Z Romanem Warownym, członkiem zarządu i dyrektorem technicznym w firmie WAKRO Sp. z o.o. z Krępnej, rozmawia Adam Krzyżowski

Adam Krzyżowski: Panie Dyrektorze, firma WAKRO działa na polskim rynku już przeszło 25 lat. Produkowane przez Państwa węzły suszarnicze, filtry odpylające, przenośniki kubełkowe, silosy magazynowe czy linie przetwórstwa bentonitu znane są od lat nie tylko w Polsce, ale też za granicą. W jakim kierunku przebiegał rozwój firmy w ciągu ostatnich lat i na jakie Państwa rozwiązania jest obecnie największe zapotrzebowanie?
Roman Warowny: Nie jesteśmy już tylko dostawcą urządzeń, ale wkroczyliśmy na rynek jako generalny wykonawca całych linii technologicznych lub zakładów przemysłowych, które są w naszej firmie projektowane i produkowane, czyli jest to tzw. wykonawstwo „pod klucz”. Stało się to możliwe dzięki rozbudowie działu projektowego, zwiększeniu możliwości produkcyjnych oraz powstaniu centrum badawczo-rozwojowego. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele nowatorskich projektów, wybudowaliśmy m.in.: fabrykę produkcji granulatu bentonitowego w Hiszpanii, jedyną w Polsce fabrykę produkującą szkło spienione, linię produkcyjną do wytwarzania lekkiego kruszywa ceramicznego (na podstawie dostarczonego opracowania technologicznego), linię do produkcji mączki wapiennej o wydajności 40 t/h, instalację dozowania kwasu tereftalowego w zakładach chemicznych (wykonanie ATEX) czy też ostatnio w pełni automatyczną linię dozowania surowców i dodatków sypkich w systemie kontenerów autonomicznych dla czołowego producenta farb i tynków w naszym kraju.


FOT. 1 Wyprodukowany przez WAKRO węzeł sortowania mączki wapiennej w przemiałowni kamienia wapiennego

 

A.K.: W 2017 r. firma WAKRO uzyskała status centrum badawczo-rozwojowego. W jakim stopniu ten status zwiększył Państwa zdolności produkcyjne i eksportowe?
R.W.: Powstanie centrum badawczo-rozwojowego w naszej firmie dało nam możliwość opracowywania nowych technologii, dokładnego badania właściwości materiałów sypkich i testowania  w warunkach półprzemysłowych wyników naszych prac, co oczywiście przekłada się na wzrost niezawodności projektowanych rozwiązań i samej produkcji, a co za tym idzie – także na wzrost eksportu.


FOT. 2 WAKRO od lat jest producentem urządzeń do przetwarzania bentonitu. Na zdjęciu są widoczne kruszarki walcowe zamontowane przez tę firmę w zakładzie produkującym granulat bentonitowy

A.K.: Przed laty w wywiadzie dla naszego czasopisma powiedział Pan m.in., że w firmie najważniejszy jest odpowiednio wykwalifikowany i dobrze współpracujący zespół ludzi. Czy mógłby Pan w paru słowach opowiedzieć o Państwa kadrze inżynierskiej?
R.W.: W dzisiejszych czasach, w których istnieje rynek pracowniczy, trudno jest utrzymać stabilną kadrę, ale mimo to udaje nam się ta sztuka. Rozbudowaliśmy dział projektowy o pracownię elektryczną i pracownię automatyki, a w wydziale produkcji powstały ich odpowiedniki. Ponadto rozbudowaliśmy dział marketingowy oraz technologiczny i oczywiście powstało też centrum badawczo-rozwojowe ze swoją kadrą. Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom uzyskaliśmy uprawnienia TDT (Transportowego Dozoru Technicznego) oraz wdrożyliśmy zakładową kontrolę produkcji na podstawie norm PN-EN 1090-2-2018 i PN-EN ISO 3834. Stale podnosimy kompetencje pracowników poprzez skierowywanie ich na studia podyplomowe, kursy i szkolenia branżowe.
A.K.: Czy nadal największymi odbiorcami Państwa sprzętu są firmy zajmujące się chemią budowlaną i zakłady cementowo-wapiennicze?
R.W.: Oczywiście są to branże, w których jesteśmy znani i mamy mocną pozycję, ale dzięki rozszerzeniu naszych możliwości weszliśmy także do przemysłu chemicznego, energetycznego oraz do kopalni. Naturalnie nie stronimy też od innych branż, gdzie są wykorzystywane materiały sypkie.
A.K.: Na jakich międzynarodowych imprezach targowych będą Państwo prezentowali swoją ofertę w 2020 r.?
R.W.: Zawsze jest nasze stoisko na branżowych targach SyMas w Krakowie, a za granicą wystawiamy się na targach Powtech w Norymberdze oraz Solids w Dortmundzie.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2021 (83)
 2. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2021 (82)
 3. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 4. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 5. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 6. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 7. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 8. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 9. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 10. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 11. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 12. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 13. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 14. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 15. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 16. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 19. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 20. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 21. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 22. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 23. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 24. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 25. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 26. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 27. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 28. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 29. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 30. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 31. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 32. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 33. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 34. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 35. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 36. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 37. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 38. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 39. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 41. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 42. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 43. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 44. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 46. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 48. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 49. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 50. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 51. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 52. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 53. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 54. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 55. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 56. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 57. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 58. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 59. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 60. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 61. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 62. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 63. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 65. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 66. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 67. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 68. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 69. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 70. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 71. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 72. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 73. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 74. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 75. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Lipiec 2021 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8