Powder&Bulk 4/2014

 

PRODUKTY
5-8
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
9-11

GOŚĆ NUMERU

 
Wapno – cenny dar natury
Rozmowa z Arkadiuszem Banachem, przewodniczącym Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego
12

GOSPODARKA

 

Krajobraz po kryzysie – sytuacja w branży cementowo-wapienniczej
Krajowa branża cementowo-wapiennicza ma za sobą trudne dwa lata. Zgodnie z oczekiwaniami zużycie, a co za tym idzie – produkcja podstawowych spoiw, takich jak cement, wapno czy gips, odnotowały w tym czasie znaczące spadki. Co istotne jednak, spadki te dokonały się z historycznie wysokich poziomów, osiągniętych w bardzo dobrym dla całej branży roku 2011.    

15

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

 
Pulsatory pneumatyczne w przemyśle cementowo-wapienniczym – 25 lat doświadczeń
Rozmowa z Jerzym Pawlikowskim, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji INWET SA
20
Regeneracyjne piece szybowe do wypału kamienia wapiennego
Rozwój przemysłu wapienniczego na ziemiach polskich miał podobny charakter jak w całej Europie. W okresie międzywojennym do wypalania wapna stosowano jeszcze piece kręgowe Hoffmana, piece szybowe o niskiej wydajności oraz piece polowe. Ogromny wzrost zapotrzebowania na produkty przemysłu wapienniczego spowodowany został rozwojem budownictwa, hutnictwa i chemii po II wojnie światowej.
22
Wykorzystanie układów separacji grawitacyjnej oraz precyzyjnej separacji aerodynamicznej do szerokiego uziarnienia materiałów sypkich
Aby zoptymalizować proces produkcyjny i dokonać precyzyjnego podziału na frakcje drobną i grubą, Comex Polska Sp. z o.o. wprowadził na rynek sprzężone systemy klasyfikacji oparte na separatorach powietrznych, które w tradycyjny sposób są stosowane oddzielnie.
54

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 
System do stałego monitorowania i diagnostyki maszyn typu DMX 580    
W przemyśle górniczym i wydobywczym bardzo często zdarza się, że maszyny pracują całą dobę, więc urządzenia z częściami wirującymi, takie jak silniki, przekładnie, pompy, przesiewacze, kruszarki czy przenośniki muszą być ciągle monitorowane, aby wykryć uszkodzenia łożysk i innych podzespołów.
40
Relacja z prac montażowych światłowodowych czujek temperatury na przenośnikach taśmowych w Dalki Poznań ZEC              
Pożary przenośników taśmowych stanowią poważny problem wielu gałęzi przemysłu. Jedną z metod przeciwdziałania temu groźnemu zjawisku jest stały monitoring temperatury elementów przenośników taśmowych z zastosowaniem czujek światłowodowych.
48

TRANSPORT I LOGISTYKA

 
Diagnostyka taśm na przenośnikach dalekiego zasięgu dla górnictwa skalnego 
Wśród wielu zagadnień związanych z realizacją produkcji górniczej szczególne miejsce zajmuje problematyka transportu wydobywanej kopaliny. Z uwagi na fundamentalne znaczenie transportu opracowano wiele systemów i technologii wywozu urobku, stosowanych w zależności od rodzaju materiału, odległości transportu, oczekiwanej energochłonności układu itp. W górnictwie surowców skalnych, obok popularnie stosowanych samochodów ciężarowych oraz transportu kolejowego, pojawiają się przypadki stosowania przenośników taśmowych dalekiego zasięgu, jako alternatywy w odstawie urobku na bocznicę kolejową lub bezpośrednio do zakładu przeróbczego.
42
Nowości w systemie rurowym Jacob 
Przedstawienie nowości w ofercie firmy PROORGANIKA, dystrybutora systemów Jacob w Polsce
52

BIBLIOTEKA POWDER&BULK

53

Specjalny dodatek tematyczny „Systemy ważące, dozujące i pakujące”

28-39
Sterowanie liniami produkcji sypkich materiałów budowlanych
28
Wagi dozujące 30
Wysoki poziom bezpieczeństwa i sprawności ważenia   32
Maszyny i urządzenia dozujące, ważące i pakujące - przegląd rynku
34-35
Ważące systemy pakujące   36
Wagi do przenośników
38

SPECIAL FOR POWX2014  
Specjalny dodatek w języku angielskim na targi  w Moskwie

56

ROZMAITOŚCI

 
Zapowiedzi nowego numeru
62
Formularz prenumeraty  
62

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)