Powder&Bulk 7/2014

 

PRODUKTY
5-8
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
9-14

Specjalny dodatek tematyczny:  Transport materiałów sypkich

15-31
Modelowanie tras wywozu surowców skalnych z wykorzystaniem środowiska GIS  15
Postęp techniczny w urządzeniach transportowych w przemyśle górniczym   18
Wybrane maszyny i urządzenia      
24
Nowe rozwiązanie w transporcie pneumatycznym tworzyw – pellcon3®       26
Nowatorskie instalacje technologiczne w ofercie Kooperacji Polko Sp. z o.o.    
28
Nowości w złączkach EURAC       
31

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

 
VEGAPULS 69 – sonda radarowa do pomiaru materiałów sypkich w trudnych aplikacjach    
Artykuł promocyjny firmy INTROL Sp. z  o.o.
32
Z prądem przepływu – przepływomierze substancji stałych do zastosowań przemysłowych     
W artykule przedstawiono informacje dotyczące tego, jakiego rodzaju przepływomierze powinny być wykorzystywane do konkretnych zastosowań przemysłowych.
35
Demontowalne, kątowe przeguby kulowe z niezawodnym uchwytem montażowym    
Nowe komponenty firmy igus gwarantujące stałą siłę trzymania przy bardzo prostym montażu ręcznym
38
Urządzenia i przyrządy pomiarowe – przegląd rynku     39-41
Technologiczne nowości firmy COMEX Polska  
Rozmowa z dr. Jackiem Kołaczem, prezesem firmy Comex Polska
42

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 
Zagrożenie wybuchem    
Odpowiedź na pytanie: jak dokonać optymalnego doboru środków ochrony indywidualnej, aby realnie, a nie tylko pozornie, zapewnić bezpieczeństwo?
44
Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy        
Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Pyły są nie tylko zagrożeniem zdrowotnym, ale również mogą być przyczyną wybuchu.
48
Kontrola wybuchów pyłu       
Prezentacja firmy BRILLEX Gesellschaft für Explosionsschutz mbH
50
Środki ochrony indywidualnej    
Przegląd dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
52
Dobór przerywaczy płomienia    
Przerywacze płomienia stanowią jedne z najważniejszych urządzeń zabezpieczających instalacje technologiczne przed rozprzestrzenieniem się płomieni, a tym samym pożaru lub wybuchu. Przy ich doborze pojawia się jednak wiele niewiadomych, które wynikają głównie ze złożoności realizowanego procesu oraz własności mediów.
54

ROZMAITOŚCI

 
Formularz prenumeraty  
49
Plan wydawniczy Powder & Bulk na 2015 rok    
56

Nowy numer

  1. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

    06/2017 (56)
  2. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

    05/2017 (55)
  3. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

    04/2017 (54)
  4. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

    03/2017 (53)
  5. Temat numeru: Automatyka, pomiary

    02/2017 (52)
  6. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

    01/2017 (51)
  7. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

    07/2016 (50)
  8. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

    06/2016 (49)
  9. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

    05/2016 (48)
  10. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

    04/2016 (47)
  11. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

    03/2016 (46)
  12. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

    02/2016 (46)
  13. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

    01/2016 (45)
  14. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

    07/2015 (44)
  15. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

    06/2015 (43)
  16. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

    05/2015 (42)
  17. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

    04/2015 (41)
  18. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

    03/2015 (40)
  19. Temat numeru: Automatyka i pomiary

    02/2015 (39)
  20. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

    01/2015 (38)
  21. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

    07/2014 (37)
  22. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

    06/2014 (36)
  23. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

    05/2014 (35)
  24. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

    04/2014 (34)
  25. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

    03/2014 (33)
  26. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

    02/2014 (32)
  27. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

    01/2014 (31)
  28. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

    06/2013 (30)
  29. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

    05/2013 (29)
  30. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

    04/2013 (28)
  31. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

    03/2013 (27)
  32. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

    02/2013 (26)
  33. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

    01/2013 (25)
  34. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

    06/2012 (24)
  35. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

    05/2012 (23)
  36. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

    04/2012 (22)
  37. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

    03/2012 (21)
  38. Temat numeru: Automatyzacja procesów

    02/2012 (20)
  39. Temat numeru: Polski rynek targowy

    Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
    01/2012 (19)
  40. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

    Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
    06/2011 (18)
  41. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

    Węgiel polskie bogactwo narodowe
    05/2011 (17)
  42. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

    03-04/2011 (16)
  43. Temat numeru: Automatyzacja procesów

    Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
    02/2011 (15)
  44. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

    Recykling gruzu powyburzeniowego
    01/2011 (14)
  45. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
  46. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
  47. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
  48. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
  49. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)