Z Krzysztofem Dillingiem, dyrektorem firmy Diltech z Zabrza, wyłącznego przedstawiciela AKT Küpper w Polsce, rozmawia Adam Krzyżowski

Adam Krzyżowski: Panie Dyrektorze, jakiego typu krążniki firmy AKT Küpper oferuje w Polsce Diltech i od kiedy?
Krzysztof Dilling: Diltech jest przedstawicielem firmy AKT Küpper na polskim rynku od końca 2009 r. Pierwsze krążniki AKT zaczęły być testowane wiosną 2010 r. – w Zakładzie Górniczym „Janina” w Libiążu. Była to partia 100 krążników o wymiarach 133 × 465 mm, zabudowanych w głównej odstawie kopalnianej, tzw. „Janeczce”, pracującej ok. 22 godzin na dobę. Wszystkie te 100 sztuk pracuje do dzisiaj.
   Firma AKT Küpper oferuje krążniki praktycznie każdej branży: górnictwu węgla kamiennego i brunatnego, elektrowniom, cementowniom, hutnictwu, kopalniom miedzi, rolnictwu, przemysłowi spożywczemu, lotniskom i wielu innym. Są to krążniki różnych typów. Stalowe, pokryte poliuretanem, gumą, cynkowane ogniowo – w zależności od potrzeb klienta.
   Firma Küpper do każdego przenośnika proponuje indywidulanie dobrane krążniki, które są dopasowywane w oparciu o tzw. program QNK – stworzony przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Küppera specjalnie do obliczania parametrów krążników.


FOT. 1 Zrobotyzowana linia produkcyjna krążników w firmie AKT Küpper w Niemczech

A.K.: Jaka jest trwałość i jakość tych krążników do przenośników i czy spełniają one wszystkie niezbędne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy?
K.D.: Największym priorytetem dla firmy AKT Küpper jest jakość. Dlatego też nasze produkty cechują się najwyższej próby materiałami używanymi do ich produkcji i bardzo dobrą jakością wykonania.
   Niebagatelne jest również znaczenie Działu Rozwoju AKT Küpper, który nieustannie wprowadza nowe patenty i rozwiązania, pozwalające nam na „ucieczkę do przodu”, gdyż konkurencja jest duża i nie śpi.
   Jeśli chodzi o trwałość, to możemy stwierdzić, opierając się na konkretnych przykładach, że krążniki firmy Küpper pracują kilka lub nawet kilkanaście razy dłużej niż wyroby konkurencyjne. Opory toczenia naszych krążników są o ok. 10% mniejsze, co przekłada się na mniejsze zużycie energii do napędzania przenośników. Nasze krążniki są również o mniej więcej 12 dB bardziej ciche, co jest bardzo odczuwalne przez użytkowników. Testowa partia krążników w ZG „Janina” pracuje już ponad osiem lat. Również ok. ośmiu lat pracują bezawaryjnie pierwsze nasze krążniki zabudowane w kopalni „Bogdanka”.
   Przechodząc do naszych krążników pracujących w kopalniach węgla brunatnego, chciałbym powiedzieć, że według danych największej niemieckiej firmy produkującej węgiel brunatny – koncernu RWE – przeciętna żywotność krążników firmy Küpper wynosi ok. 10 lat i siedmiu miesięcy. Nadmieniam, że krążniki w kopalniach węgla brunatnego pracują w taśmociągach, gdzie prędkość taśmy dochodzi do 10 m/s, gdzie temperatura waha się od -30°C do +40°C i gdzie jest kurz, pył i woda.
A.K.: W jakich jeszcze polskich zakładach przemysłowych znalazły zastosowanie krążniki Küppera?
K.D.: Najwięcej naszych krążników zostało zamontowanych w kopalniach węgla kamiennego. Jednymi z pierwszych kopalń, które zastosowały nasze krążniki, były oprócz ZG „Janina” i kopalni „Bogdanka” także ZG „Sobieski” (siedem lat temu) oraz KWK „Bielszowice” (ponad pięć lat temu). Potem dołączyły następne: KWK „Pniówek”, KWK „Knurów-Szczygłowice”, KWK „Bobrek-Piekary” i KWK „Budryk”.
   Ponadto naszymi krążnikami zainteresowane są w Polsce też kopalnie węgla brunatnego i elektrownie. Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” zakupiła u nas zestawy krążnikowe (tzw. girlandy) w wersji silent, czyli wyciszonej – z uwagi na bliskość osiedli mieszkaniowych. Z kolei Elektrowni „Rybnik” dostarczyliśmy krążniki o bardzo wysokiej klasie wyważenia i bicia promieniowego – przeznaczone do przenośników wagowych. Zakupiła je u nas, żeby uniknąć pomyłek podczas ważenia transportowanego materiału.

FOT. 2 Krążniki oczekujące na wysyłkę w firmie AKT Küpper

A.K.: Jak długo od momentu złożenia zamówienia trzeba czekać na dostarczenie krążników i czy Diltech gwarantuje też obsługę serwisową?
K.D.: Jak już mówiłem, każdy krążnik jest indywidualnie dobierany, dlatego też czas dostawy trwa od ośmiu do 12 tygodni od złożenia zamówienia. Firma Diltech oferuje obsługę serwisową oraz wszelkie doradztwo związane z użytkowaniem i doborem krążników.
A.K.: Na jakich międzynarodowych imprezach targowych firma AKT Küpper prezentuje swoje produkty i czy będzie można je zobaczyć również w Polsce?
K.D.: W Polsce firma Küpper wystawia się od 2011 r. na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach. Następne targi odbędą się między 10 a 13 września 2019 r. Na tej imprezie jak zwykle będziemy mieli stoisko, na które wszystkich Czytelników serdecznie zapraszamy.
   Poza tym firma Küpper wystawiała się na targach dotyczących technik transportu materiałów sypkich w Monachium (19–20 września 2018 r.) i na targach Solids w Dortmundzie (7–8 listopada 2018 r.), a także będzie uczestniczyć w targach przenośników taśmowych i ich części – w Essen (13–14 marca 2019 r.).

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowy numer

 1. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 2. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 3. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 4. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 5. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 6. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 7. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 8. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 9. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 10. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 11. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 12. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 13. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 15. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 16. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 17. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 18. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 20. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 22. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 23. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 24. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 25. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 26. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 27. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 28. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 29. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 30. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 31. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 32. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 33. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 34. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 35. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 36. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 37. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 38. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 39. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 40. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 41. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 42. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 43. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 44. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 45. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 46. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 47. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 48. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 49. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 50. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 51. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 52. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 53. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 54. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 55. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 56. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 57. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 58. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 59. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 60. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 61. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 62. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 63. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 64. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 65. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 66. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 67. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 68. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 69. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 70. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Wrzesień 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 10 09-09-2020 - 10-09-2020 Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX 11 12 13
14 15 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 16 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17 15-09-2020 - 17-09-2020 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 18 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 19 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020 20 17-09-2020 - 20-09-2020 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2020
21 22 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 24 22-09-2020 - 24-09-2020 XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER 22-09-2020 - 24-09-2020 XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 25 23-09-2020 - 25-09-2020 XX Konferencja  KRUSZYWA MINERALNE 26 27
28 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 30 28-09-2020 - 01-10-2020 Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 29-09-2020 - 01-10-2020 Targi POWTECH 2020 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11