Powder&Bulk 2/2015

 

PRODUKTY
5-7
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
8-9

GOŚĆ NUMERU

 
Automatyka i Robotyka – kierunek z przyszłością – rozmowa z prof. dr. hab. inż. Janem Maciejem Kościelnym, dyrektorem Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej 10

Specjalny dodatek tematyczny
 AUTOMATYKA I POMIARY

 
Perspektywiczny rynek automatyki przemysłowej – raport nt. sytuacji w branży       15
Czujniki stosowane w systemach automatyki   
Nowoczesne urządzenia automatyki wymagają odpowiednich sygnałów wejściowych. Stąd też różnego typu czujniki, odgrywają istotną rolę w systemach sterowania również w przemyśle materiałów sypkich.
19
Pomiary wilgotności materiałów sypkich   
Ze względu na właściwości fizykochemiczne mierzonego medium, pomiary wilgotności materiałów sypkich w istotny sposób różnią się od powszechnie znanych metod pomiarów wilgotności powietrza.
22
Sterowanie oczyszczaniem  
Systemy sterowania oczyszczaniem oparte na protokołach Fieldbus systemów sterowania zaworami elektromagnetycznymi
 
24
Zastosowanie pomiarów trójwymiarowych do charakterystyki materiałów sypkich   
Artykuł odpowiada na pytanie: Czy i w jaki sposób można dokładnie pomierzyć uziarnienie materiału składającego się z ziaren i cząstek o zróżnicowanej wielkości, np. od kilku μm do kilkudziesięciu mm? 
26
Urządzenia i przyrządy pomiarowe
29
Duże inwestycje w łożyska ślizgowe    
Ponad 1300 nowych łożysk ślizgowych firmy igus w standardowych rozmiarach umożliwia bezsmarowną pracę i redukcję kosztów we wszystkich sektorach przemysłu.
30
Mało miejsca? Użyj małego podciśnieniowego urządzenia transportowego!    
Zalety korzystania z najmniejszego dostępnego na rynku podciśnieniowego urządzenia transportowego firmy Piab.
31
Sterowanie bezprzewodowe w udrażnianiu silosów   
Przegląd oferty firmy Centrum Technologii Materiałów Sypkich Stępień, Redliński spółka jawna
32

TRANSPORT I LOGISTYKA

 
Dlaczego warto wykorzystywać zawory pyłoszczelne?   
Wybierając odpowiedni zawór do aplikacji z zakresu transportu i przetwarzania materiałów sypkich, mamy do dyspozycji wiele rodzajów zasuw nożowych i zaworów rozdzielczych
34
Transport pneumatyczny surowców sypkich  
Transport pneumatyczny stosuje się do przesyłania surowców (produktów lub mieszanek) w wielu gałęziach przemysłu. Jest to nowoczesny i bardzo elastyczny w zabudowie rodzaj transportu surowców.
36
Przykładowe zastosowania podnośników z wywrotem zbiorników – MUCKI®, firmy DIETERLE GmbH&Co.KG  
Prezentacja urządzeń w ofercie firmy Wichary Technologies Sp. z o.o.          
38
Maszyny pakujące i operacje na liniach pakujących
Dzisiejsze linie pakujące operują butelkami z tworzyw sztucznych, napełniają, zamykają, etykietują, pakują, paletyzują z wysokim poziomem automatycznej kontroli. Rozwój spowodował potrzebę istnienia wielu różnych maszyn pakujących
40

GOSPODARKA

 
Sektor rolno-spożywczy wciąż na fali wznoszącej
Raport nt. stanu jednego z najważniejszych sektorów w naszej gospodarce, jakim jest przemysł rolno-spożywczy.
45
Maszyny i urządzenia dla rolnictwa (przegląd rynku)  49-51 49-51

OCHRONA ŚRODOWISKA

 
Nawozy z odpadów
Ze względu na duże masy wytwarzanych produktów oraz niezbyt ostre wymagania co do ich składu chemicznego, przemysł nawozowy jest tą gałęzią przemysłu, która posiada duże możliwości zagospodarowywania odpadów.
52

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

 
Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego  
Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy oraz w jego okolicach, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania tzw. obłoku pyłowego, a niewielkie zaiskrzenie mechaniczne lub otwarty ogień mogą spowodować wybuch.
56
Przemysłowa filtracja powietrza i ekoefektywność  
Rozmowa z Anną Seroką, specjalistą ds. marketingu w firmie Nederman Polska Sp. z o.o.
58

Zaawansowana separacja optyczna dla przemysłu mineralnego i przeróbczego 
Nowoczesne urządzenia do separacji optycznej firmy COMEX Polska Sp. z o.o.

60

ROZMAITOŚCI

 
Zapowiedzi
63
Formularz prenumeraty
63

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)