Powder&Bulk 2/2014

 

PRODUKTY
5-9
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
10

Specjalny dodatek tematyczny „Automatyka / Aparatura kontrolno-pomiarowa”   a w nim:

12-32

GOŚCIE NUMERU

Gospodarka oparta na wiedzy
Rozmowa z przedstawicielami Instytutów Automatyki Politechniki Łódzkiej i Politechniki Śląskiej nt. współpracy uczelni z przemysłem oraz trendów w branży automatycznej

12

Przyszłościowy rynek automatyki przemysłowej       
Stan i perspektywy tego sektora w Polsce i na świecie – raport

18

Soliphant. Godne zaufania sygnalizatory poziomu materiałów sypkich i kruszyw
Soliphant to urządzenie kojarzone z firmą Endress+Hauser i powszechnie używane jako synonim dla wibracyjnego sygnalizatora poziomu materiałów sypkich o wysokiej kulturze technicznej, jakości i trwałości

22

Znaczna poprawa wydajności  
Automatyzacja magazynu cementu w jednej
z największych cementowni w krajach Beneluxu

24
Z prądem przepływu – przepływomierze substancji stałych dla zastosowań przemysłowych
W artykule przedstawiono informacje dotyczące tego, jakiego rodzaju przepływomierze powinny być wykorzystywane do konkretnych zastosowań przemysłowych.    
25
Strona www.steute.pl w nowej odsłonie
28
Aparatura kontrolno-pomiarowa (przegląd rynku)
30,32
Początek sprzedaży przewodów chainflex M
31

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

 
Łożyska do wszelkich zastosowań  34
Systemy napędowe dla górnictwa  36
Technika wibracyjna – przykładowe zastosowania  w procesach przetwarzania materiałów sypkich
Technika wibracyjna znajduje bardzo szerokie zastosowanie w procesach przetwórczych materiałów sypkich. Połączenie techniki wibracyjnej z procesami, takimi jak np. suszenie, podgrzewanie, schładzanie, przesiewanie czy dozowanie, stwarza możliwość budowy zarówno pojedynczych maszyn, jak i kompletnych linii technologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.
42

Przemysł kruszyw – maszyny dla branży  
Przegląd maszyn i urządzeń dla branży kruszyw w ofercie opolskiej firmy OFAMA
Sp. z o.o.

45
Kruszywa alternatywne coraz częściej stosowane
Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Porszke, prezesem Zarządu Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest
48
Urządzenia pakujące z Concetti Group
Przegląd grupy urządzeń pakujących na przykładzie produktów jednego z największych ich producentów na świecie – firmy Concetti Group
61
Nowa firma, nowe urządzenia – nowa jakość 
Rozmowa z Marcinem Kempką, prezesem firmy KES East Europe Sp. z o.o.
62
Zagrożenia i utrudnienia powstałe w procesie przetwarzania
biomasy oraz zapobieganie ich konsekwencjom
                                   
W związku z wprowadzonymi w życie nowymi przepisami obligującymi wytwórców energii do większego wykorzystania biomasy zwiększyło się automatycznie zapotrzebowanie na układy służące do filtracji pyłów powstających podczas jej rozładunku i dalszych procesów przetwórczych.
64

GOSPODARKA

 
Zagrożenia i utrudnienia powstałe w procesie przetwarzania
biomasy oraz zapobieganie ich konsekwencjom                                   
W związku z wprowadzonymi w życie nowymi przepisami obligującymi wytwórców energii do większego wykorzystania biomasy zwiększyło się automatycznie zapotrzebowanie na układy służące do filtracji pyłów powstających podczas jej rozładunku i dalszych procesów przetwórczych.
64

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 
Liniowa czujka ciepła DTS                
Pożary taśmociągów i wybuchy zamkniętych galerii transportowych węgla są zdarzeniami, które wielokrotnie miały już miejsce. Skutecznym sposobem zapobiegania takim wypadkom jest stosowanie specjalnych czujek rejestrujących zjawiska pożarowe już we wczesnej fazie.
50
Przenośne urządzenia oświetleniowe dla stref ATEX    
Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkniętych często mają miejsce w warunkach obniżonej widoczności lub w ciemności. Oświetlenie może stać się krytycznym warunkiem wykonania jakiejkolwiek czynności w takich miejscach.              
54
Odzież antyelektrostatyczna w strefach zagrożonych wybuchem   
Mówiąc o odzieży produkowanej z myślą o stosowaniu w atmosferze zagrożenia wybuchem, należy mieć na uwadze konieczność spełniania przez nią wymagań wynikających z normy PN-EN 1149-5:2009 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne.
           
59

ROZMAITOŚCI

 
Zapowiedzi nowego numeru
66
Formularz prenumeraty  
66

Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, NAPĘDY, AUTOMATYKA, PNEUMATYKA

  03/2024 (103)
 2. Temat numeru: SUROWCE SKALNE, PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

  02/2024 (102)

 3. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2024 (101)

 4. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2023 (100)
 5. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2023 (99)

 6. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2023 (98)

 7. Temat numeru: WAŻENIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

  04/2023 (97)

 8. Temat numeru: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO

  03/2023 (96)

 9. Temat numeru: ODPYLANIE, ATEX, BHP

  02/2023 (95)
 10. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 11. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 12. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 13. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 15. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 16. 03/2022 (89)

 17. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 18. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 19. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 20. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 21. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 22. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 23. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 24. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 25. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 26. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 27. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 28. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 29. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 30. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 31. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 32. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 33. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 34. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 35. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 36. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 37. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 38. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 39. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 41. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 42. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 43. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 44. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 45. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 46. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 47. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 48. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 49. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 50. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 51. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 52. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 53. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 54. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 55. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 56. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 57. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 58. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 59. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 60. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 61. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 62. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 63. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 64. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 65. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 66. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 67. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 68. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 69. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 70. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 71. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 72. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 73. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 74. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 75. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 76. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 77. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 78. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 79. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 80. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 81. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 82. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 83. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 84. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 85. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 86. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 87. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 88. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 89. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 90. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 91. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 92. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 93. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 94. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 95. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 96. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)