Powder&Bulk 4/2012

 

PRODUKTY
5
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
8

GOŚĆ NUMERU

 

Zbyt cenne, by je wyrzucać?

Rozmowa z dr. Tadeuszem Nowickim, prezesem Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych w Warszawie
14

GOSPODARKA

 

Europejski rynek tworzyw sztucznych – raport  
W ostatnich latach branża tworzyw sztucznych w UE–27 odrabiała straty spowodowane kryzysem, który rozpoczął się w 2008 r.

16
KOMPOZYT-EXPO® w Krakowie – największe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Targi Kompozytów      22

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

 
Granulaty gumowe
Rodzaje i zastosowanie granulatów gumowych na przykładzie oferty firmy STARGUM
24

OCHRONA  ŚRODOWISKA

 
Inteligentny przenośnik taśmowy 45

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Płyty dla budownictwa na bazie wielomateriałowych odpadów opakowaniowych Odzysk materiałowy modyfikowanych odpadów wielomateriałowych jest możliwy, ale wymaga zaawansowanych technologii przetwarzania.   

26

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

 

Zawory zaciskowe HO-Matic

Zawory te znajdują szerokie zastosowanie w układach automatyki przemysłowej oraz urządzeniach do produktów sypkich (głównie w układach odpowietrzania i odpylania).

29

Zastosowanie modułowych sit gumowych typu EPP w osadzarkach pulsacyjnych miałowych
W artykule przedstawiono wyniki badań przemysłowych osadzarek miałowych, w których jako pokład sitowy zastosowano sita szczelinowe i gumowe typu EPP.   

30
Roboty KAWASAKI w akcji
Roboty przemysłowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W artykule zaprezentowano przykłady zastosowania robotów KAWASAKI w przemyśle spożywczym oraz w branży farb i lakierów. 
38
Redukcja pylenia za pomocą mgły wodnej
Praca z materiałami sypkimi, ich przeładunek oraz składowanie są często powiązane z powstawaniem uciążliwego pyłu – można temu przeciwdziałać stosując mgłę wodną.  
40
Odpylanie, odkurzanie, dopalanie
Rozmowa z Romanem Burgielem, prezesem firmy BART Sp. z o.o. z Sosnowca
42
Odpylanie i filtracja
Złożony proces produkcyjny w przemyśle cementowym to jedno z największych wyzwań dla technologii odpylania.
44
Bezpieczeństwo funkcjonalne i przeciwwybuchowe przenośników taśmowych
W wielu przypadkach wyposażenie elektryczne przenośników musi być przystosowane do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem, a nie­mal zawsze cechować się wysoką odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe.
52
Laboratorium materiałów sypkich
Właściwości wybuchowe pyłów cz.3
56

TRANSPORT i LOGISTYKA

 
Pellety – granulat drzewny. Własności i warunki magazynowania
Rosnące wciąż zapotrzebowanie branży energetycznej na paliwa odnawialne, a zwłaszcza na współspalany z węglem granulat drzewny, generuje problem bezpieczeństwa magazynowania pelletów w silosach o pojemności 100 000 m3.
 
Czysta energia na rzecz środowiska
Suwnice automatyczne firmy Demag zapewniają dostawy paliwa w elektrociepłowniach drzewnych
36

INFORMATYZACJA PRZEMYSŁU

 
Nowoczesne rozwiązania informatyczne w przemyśle wydobywczym
Stosowane od lat w Olsztyńskich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o. rozwiązania to klasyczna integracja kompleksowego systemu wspierającego zarządzanie, jakim jest system Impuls 5, ze specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w kopalniach kruszyw
46
Nowe funkcje w IndraMotion do maszyn pakujących
W pełni otwarte systemowe rozwiązanie IndraMotion do maszyn pakujących jest obecnie dostęp­ne z nową, 12. wersją oprogramowania, które zostało rozszerzone o serię nowych dodatkowych funkcji. 
48

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 
W czym do (bezpiecznej) pracy?
Dzisiejszy rynek odzieży roboczej i ochronnej oferuje pełną gamę produktów, które powinny spełnić oczekiwania użytkowników oraz wymagania norm z zakresu bhp.
49
Baza wiedzy ATEX
Jak prawidłowo zabezpieczyć workowy filtr powietrza przed skutkami wybuchu? 
54

ROZMAITOŚCI

 
Zapowiedzi 58
Formularz prenumeraty 58

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)