Z Janem Marcinkowskim, dyrektorem Działu Rozwoju Biznesu w firmie Takoni Sp. z o.o. z Bielska-Białej, rozmawia Adam Krzyżowski

Jan Marcinkowski: Każdy rodzaj naszej wykładziny przeznaczonej do ochrony przed ścieraniem znajduje zastosowanie w branży materiałów sypkich i masowych

Adam Krzyżowski: Panie Dyrektorze, firma Takoni jest nie tylko znanym producentem wyrobów gumowo- i tworzywowo-metalowych, ale też niejako współuczestniczy w budowaniu konkretnych obiektów przemysłowych, np. Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów niedaleko Lubina. Czy mógłby Pan przybliżyć cały zakres działalności firmy?
Jan Marcinkowski: Takoni Sp. z o.o. zajmuje się produkcją technicznych elastomerów – i właśnie do jednego z naszych wyrobów udało się przekonać spółkę KGHM Polska Miedź w kontekście szukania optymalnego zabezpieczenia rurociągów w Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów. Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów jest już prawie ukończonym obiektem, który powstał przy największym w Europie zbiorniku odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”, a konkretniej na granicy tzw. Obiektu Głównego i nowo budowanej Kwatery Południowej. W bardzo dużym uproszczeniu – stacja ta ma za zadanie rozdzielenie odpadu na gruboziarnisty i drobnoziarnisty, który będzie następnie zagęszczony. Z odpadu gruboziarnistego są formowane zapory Kwatery Południowej, a odpad drobnoziarnisty po zagęszczeniu będzie deponowany bezpośrednio w Kwaterze Południowej. Inwestycja ta jest o tyle kluczowa czy wręcz strategiczna, że szacowano, iż bez rozbudowy zbiornik zapełniłby się do 2023 r. Omawiana powyżej inwestycja ma zapewnić spółce KGHM utrzymanie produkcji przez kolejne dekady. Poza wspomnianymi wcześniej poliuretanami produkujemy również techniczne wyroby z gumy dla bardzo wielu gałęzi przemysłu, wliczając w to branżę automotive, przemysł zbrojeniowy, rolniczy, paliwowo-energetyczny, sektor wodno-ściekowy oraz wiele innych. Tak duża dywersyfikacja zarówno pod względem samych wyrobów, jak i obsługiwanych branż daje nam większą stabilność w niestabilnym, szczególnie ostatnio, otoczeniu biznesowym.

FOT. 1 Wyprodukowane przez firmę Takoni rury do transportu materiałów ściernych

A.K.: Czy w Bielsku-Białej produkują Państwo wyroby przeznaczone wyłącznie do materiałów sypkich i masowych?J.M.: Procesowi przetwórstwa materiałów sypkich i masowych zazwyczaj towarzyszy problem wycierania powierzchni narażonych na kontakt z przesyłanym medium. Dlatego też każdy rodzaj naszej wykładziny przeznaczonej do ochrony przed ścieraniem – od najprostszych płyt, sit czy lemieszy, aż do skomplikowanych wykładzin specjalistycznych urządzeń przesyłowych – znajduje zastosowanie w tej branży.

FOT. 2 Wał napędowy do taśmociągu – marki Takoni

A.K.: Jak przedstawia się aktywność firmy Takoni na rynku międzynarodowym?
J.M.: Takoni jest firmą z udziałem kapitału szwedzkiego, co mocno przekłada się na naszą aktywność na rynku skandynawskim, zwłaszcza w zakresie aplikacji gumowych. Skandynawia jest również głównym kierunkiem naszego eksportu. Ponadto od początku swojego istnienia staramy się dywersyfikować swoją działalność zarówno pod względem portfolio produkowanych wyrobów, jak i rynków, na które one trafiają. Dlatego też staramy się aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach branżowych nie tylko w Europie, ale również w Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej. Efektem ostatnich starań jest otwarcie biura w Chile, które z naszej perspektywy jest czołowym krajem regionu pod względem inwestycji związanych z branżą wydobywczą oraz sektorem materiałów sypkich i masowych.

FOT. 3 Trudno ścieralna okładzina krążników tarczowych wykonana przez firmę Takoni

A.K.: Jakie innowacyjne rozwiązania wprowadzili Państwo w ostatnim czasie do swojej oferty?
J.M.: Obecna sytuacja geopolityczna oraz aktualne trendy na rynku światowym wskazują, że nie da się uniknąć relokacji źródeł, z których pozyskujemy energię. W związku z tym staramy się rozwijać portfolio oferowanych powłok ochronnych przeznaczonych dla szeroko rozumianej branży transportu nośników energii w sposób, który wydłuży żywotność dedykowanych instalacji oraz obniży energochłonność i straty przesyłu. Stworzyliśmy również absolutnie innowacyjny materiał ochronny, który dzięki modyfikacji na poziomie molekularnym ma znakomite właściwości mechaniczne, jednocześnie spełniając restrykcyjne wymogi dotyczące pracy w środowisku wybuchowym. Materiał ten jest właśnie testowany w jednej z najważniejszych polskich firm z branży.

A.K.: Jakie są Państwa plany na rok 2023?
J.M.: Niewątpliwie będziemy się starali nadal rozwijać naszą aktywność na rynku Ameryki Łacińskiej, co na pewno będzie się wiązało z uczestnictwem w targach branżowych w tamtym regionie. Ponadto rozwijamy bardzo mocno pion projektowy naszej firmy. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużych odbiorców, których postępowania przetargowe niejednokrotnie odbywają się w formule „ZB” (zaprojektuj – wybuduj). Dodatkowo planujemy wprowadzenie do naszego portfolio materiału, którego aplikacja mogłaby się odbywać bez dodatkowego grzania. W naszej ocenie kierunek jest bardzo dobry – bo optymalizujemy koszty, jednocześnie chroniąc środowisko.
 
A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)
 2. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 3. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 4. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 5. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 6. 03/2022 (89)

 7. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 8. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 9. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 10. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 11. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 12. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 13. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 14. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 15. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 16. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 17. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 18. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 19. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 20. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 21. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 22. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 23. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 24. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 25. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 26. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 27. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 28. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 29. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 30. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 31. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 32. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 33. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 34. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 35. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 36. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 37. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 38. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 39. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 40. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 41. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 42. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 43. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 44. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 45. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 46. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 47. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 48. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 49. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 50. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 51. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 52. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 53. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 54. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 55. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 56. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 57. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 58. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 59. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 60. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 61. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 62. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 63. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 64. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 65. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 66. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 67. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 68. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 69. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 70. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 71. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 72. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 73. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 74. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 75. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 76. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 77. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 78. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 79. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 80. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 81. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 82. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 83. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 84. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 85. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 86. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Styczeń 2023 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5