Powder&Bulk 5/2012

 

PRODUKTY
5
ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA
7
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
12

GOŚĆ NUMERU

 

Coraz większy udział biomasy w produkcji zielonej energii

Rozmowa z Ryszardem Gajewskim, prezesem Polskiej Izby Biomasy
16

GOSPODARKA

 

Alternatywne rozwiązanie energetyczne
W warunkach rosnącego zapotrzebowania na energię, w tym ze źródeł odnawialnych, widoczny jest wzrost zainteresowania uprawą

i przetwórstwem miskanta olbrzymiego

18
Partnerstwo i długofalowy biznes w rozwijającym się świecie
Początki, trendy i perspektywy rozwoju sektora przemysłowego i transportu materiałów masowych
48

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

 
Odpady przemysłowe, stabilizowane w technologii Sultech® alternatywą
dla tradycyjnych materiałów budowlanych
24
Mikrofalowe sygnalizatory MWS sprawdzają się w każdych warunkach
Rozmowa z Pawłem Bojakowskim, dyrektorem handlowym w firmie MERCON – Measurement & Control Sp. z o.o. z Włocławka
26
Przyrządy do badania rozkładu wielkości cząstek pyłu węglowego i popiołu oraz pomiaru zawartości pyłu w spalinach
Optyczne metody pomiaru cząstek pyłu i popiołu
28
Budowa wydajnego kosza przyjęciowego – aktualny stan techniki
Posiadanie efektywnego odpylania kosza przyjęciowego jest konieczne z wielu powodów
40

Czy produkcja czekolady wysokiej jakości musi być długa i energochłonna?
Każdy rodzaj czekolady, łącznie z czekoladami dietetycznymi czy z dodatkami, może zostać wyprodukowany w innowacyjnym procesie technologicznym ChocoEasy

42
Udany debiut nowego ciągnika Famuru PIOMA FM 80
Najnowszy ciągnik spalinowy PIOMA FM 80 napędza kolejkę podwieszaną w należącej do Kompanii Węglowej KWK Piekary
52

Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych
Klasyfikator pulsacyjny, jako wielokrotnie stosowane urządzenie, pozwala spełnić surowe wymagania ochrony środowiska i kryteria efektywności dla surowców mineralnych

53

TRANSPORT I LOGISTYKA

 
Ekonomiczne, okrągłe zbiorniki żelbetowe
Zbiorniki i silosy żelbetowe Wolf System przeznaczone są do gromadzenia wszelkich materiałów sypkich (wióry, trociny, biomasa) i płynnych (woda, ścieki itd.)
33
Metody konstrukcji silosów aluminiowych na miejscu
Silosy to podstawowe elementy infrastruktury niemal wszystkich zakładów, zapewniające ciągłość procesów produkcyjnych
34
Branża rolnicza inwestuje w wózki widłowe
Zmiany w strukturze i modernizacja rolnictwa w Polsce sprawiają, że gospodarstwa unowocześniają swój park maszynowy
44

Urządzenia podające materiał w niskociśnieniowym oraz podciśnieniowym
transporcie pneumatycznym

Transport pneumatyczny jest jedną z metod przemieszczania materiałów sypkich, stosowaną m.in. do transportu wewnątrzzakładowego, załadunku i rozładunku silosów, zbiorników i buforów, odbioru pyłów spod filtra itp.

45
Miliony cykli prowadników igus®  –
w przemyśle farmaceutycznym
50

OCHRONA ŚRODOWISKA

 
Składowiska popiołów ze spalania węgla źródłem surowców mineralnych
Wartość surowcowa popiołów lotnych i żużli wytwarzanych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych w ostatnich latach została doceniona, dzięki czemu ich ilość odkładana na składowiskach zmniejsza się
19
Życie po życiu kartonów po napojach
W Polsce już od 5 lat realizowany jest projekt Rekarton, którego celem jest rozwój systemu zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po płynnej żywności
57

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 
Czystość pyłowa i mikrobiologiczna
Wskaźniki dotyczące czystości powietrza mają wyjątkowo istotne znacznie w przypadku pomieszczeń czystych, tzw. cleanroom’ów
59
W czym do (bezpiecznej) pracy?
Dzisiejszy rynek odzieży roboczej i ochronnej oferuje pełną gamę produktów, które powinny spełnić oczekiwania użytkowników oraz wymagania norm z zakresu bhp.
49
Baza wiedzy ATEX
Jak prawidłowo zabezpieczyć workowy filtr powietrza przed skutkami wybuchu? 
54

ROZMAITOŚCI

 
Harmonogram konferencji Powder&Bulk
61
Zapowiedzi 62
Formularz prenumeraty 62

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)