Powder&Bulk 5/2014

 

PRODUKTY
5-9
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
10-13

GOŚĆ NUMERU

 
A rolnictwo ma się dobrze...
Rozmowa z Renatą Arkuszewską, dyrektorem zarządzającym PIGMiUR
14

GOSPODARKA

 

Obawy i nadzieje - sytuacja i perspektywy przemysłu wydobywczego surowców energetycznych    
Produkcja surowców energetycznych to działalność wypełniająca liczne cele, nie tylko te komercyjne. Stanowi ona źródło dobrobytu, bezpieczeństwa, a w skrajnych przypadkach nawet suwerenności danego kraju. W Polsce jej główny trzon stanowi niezmiennie górnictwo węgla kamiennego, które boryka się jednak z coraz poważniejszymi problemami finansowymi. Ich podłoże tkwi nie tylko w niekorzystnym otoczeniu rynkowym, ale ma też charakter strukturalny, a ich rozwiązanie wymaga długotrwałych i dotkliwych społecznie działań naprawczych.

16
Przyszłość węgla – prawdy i fałsze
Artykuł pokazuje obecną sytuację podstawowego paliwa energetycznego na świecie, jakim jest węgiel. Pokazuje blaski i cienie – prawdę i fałsz.
20

UTRZYMANIE RUCHU

 
Serwisowanie taśm i przenośników taśmowych   
Można odnieść wrażenie i często spotykamy się z takimi opiniami, że produkowane dziś taśmy przenośnikowe są słabsze jakościowo od tych sprzed dziesięciu czy dwudziestu lat. Jednak z czasem potrzeba zwiększania wytrzymałości i żywotności taśm przenośnikowych wywarła wprowadzenie innowacyjnych zmian, głównie w recepturze mieszanek gumowych i zastosowaniu bardziej wytrzymałego, a przy tym cieńszego rdzenia tkaninowego
28

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

 
Linie Concetti do napełniania worków – nowość w ofercie Proorganiki     30
Rozmowa z Andrzejem Żelazo, prezesem zarządu firmy Proorganika Sp. z o.o.
30
Wczesne wykrywanie mokrej lub brudnej anteny w radarach Micropilot Evolution do pomiaru poziomu                  
Nowe radary bezkontaktowe Micropilot Evolution spełniają indywidualne wymagania ich użytkowników, informując z wyprzedzeniem m.in. o niepożądanym zabrudzeniu lub zroszeniu anteny. Dzięki temu obniża się ryzyko postoju instalacji produkcyjnej.
44
Urządzenia kontrolno-pomiarowe do materiałów sypkich  (przegląd rynku)
43,46,
47
Systemy mielenia i klasyfikacji drobnych materiałów – o wysokim stopniu sprawności     
Prawie zawsze nieodzownym elementem towarzyszącym procesom mielenia są klasyfikatory aerodynamiczne, działające w obiegu zamkniętym z różnego rodzaju młynami. Osiągniecie wysokiej sprawności takich klasyfikatorów pozwala na znaczne usprawnienie całego systemu mielącego.
48
Pierwsze na świecie przewody chainflex z certyfikacją „German Lloyd”    
61

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 
Bezpieczny załadunek  
Na etapie załadunku materiałów sypkich na środki transportu drogowego, kolejowego czy morskiego odwiecznym problemem jest zapylenie, które towarzyszy temu procesowi. Jednym z bardzo ciekawych i skutecznych sposobów likwidacji tego problemu są kosze wyładowcze DSH.
50
B-FLAP – mechaniczna izolacja wybuchu  
Kompleksowa oferta czeskiej firmy RSBP w zakresie ochrony przed wybuchem urządzeń i instalacji narażonych na ryzyko powstania wybuchu pyłu palnego.
52
Instalacje odpylające  oraz centralnego odkurzania  – dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych     
Instalacje odpylające, centralnego odkurzania, jak i aspiracyjne występują praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym. W wielu przypadkach zasysane do instalacji pyły mają charakter wybuchowy, a w pewnych gałęziach przemysłu wraz z pyłami do instalacji trafiają wybuchowe gazy lub pary. Artykuł odpowiada na pytanie: jak w takich przypadkach poradzić sobie z gąszczem zapisów normatywnych obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego?
54
Kompetencje techniczne w bezpieczeństwie procesowym   
Zarządzanie kompetencjami bezpieczeństwa procesowego jest obecnie centralnym punktem koncepcji przedsiębiorstw zorientowanych na sukces. Mając na uwadze potencjalne skutki poważnych awarii przemysłowych, niezmiernie ważne staje się zapewnienie, że poszczególne osoby i sama organizacja posiadają wymagany stopień kompetencji.
58

Specjalny dodatek tematyczny „Silosy i magazyny na materiały sypkie ”

32-42
Wytyczne projektowania silosów zagrożonych eksplozją pyłów materiałów sypkich     32
Zasuwa dozująca a podajnik ślimakowy 
36
Silosowe systemy logistyczne Dragler SILO-TEC 
38
Trwałość, awarie  i naprawy silosów
40

ROZMAITOŚCI

 
Zapowiedzi nowego numeru
62
Formularz prenumeraty  
62

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)