Branża odpylania i wentylacji przemysłowej ciągle się rozwija –  wraz ze zmianą wymagań klientów, metod aplikacji, używanych materiałów i mediów oraz wraz ze wzrostem potrzeb optymalizacji produkcyjnej.

Zwiększa się stopień świadomości inwestorów dotyczący konsekwencji przebywania pracowników w zapylonym środowisku pracy. Wiedzą oni, że należy podejmować takie działania prewencyjne, jakie tylko są możliwe. W szczególności dotyczy to sytuacji zakładów produkcyjnych wykorzystujących materiały sypkie, których pyły są niebezpieczne – ze względu na ryzyko zapłonu. Oprócz najwyższych standardów bezpieczeństwa, którymi cechują się instalacje firmy BART, bardzo istotny jest także ich charakter proekologiczny. Nacisk, jaki jest kładziony na skuteczność instalacji odpylania, ich energooszczędność i niską emisję hałasu, pokazuje, że celem jest zminimalizowanie niekorzystnych wpływów na środowisko oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa na najwyższy poziom.
Roman Burgiel, prezes zarządu firmy BART Sp. z o.o.


Zdrowe przedsiębiorstwo czyste od pyłów i efektywne finansowo
Usuwanie pyłu z hal produkcyjnych i magazynowych to kwestia nie tylko zdrowego środowiska pracy, ale także odpowiedzialnego zarządzania firmą. Zapewniając wysokie standardy czystości w halach produkcyjnych oraz bezpieczeństwa przeciwwybuchowego poprzez odpowiednie instalacje i fachowo dobrane urządzenia, dbamy o zdrowie oraz  bezpieczeństwo, a w zamian uzyskujemy wyższą wydajność i jakość produkcji przy niższych kosztach oraz poprawiamy wizerunek firmy w oczach potencjalnego klienta. Czyste środowisko pracy to wymóg technologiczny, ale również zobowiązanie względem pracowników. Jest ono najlepszą inwestycją bezpośrednio wpływającą na wyniki finansowe zakładu. Świadomość ta od lat jest obecna w wielu krajach europejskich oraz u wielu naszych dostawców technologii oczyszczania powietrza. Bart współpracuje z czołowymi producentami, którym misja dbania o czyste środowisko pracy – a także środowisko naturalne – przyświeca od wielu lat i dla których stała się ona standardowym podejściem przy doborze indywidualnych rozwiązań.

 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe priorytetową kwestią odpowiedzialnego biznesu
Zarówno odpylanie, czyli wychwytywanie pyłów zawieszonych w powietrzu realizowane przez instalacje odpylające, jak i odkurzanie powierzchni wykonywane przez odkurzacze  przejezdne i układy centralnego odkurzania wpływają na zminimalizowanie ryzyka wybuchu oraz pożaru w zakładzie produkcyjnym. Usunięcie zapylenia z powierzchni płaskich, instalacji rurowych, tras kablowych oraz urządzeń powoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie zapylenia w tych przestrzeniach, a tym samym zminimalizowanie zagrożenia wybuchowego. Warunkami niezbędnymi do zaistnienia wybuchu i/lub pożaru jest obecność przy wysokim poziomie zapylenia dwóch dodatkowych czynników: tlenu oraz źródła zapłonu. Zadaniem instalacji odpylania oraz odkurzania jest eliminacja koncentracji pyłu wybuchowego, a równocześnie niewprowadzanie trzeciej składowej, czyli źródła zapłonu. Realizowane to jest dzięki stosowaniu filtrów i odkurzaczy przemysłowych zgodnych z dyrektywą ATEX oraz poprzez specjalne wykonanie urządzeń, szczególnie tych, które są instalowane lub użytkowane wewnątrz stref wybuchowych. Wyposażone są one w takim przypadku w silniki nieiskrzące, silniki zamontowane w szczelnych obudowach lub zasilane sprężonym powietrzem. Filtry mają wtedy wykonanie antystatyczne i również wyposażone są w układy zabezpieczenia przed wybuchem. Dobór rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa jest indywidualny i wynika z wielu czynników, począwszy od charakteru fizykochemicznego pyłu, poprzez jego lokalizację, a na wyposażeniu skończywszy.

Odzyskiwanie poprodukcyjnych pyłów w instalacjach transportu pneumatycznego a optymalizacja kosztowa i funkcjonalna
Instalacje odpylające wyposażone są w układy odbioru i składowania pyłu. W ich skład mogą również wchodzić układy transportu pyłu, który jest przekazywany do oddalonego miejsca składowania i utylizacji, zawracany do dalszej produkcji czy też przemieszczany do innych alternatywnych procesów recyklingowych. Instalacje, które stosuje firma BART, bazują na transporcie pneumatycznym podciśnieniowym lub nadciśnieniowym czy też na transporcie talerzykowo-łańcuchowym, śrubowym lub kubełkowym.
Instalacje transportu w wygodny, automatyczny sposób rozwiązują problem odbioru pyłu spod jednostek filtracyjnych i przesyłają go do miejsc gromadzenia, odbierania i wysyłki lub zawracają go do produkcji, zapobiegając zjawiskom pylenia wtórnego. Prawidłowy dobór wydajności i sposobu odbioru pyłów i jego transport z filtrów są bardzo istotnym punktem każdej instalacji z zakresu odpylania lub centralnego odkurzania i często mają decydujące znaczenie w całej gospodarce odpadami przemysłowymi i mogą być źródłem istotnych oszczędności.
   Obecnie wiele przedsiębiorstw, organizując cykl produkcyjny, podchodzi do tematu odpylania i odkurzania kompleksowo i z reguły uwzględnia nie tylko wychwytywanie zanieczyszczeń, ale też ich utylizację lub odzysk. Takie podejście wprowadza optymalizację zarówno kosztową, jak i funkcjonalną samej inwestycji i technologii całego przedsiębiorstwa. Instalacje odpylania oraz odkurzania przemysłowego stały się standardowym wyposażeniem wszystkich nowych inwestycji, ale również przedmiotem modernizacji technologii starszych, dla których się je projektuje.
   Firma BART zarówno realizuje projekty w nowych zakładach i nowo tworzonych technologiach, jak i podejmuje zadania, które polegają na modernizacji istniejących technologii w zakresie oczyszczania powietrza i instalowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Przygotowanie dokumentacji ofertowej czy projektowej dla takiego zadania jest poprzedzone dogłębną analizą wykonywaną przez specjalistów technologów i projektantów firmy BART.

BART – indywidualne rozwiązania i wysoki standard instalacji
Firma BART przy wykonywaniu instalacji przemysłowych współpracuje już na etapie przygotowania koncepcji i projektowania z liderami rynku filtracji przemysłowej – z Europy i świata – proponując klientom rozwiązania unikatowe i skrojone na miarę, według specyficznych uwarunkowań i wymagań inwestora. Współpracuje z producentami zarówno dużych jednostek filtracyjnych, jak i wysokowydajnych odkurzaczy czy ramion odciągowych najlepszych na pojedynczym stanowisku pracy. Sprawdzone w wielu zastosowaniach elementy układa w całość podczas projektowania, a następnie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego w dziedzinie odpylania. Ważny jest dobór nie tylko kluczowego urządzenia, ale też całej towarzyszącej mu infrastruktury czy automatyki przemysłowej. Inżynierowie i konstruktorzy firmy BART projektują indywidualnie komponenty (np. specjalistycznych filtrów), ssawy, stoły odciągowe, jak również specjalne pomieszczenia, które są wymagane do prowadzenia niektórych procesów.
   Kompleksowość obsługi oferowana przez firmę BART – eksperta w tej dziedzinie – pomaga w uzyskaniu satysfakcjonujących rezultatów i wysokiego poziomu technicznego proponowanych rozwiązań. Podkreślić należy, że instalacje marki BART nie tylko spełniają wymagania najwyższych standardów bezpieczeństwa, ale też wyróżniają się charakterem proekologicznym. Nacisk, jaki kładzie firma na skuteczność instalacji odpylania, ich energooszczędność i niską emisję hałasu, pokazuje, że jej celem jest zminimalizowanie niekorzystnych wpływów na środowisko oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa na najwyższy poziom.
   Przykłady realizacji i bardziej szczegółowe informacje dotyczące wdrażanych rozwiązań znaleźć można na stronie www.bart-vent.pl, dostępnej w nowej odsłonie.

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 10 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 11 12 13
14 15 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 16 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 18 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 19 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 20 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020
21 22 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 24 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 25 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 26 27
28 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 30 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11