Firma BART Sp. z o.o. od ponad 14 lat wspiera polski przemysł, projektując i dobierając adekwatne technologie i instalując systemy ochrony powietrza.

Obok realizacji nowych instalacji odpylania technologicznego, wentylacji procesowej, centralnego odkurzania, pomieszczeń czystych czy instalacji z zakresu szeroko pojętego HVAC wykonuje także modernizacje, rozbudowy, dostosowanie instalacji do nowych wymogów prawnych, czy też przeglądy i walidacje instalacji. Aby utrzymać ciągłość pracy linii produkcyjnej, właściwe parametry instalacji odpylania i zdrowe środowisko pracy, ważne jest dbanie o dobrą kondycję poszczególnych urządzeń i elementów, a więc serwisowanie urządzeń oraz wykonywanie regularnych przeglądów instalacji. Okresowe przeglądy elementów instalacji stanowią podstawą sprawnie działającej w przedsiębiorstwie produkcyjnym sekcji utrzymania ruchu i są koniecznością w przypadku udzielenia wydłużonych gwarancji przez wykonawcę instalacji. Instalacja musi pracować w zakresie parametrów, dla jakich została zaprojektowana, być kontrolowana i konserwowana zgodnie instrukcjami obsługi i konserwacji. Okres gwarancji uzależniony jest od prawidłowo przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych. Oferuje je w ramach kompleksowej obsługi sam wykonawca lub też zaakceptowana przez niego inna firma serwisowa.
Firma BART Sp. z o.o. posiada własne wysoko wykwalifikowane ekipy serwisowe, które w ostatnim czasie wyodrębniły się w osobną, niezależnie działającą na rynku spółkę: BART SERWIS Sp. z o.o. Zapewnia ona obsługę serwisową wykonanych przez firmę BART instalacji przemysłowych w ramach udzielanych gwarancji oraz serwis pogwarancyjny urządzeń na zlecenie klientów.Pracownicy BART SERWIS posiadają niezbędną wiedzę o budowie i działaniu oferowanych przez firmę BART urządzeniach i wykonanych w przeszłości instalacjach.

Specjaliści firmy BART i BART SERWIS wykonują uruchomienia, ocenę stanu technicznego, przeprowadzają pomiary, regulacje oraz kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, sprawując tym samym nadzór nad pracą instalacji. Instalacje są badane pod kątem wydajności i podciśnień, parametrów elektrycznych (poboru mocy, stanu uziemień), skuteczności filtracji, zachowania kaskad ciśnień oraz walidacji instalacji na podstawie wymogów ATEX czy GMP dla pomieszczeń czystych (tam, gdzie jest to wymagane).

BART SERWIS specjalizuje się w obsłudze serwisowej urządzeń wchodzących w skład instalacji filtrowentylacyjnych, odpylających, centralnego odkurzania, klimatyzacji i wentylacji przemysłowej. Oferuje dostawę części zamiennych do urządzeń filtrowentylacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do wymienionych instalacji.
   Najczęstsze zadania firmy serwisowej to: wykonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych na zlecenie klienta, naprawy serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne, stały nadzór techniczny nad urządzeniami i instalacjami w ramach zleceń i umów serwisowych, przeglądy i badania techniczne instalacji i urządzeń filtrowentylacyjnych i odkurzających, doradztwo techniczne oraz dostawa części zamiennych. 
   Sprostanie wymaganiom klienta pod kątem czasu reakcji jest ważnym atutem firmy serwisowej BART SERWIS. Reaguje natychmiastowo, w kilka godzin, ze względu przede wszystkim na potrzebę zachowania ciągłości linii produkcyjnych.

BART SERWIS Sp. z o.o.
ul: Małobądzka 4A
41-214 Sosnowiec
Sebastian Rojek, tel. +48 608 096 852
serwis@bart-vent.pl
www.bartserwis.pl

 

Nowy numer

 1. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 2. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 3. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 4. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 5. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 6. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 7. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 8. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 9. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 10. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 11. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 12. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 13. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 14. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 15. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 16. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 17. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 18. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 19. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 20. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 21. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 22. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 23. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 24. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 25. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 26. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 27. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 28. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 29. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 30. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 31. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 32. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 33. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 34. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 35. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 36. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 37. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 38. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 39. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 40. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 41. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 42. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 43. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 44. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 45. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 46. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 47. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 48. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 49. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 50. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 51. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 52. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 53. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 54. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 55. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 56. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 57. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 58. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 59. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 60. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 61. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 62. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Lipiec 2019 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11