Rozwój użytecznej wiedzy (know-how) w dziedzinie technologii maszyn wibracyjnych jest równoległy ze zwiększającymi się możliwościami analizy materiałów sypkich pod względem ich właściwości. Tym samym czynnik doświadczenia jest najistotniejszy w procesach przygotowania i przetwarzania tych materiałów.
Benjamin Finger, Jan Gnida

Fascynacja technologią urządzeń wibracyjnych jest obecna w technice od wielu lat. Przez ten czas niezliczoną ilość razy wdrażano skuteczne rozwiązania techniczne w zakresie transportu, dozowania, przesiewania i pakowania materiałów sypkich. W oparciu o te doświadczenia można zaproponować odbiorcom wysokiej jakości i wydajności podajniki wibracyjne, przesiewacze oraz systemy dozująco-zagęszczające. Urządzenia te są oparte na zaawansowanej technologii i zapewniają przeprowadzenie procesów technologicznych wymaganych przez klienta w sposób innowacyjny przy równoczesnym trwałym bezpieczeństwie obsługi.

Podczas projektowania nie należy skupiać się tylko na samych produktach, ale starać się też zapewnić, aby rozwiązania były łatwe w obsłudze, ekonomiczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Podstawowym elementem każdej maszyny wibracyjnej są różnego rodzaju napędy, dobierane w zależności od zastosowania i wielkości maszyny.

Napędy niewielkich systemów podająco-dozujących są oparte na zastosowaniu dwumasowych elektromagnetycznych układów oscylacyjnych. Dają one możliwość budowy maszyn dozujących drobnoziarniste materiały sypkie lub podających niewielkie części mechaniczne. Systemy transportująco-dozujące oparte na tych układach funkcjonują niemal we wszystkich branżach przemysłu. Są szczególnie popularne w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym oraz w branży tworzyw sztucznych. Napędy te mają także wielorakie zastosowanie w niewielkich, zwartych przesiewaczach, stosowanych w wielu dziedzinach produkcji.

 Napędy magnetyczne mają sporo walorów. Szczególną ich cechą jest nieograniczona zdolność regulacji tempa przepływu przetwarzanego materiału sypkiego podczas produkcji. Personel posługuje się przy tym prostym pokrętłem potencjometru lub zdalnym systemem sterowania. Ustawione tempo przepływu jest osiągane bezpośrednio po włączeniu urządzenia, a naciśnięcie przycisku STOP natychmiast je zatrzymuje. Jeśli proces technologiczny wymaga pracy przerywanej, nie prowadzi to do przegrzewania się napędu.

 Do najbardziej znanych napędów maszyn wibracyjnych możemy zaliczyć silniki wibracyjne bezwładnościowe (elektrowibratory). Mają one wiele zastosowań. Przy zastosowaniu parami ich prosta zasada działania pozwala uzyskać oscylacje liniowe, a przy użyciu pojedynczego silnika – oscylacje kołowe użyteczne w przesiewaniu. Silniki niewyważone są łatwe w użyciu i mają wytrzymałą konstrukcję przystosowaną do pracy ciągłej. Nastawienie tempa przepływu przetwarzanego materiału jest możliwe dzięki manualnemu ustawieniu niewywag w wyłączonym silniku lub zmianie częstotliwości zasilania podczas pracy. Wibratory tego typu są również stosowane do wspomagania rozładunku zbiorników i przesypów z zalegającymi materiałami sypkimi.

 Kolejny rodzaj napędu stanowią tzw. generatory drgań – stosowane zamiast elektrowibratorów, jeśli masa jednego ładunku przetwarzanego materiału lub wymagane tempo jego przepływu przekraczają ich możliwości. Generatory drgań charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, niskim poziomem hałasu oraz wysoką niezawodnością.

Urządzenia wibracyjne to nie tylko standardowe produkty, ale może przede wszystkim urządzenia zbudowane na zamówienie, spełniające szczególne wymogi technologiczne.

Proces powstania nowej maszyny przebiega według określonego schematu. Pierwszym krokiem są konsultacje i pomiary u klienta oraz doradztwo techniczne przed złożeniem zamówienia. Dzięki pomiarom wykonanym u klienta i ustaleniu wymagań technicznych procesów produkcyjnych te urządzenia będą spełniały oczekiwania użytkownika. Potem na etapie planowania projektu następuje zespolona ocena i właściwy dobór wyposażenia, co jest możliwe po analizie procesu technologicznego u klienta. W tej fazie są także oceniane lokalne warunki zabudowy i funkcjonowania urządzeń.

 Na etapie projektowania urządzeń wibracyjnych niezbędne jest duże doświadczenie. Występujące siły skrętne i ryzyko powstania rezonansu wibracyjnego wymagają specyficznych rozwiązań projektowych, gdyż bezpieczeństwo użytkowania urządzeń jest zagwarantowane poprzez zaprojektowanie struktur o dużej sztywności.

Proces produkcyjny wymaga z kolei posiadania zespołu wybitnych specjalistów w dziedzinie spawania.

Poprzez odpowiednią kontrolę jakości uzyskuje się zaufanie klientów, stawiając na bezkompromisowość w podejściu do jakości. Kontroluje się jakość zarówno sprowadzanych surowców i materiałów, jak i dokładność w trakcie produkcji oraz jakość każdego spawu. Każdy podajnik wibracyjny bądź urządzenie przesiewające przed dopuszczeniem do użytku przechodzi cykl rozruchów próbnych. Na żądanie przeprowadza się je w obecności odbiorcy. Raport z rozruchu próbnego zawiera wszystkie istotne parametry wymagane do prawidłowej pracy każdego urządzenia.


Większość linii technologicznych wymaga w pełni zautomatyzowanych rozwiązań. Poczynając od konsultacji z klientem, koncepcji i wymogów systemu sterującego, aż do fazy projektowania i finalnie rozruchu systemów sterujących trzeba dbać o właściwą jakość rozwiązań.

 Podczas montażu klient decyduje, czy powierzy cały proces instalacji i rozruchu wykwalifikowanemu personelowi, czy też ograniczy rolę dostawcy maszyny do technicznego nadzoru rozruchu.

 Po uruchomieniu urządzeń w okresie gwarancji, a potem po dalszej eksploatacji niezbędne jest właściwe serwisowanie. Obsługa aktualnie działających na całym świecie linii produkcyjnych, wyposażonych w urządzenia wibracyjne, nie ogranicza się do zapewniania części zamiennych. Ważna jest szybka i profesjonalna pomoc, aby uniknąć dłuższych przerw w produkcji.

   Urządzenia wibracyjne są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. w branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, w sektorze materiałów organicznych, w ochronie środowiska naturalnego oraz przy produkcji szkła, tworzyw sztucznych, podczas przetwarzania minerałów i rud, przy produkcji materiałów budowlanych oraz innych. 

Procesy, w których stosowane są technologie wibracyjne, to: podawanie, dozowanie, separacja, przesiewanie, sortowanie, odwadnianie, podawanie pionowe, zawracanie, rozładunek zsypów, zagęszczanie, odspajanie, ogrzewanie, suszenie, chłodzenie.
Z kolei urządzeniami wibracyjnymi znajdującymi zastosowanie w liniach technologicznych są: podajniki rynnowe i rurowe do transportu i dozowania, kompaktowe systemy dozowania, podajniki spiralne, urządzenia rozładunku zbiorników zasypowych, dozowniki rusztowe, sita do odwadniania, odsączania zawiesin i szlamu oraz sortowania ze względu na wilgotność, przesiewacze wibracyjne o kołowej charakterystyce drgań, przesiewacze o wibracjach liniowych, przesiewacze podrzucająco-przesuwające, przesiewacze do przesiewania surowców wtórnych, przesiewacze do przesiewania gorących materiałów sypkich oraz inne.

www.vibroplan.de

www.inwet.eu

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Październik 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
28 29 30 1 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 2 3 4
5 6 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 7 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 8 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 9 06-10-2020 - 09-10-2020 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 10 11
12 13 14 14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Obróbki, Magazynowania, Przeładunku, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas  14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE 14-10-2020 - 15-10-2020 4. Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND 15 14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Obróbki, Magazynowania, Przeładunku, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas  14-10-2020 - 15-10-2020 Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE 14-10-2020 - 15-10-2020 4. Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND 16 17 18
19 20 21 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 22 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 23 21-10-2020 - 23-10-2020 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska  POL-ECO-SYSTEM 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8