transportu w fazie gęstej. Nie zawsze można skorzystać z systemu transportu fazy gęstej, ponieważ nie wszystko można przewidzieć i czasem problem zniszczenia pojawia się już po uruchomieniu instalacji transportu.
Rozwiązywanie problemu należy rozpocząć od pełnej kontroli ilości podawanego powietrza i produktu do układu transportu. Wydajność podawania surowca i powietrza musi być stała, co powinno wpłynąć pozytywnie na prędkość przesuwu materiału. Można to poprawić poprzez montaż falowników na podajnikach celkowych
i dmuchawie, poprzez maksymalną możliwą redukcję  wydajności oraz wykorzystanie następujących metod:
•    prosta redukcja wydajności poprzez wysterowanie układu na falownikach może okazać się skuteczna w prostych układach transportu, w których mamy zadaną stałą wydajność i musimy podać produkt do jednego miejsca. Jakakolwiek zmiana wydajności czy parametrów materiału wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi ustawieniami falowników;
•    wykorzystanie pętli PID, montaż czujników ciśnienia pomiędzy dmuchawą a punktem dozowania, co umożliwi automatyczne zmiany ustawień falowników;
•    kompensacja ewentualnych nieszczelności poprzez montaż czujników ciśnienia i automatyczną regulację pracy dmuchawy.

Nieszczelność na podajniku celkowym

Transport w fazie gęstej
Metoda transportu w fazie gęstej ma zazwyczaj niższą prędkość przesuwu materiału. Sprawia to, że metoda ta jest najczęściej wybierana do transportu delikatnych materiałów. W fazie gęstej można transportować produkt w cyklu szarżowym i w trybie ciągłym.

Minimalizacja uszkodzeń materiału przy pracy w trybie szarżowym
W związku z tym, że przy transporcie materiału w trybie szarżowym zbiornik ciśnieniowy jest powtarzalnie wypełniany produktem i powietrzem, można mieć dość dużą kontrolę nad mieszanką materiału sypkiego i powietrza w każdym cyklu roboczym, a pomóc mogą tu następujące rozwiązania:
•    izolacja, odcięcie powietrza natychmiast po opuszczeniu materiału sypkiego ze zbiornika. Można tu skorzystać z czujnika poziomu produktu lub ciśnienia. Po zamknięciu zaworu/zasuwy spustowej resztki powietrza są wyprowadzane przez niezależny kanał odpowietrzający;
•    celowe „pogorszenie” parametrów poprzez wcześniejsze odcięcie dopływu powietrza, co wpłynie na spadek ciśnienia w układzie transportowym. Metoda ta zwiększa czas cyklu podawania o kilka sekund.

Rozwiązanie problemu przy pracy w trybie ciągłym
Przy transporcie w fazie gęstej i pracy w trybie ciągłym wykorzystuje się zawory celkowe do podania produktu w strumień wolno poruszającego się powietrza. Należy skupić się na odpowiednim wypełnieniu komór podajnika celkowego (55-65%) oraz na odpowiedniej kompensacji jego zużycia.

Rurociągi
Elementy składowe linii są również bardzo ważne. Należy pamiętać, że każde połączenie rurociągu może „pracować”, a powstające szczeliny są szkodliwe dla materiału. Ważne jest wprowadzenie rozwiązań bezszczelinowych. Warto uwzględnić prostą zasadę, że łuki powinny mieć promień ok. 6 razy większy niż średnica rury.
E-finity - przykład instalacji

Zbiorniki odbiorcze
Delikatny materiał może być zniszczony poprzez uderzenie o ściankę zbiornika. Warto zadbać o właściwy kształt hoppera i rury na końcu systemu transportu. Należy maksymalnie zredukować prędkość produktu – zwiększyć średnicę rurociągu tuż przy zbiorniku odbiorczym. Warto pamiętać też o tym, że lepiej jeśli produkt uderzy w inną granulę produktu niż w stalową ściankę. Jeśli nie jest to możliwe, należy jak najbardziej złagodzić spadek produktu poprzez wyhamowanie go po stycznej do okręgu zbiornika.

E-finity - System transportu w fazie gęstej

Rozwiązaniem firmy Schenck Process jest opatentowany system E-finity - dedykowany do transportu delikatnych materiałów w fazie gęstej w trybie kontynuacyjnym. Dokładna kontrola ciśnienia i korekta przepływu powietrza umożliwiają działanie systemu w każdych warunkach. Sercem układu jest Macturi – specjalny zawór regulacyjny. Umożliwia to montaż sprężarki we właściwie dowolnym miejscu w zakładzie, ogranicza zużycie energii o ok. 20% i pozwala na transport materiałów delikatnych bez zniszczeń. System ten może być wykorzystany zarówno przy transporcie nadciśnieniowym, jak i podciśnieniowym
www.schenckprocess.com

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 10 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 11 12 13
14 15 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 16 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 18 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 19 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 20 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020
21 22 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 24 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 25 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 26 27
28 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 30 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11