Podczas eksploatacji zasobników węgla występują zjawiska tworzenia się narostów i oklejeń na ścianach zbiorników oraz ich wylotach. Zjawiska te w mniejszym lub większym stopniu występują we wszystkich rodzajach zasobników – zarówno tych będących na powierzchni, jak i tych znajdujących się na poziomach wydobywczych (takich jak zbiorniki buforowe, zsuwnie odbiorowe, zasypy skipów).
Jerzy Pawlikowski

Stopień oklejenia węglem ścian zasobników zależy od składu chemicznego węgla, jego granulacji, wilgotności, a także sposobu eksploatacji samych zbiorników. Oklejanie się ścian zasobników z czasem powoduje zmniejszenie ich pojemności użytecznej, a w skrajnych wypadkach zaklejenie wylotu w postaci sklepienia lub mostka i w efekcie niemożność eksploatacji, co w przypadku zbiorników przyszybowych skutkuje ograniczeniami wydobycia urobku na powierzchnię. Aby udrożnić te zbiorniki, służby techniczne próbują usuwać powstające nawisy na wiele sposobów, najczęściej poprzez udział pracy ludzkiej z wykorzystaniem długich prętów, drągów, lanc ze sprężonym powietrzem czy np. wody (chodzi o zalewanie). Dotarcie do miejsc oklejeń jest bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe, gdyż często jako droga interwencji może być wykorzystany tylko wylot. 
 Prace te są wysoce niebezpieczne i stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, więc podjęcie decyzji o wysłaniu personelu w celu ich wykonania jest dla dozoru technicznego dużym obciążeniem. Zdarza się, że mimo zachowywania przy tych pracach maksymalnej ostrożności dochodzi do gwałtownego zrywania się nawisów, które, spadając w dużej masie, powodują stworzenie zagrożenia i w konsekwencji mogą być przyczyną wypadków, także śmiertelnych. Dlatego też cały czas poszukiwane są rozwiązania eliminujące pracę ludzką i zastępujące ją systemem automatycznego czyszczenia zbiorników i zsuwni odbiorczych.

FOT. 1, 2 Pulsatory firmy INWET zainstalowane w podziemiach KWK Brzeszcze

Dla rozwiązania tego problemu zostały zaprojektowane i są stosowane urządzenia pneumatyczne zwane działkami powietrznymi lub pulsatorami pneumatycznymi. Istota działania pulsatorów pneumatycznych polega na „wstrzeliwaniu” do zasobników z węglem ukierunkowanej strugi sprężonego powietrza, co w następstwie powoduje odrywanie narostów i oklejeń od ścian. „Wstrzeliwanie” sprężonego powietrza odbywa się poprzez króćce przyłączeniowe, które są montowane w newralgicznych miejscach zasobników, żeby osiągnąć maksymalny efekt przy minimalnej inwestycji. Każdy pulsator wyposażony jest w zbiornik ciśnieniowy o dobranej objętości, tak aby również porcja powietrza była dobrana optymalnie do rodzaju powstającego nawisu. Projektant określa miejsca montażu, wielkość i ilość urządzeń oraz sposób działania, gdyż właściwie dobrane pulsatory tworzą pewien układ przestrzenny gwarantujący skuteczność rozwiązania. Ten układ pulsatorów sterowany jest z systemu sterowniczego, który można dowolnie zaprogramować w zależności od potrzeb. Niezależnie od systemu automatyki układ w każdej chwili można przestawić na sterowanie manualne, co jest bardzo przydatne w sytuacjach awaryjnych. Dobrze dobrany układ pulsatorów, wyposażony we właściwy system automatyki, z zasady powinien zapewnić ciągłą eksploatację zasobników bez powstawania oklejeń. Najważniejsze bowiem jest profilaktyczne utrzymywanie wewnętrznych ścian zasobników w czystości (bez oklejeń).
Montaż pulsatorów pneumatycznych na zasobnikach na powierzchni, w szczególności stalowych, gdzie dostępne są ściany zewnętrzne, jest prosty. Polega on na wspawaniu w ściany zasobników króćców przyłączeniowych i montażu urządzeń, wykonaniu instalacji sprężonego powietrza i sterowania. W przypadku zbiorników żelbetowych sprawa się nieco komplikuje, ale można wywiercić otwory, w których się osadza króćce i przyspawuje je do odsłoniętego zbrojenia. Z powodu tego, że w sąsiedztwie zasobników znajdują się inne maszyny i urządzenia, nie zawsze udaje się wykonać idealny układ pulsatorów, jednakże zawsze podejmuje się próby jego zoptymalizowania. O wiele trudniejsze jest zainstalowanie pulsatorów na zbiornikach podziemnych wydrążonych w caliźnie, gdzie dostęp do stref newralgicznych jest ewidentnie utrudniony. Jednakże i w tym przypadku można zaproponować chociaż częściowe rozwiązania. Najlepiej, jeżeli pomysł takiego rozwiązania rodzi się na etapie projektowania lub modernizacji zbiorników podziemnych.

FOT. 3, 4 Pulsatory tego samego typu zamontowane w KWK Krupiński

Projektując nowe zbiorniki buforowe, można przewidzieć wykonanie specjalnych komór do zabudowy pulsatorów z przygotowanymi już króćcami montażowymi. To nie wszystko, również podczas modernizacji wysypów zasobników podziemnych z odcinającymi zasuwami (prefabrykowanymi warsztatowo) można bez problemu wyposażyć je w króćce, służące do montażu pulsatorów, które w przyszłości będą zdmuchiwały narosty ze ścianek wylotów oraz udrażniały strefę wylotową zbiornika buforowego.

   Decyzją Wyższego Urzędu Górniczego takie urządzenia są zalecane i obecnie montuje się instalacje wspomagające spływ węgla właśnie za pomocą pulsatorów pneumatycznych. Znakomicie poprawia to funkcjonowanie wspomnianych obiektów i ogranicza potencjalną wypadkowość pracowników obsługi i nadzoru. Mimo możliwego wyposażenia w niezbędną automatykę systemy pulsatorów najczęściej są oczekiwane przez odbiorców w postaci ręcznej – umożliwiającej doświadczonemu pracownikowi reakcję w chwilach, kiedy pojawia się zagrożenie zatkania wylotu – a firma INWET SA zawsze dostarcza układ automatycznego sterowania wraz z opcją ręcznego sterowania.
Podsumowując, wiele wykonanych realizacji i ich praktyczna skuteczność potwierdzają zasadność wyposażenia zbiorników i ich wylotów w opisane urządzenia wspomagające.

www.inwet.eu

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)